Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Štát ponúka samosprávam peniaze na zber kuchynského odpadu, aj na vybudovanie kompostární

Súčasná kríza oberá slovenské samosprávy o príjmy, ktoré by inak využili na rozvoj svojej obce alebo na dodržiavanie rôznych zákonných opatrení.

Štát ponúka samosprávam peniaze na zber kuchynského dopadu, aj na vybudovanie kompostární

Foto: menejodpadu.sk

Jedným z nich je zavedenie povinného zberu kuchynského odpadu, ktorý musia naše samosprávy spustiť od januára budúceho roku.

Aby všetko stihli pripraviť a spustiť do prevádzky, ministerstvo životného prostredia im dalo ešte čas do júna. V prvom polroku ich ministerstvo nebude sankcionovať. Avšak len vtedy, ak systém funkčný síce ešte nemajú, no pripravujú sa na jeho zavedenie.

Samosprávam môže pomôcť štát

Samosprávy často argumentujú, že na zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu nemajú dostatok peňazí.

„Ak potrebujú financie na jeho spustenie alebo ich potrebujú na vybavenie kompostárne, či na nákup samotných kompostérov, môžu obce a mestá využiť prostriedky z Environmentálneho fondu. Aby peniaze získali, musia si podať žiadosť a splniť podmienky. Pomôcť im pri tom môžu špecializované spoločnosti,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Žiadateľom o príspevok z Environmentálneho fondu môže byť samospráva, ktorá:

  • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,
  • nemá daňové nedoplatky,
  • neporušila v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
  • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Termín na podanie žiadosť je do 15. decembra. Fond ich následne počas jari 2021 vyhodnotí a rozhodne, ktoré finančne podporí. Víťazné projekty majú mať zabezpečenú minimálne 5-percentnú mieru spolufinancovania.

Podpora rôznych projektov

Envirofond podporí slovenské samosprávy v oblasti rozvoja odpadového a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v troch oblastiach.

Prvou je triedený zber komunálneho odpadu. Ide o podporu zameranú na zabezpečenie samotného triedenia s dôrazom na dobudovanie technickej infraštruktúry. Obce a mestá môžu v tomto prípade získať dotáciu až 80-tisíc eur.

Druhá oblasť je zameraná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a ich zhodnocovanie.

Dni teplárenstva a energetiky 2021

„V tomto prípade by malo byť úlohu samospráv naučiť obyvateľov triediť bioodpad, ktorý je možné zhodnotiť napríklad v domácom kompostéri alebo kompostárni. Takýto odpad neskončí umiestnený na skládke. Platí, že čím menej odpadu obec vyvezie, tým menej platí skládkovacej spoločnosti a tým menej platia aj jej obyvatelia,“ hovorí Martina Gaislová. Maximálne výška dotácie je 150-tisíc eur.

Poslednou oblasťou, ktorú štátny fond môže podporiť, je zavedenie a zlepšenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného využívania. Samosprávy môžu predložiť aj projekty na dobudovanie svojich existujúcich zberných dvorov. Maximálne môžu dostať dotáciu do 150-tisíc eur.

Riešenie pre samosprávy

Najmä na dedinách môžu samosprávy zabezpečiť vybavenie takmer všetkých občanov záhradnými kompostérmi. Znížia tak množstvo odpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad a využijú výnimku zo zákona na povinný zber kuchynského odpadu.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Princíp otáčajúceho sa bubna robí z nadstavby Rotopress ideálne riešenie pre zber bioodpadu.

PolyStar bude likvidovať zdravotnícky bioodpad pre NÚSCH

PolyStar bude likvidovať zdravotnícky bioodpad pre NÚSCH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb obstarával súťaž na odvoz a likvidáciu biologického odpadu prostredníctvom elektronickej aukcie. Súťaže sa zúčastnilo päť firiem, víťazom sa stala spoločnosť PolyStar, s.r.o. zo Šurian. Predmetom zákazky bol podľa informácií z vestníka verejného obstarávania odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním v zmysle zákona o odpadoch.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.