Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Revidované nariadenie o preprave odpadu by malo obsahovať tri kľúčové zmeny

Európska asociácia je presvedčená, že súčasná právna úprava nie je dostatočným riešením pre zabezpečenie efektívneho nakladania s odpadom.

Revidované nariadenie o preprave odpadu by malo obsahovať tri kľúčové zmeny

Foto: Fotolia

Začiatkom mája Európska komisia oznámila otvorenie konzultácií k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Cieľom je získať informácie a podnety ohľadom možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov.

Európska asociácia ESWET, ktorú tvoria dodávatelia v oblasti technológií na energetické zhodnocovanie odpadu, víta túto iniciatívu. Poukazuje však na viaceré body, na ktoré by sa Komisia mala počas možnej revízie zamerať.

Asociácia je presvedčená, že škodlivé zaobchádzanie s odpadmi mimo Európy nemožno akceptovať. Podľa nej musí Únia podporovať interné a udržateľné postupy spracovania odpadu.

Vývoz odpadu do rozvojových krajín problém nerieši

Výrazný nárast produkcie odpadu spôsobený hospodárskym rastom a globalizáciou v posledných desaťročiach bol sprevádzaný nárastom svetového obchodu s odpadom.

Vývoz odpadu do mimoeurópskych krajín, najmä do krajín mimo OECD, v ktorých je environmentálne nakladanie s odpadmi často neisté, vytlačil problém s odpadom z dohľadu, avšak nedokázal ho náležite riešiť.

Opakované zneužívanie medzinárodnej prepravy odpadu zdôraznilo potrebu, aby Únia prebrala zodpovednosť za svoj vlastný odpad v súlade s environmentálnymi normami, tvrdí asociácia.

ESWET víta iniciatívu Komisie vykonať revíziu nariadenia o preprave odpadu v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu.

Asociácia preto vyzýva Európsku komisiu, aby prijala prístup založený na blízkosti v oblasti vývozu odpadu a zachovala krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) ako preferenčného partnera.

Namiesto zaťaženia rozvojových krajín európskymi odpadmi by sa preprava odpadu mala realizovať v rámci hraníc Európskej únie a krajín EZVO, myslí si asociácia.

Zároveň vysvetľuje, že krajiny EZVO a Spojené kráľovstvo sú vzhľadom na svoju geografickú blízkosť a významnú integráciu do jednotného trhu najlepším doplnkom systému odpadového hospodárstva Európskej únie.

„Sme pevne presvedčení, že ak chce Európska únia viesť cestu k ekologickejšej budúcnosti, musí prevziať zodpovednosť za svoj vlastný odpad a nie spôsobovať problémy niekomu inému,“ zdôrazňuje asociácia.

Dostatočná synergia v hierarchii

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Projekt podobný martinskému chce skupina zrealizovať neďaleko Michaloviec.