Červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad pribudli už aj v bratislavskej Petržalke | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad pribudli už aj v bratislavskej Petržalke

Prevádzkovateľ, spoločnosť ASEKOL SK umiestnil ďalších pätnásť kontajnerov na najväčšom sídlisku v strednej Európe.

Už aj v Petržalke pribudli červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad

Ilustračné foto: ASEKOL SK

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov. Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.

V pätnástich kontajneroch 20 ton drobného elektroodpadu

Už od začiatku decembra majú byť v Petržalke umiestnené nové zberné nádoby určené na drobný elektroodpad. Až pätnásť nových červeno-bielych kontajnerov budú mať Petržalčania k dispozícii nonstop bez obmedzení.

"Nie je vylúčené, že tento počet mestská časť navýši. Dôvodom, prečo sa aj Petržalka rozhodla zapojiť do projektu bol najmä záujem poskytnúť občanom ďalšiu službu v oblasti odpadového hospodárstva a zvýšiť tak mieru vytriedenia,“ hovorí Daniela Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia.

O význame a možnostiach unikátnych zberných nádob hovorí aj Ronald Blaho konateľ spoločnosti ASEKOL SK, ktorá projekt prevádzkuje.

„S pätnástimi červeno-bielymi kontajnermi dokážeme v Petržalke vyzbierať 20 000 kilogramov drobného elektroodpadu ročne, pri navýšení o desať kusov by vyzbierané množstvo mohlo byť až 30 000 kilogramov za rok,“ upresňuje R. Blaho.

Menej elektroodpadu v komunáli

Stacionárne zberné nádoby na zber drobného elektroodpadu sú štandardom už v mnohých slovenských mestách a obciach. Významne prispievajú k ochrane životného prostredia.

Obyvateľom slovenských samospráv uľahčujú cestu k správnej recyklácii a zamedzujú vzniku rizika, ktoré sa spája s nesprávnou manipuláciou s elektroodpadom. Ten častokrát končí v zberných nádobách na komunálny odpad a nakoniec na skládkach, kde do prostredia uvoľnuje nebezpečné a škodlivé látky.

INISOFT

Od decembra je do projektu spoločnosti ASEKOL SK zapojená aj Petržalka. Tá je ako najväčšie sídlisko v strednej Európe aj najväčším producentom komunálneho odpadu. Ročne sa tu vyprodukuje viac ako 48 tisíc ton odpadu. Elektroodpad tvorí približne 1% z jeho celkového objemu.

Dostatok zbernej kapacity

Nové červeno-biele kontajnery budú umiestnené v rôznych lokalitách mestskej časti, aby sa vytvorila čo najefektívnejšia zberná sieť. Každá z pätnástich nádob obsahuje senzor na snímanie naplnenia, vďaka čomu je možné zabezpečiť efektívne vyprázdňovanie zberných nádob. Červeno-biele kontajnery budú umiestnené v lokalitách:

 • Križovatka Osuského – Hrobákova
 • Haanova
 • Ovsištské námestie
 • Furdekova
 • Rovniankova
 • Mánesovo námestie
 • Gercenova/ Záporožská
 • Wolkrova
 • Fedinova
 • Švabinského 1
 • Beňadická 21
 • Budatínska 27
 • Holíčska 13
 • Jasovská 12
 • Jasovská 33

Občania majú možnosť využívať aj aplikáciu spoločnosti Sensoneo, vďaka ktorej je možné sledovať naplnenie červenobielych kontajnerov a nájsť nielen najbližšiu nezaplnenú zbernú nádobu ale aj nahlásiť poškodenie.

Čo patrí do červeno-bielych kontajnerov, ako aj mapu ich umiestnenia nájdete na stránke cervenobielekontajnery.sk.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i na obaly a neobalové výrobky. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.

Ako jediná spoločnosť zo Slovenska je členom EUCOBAT, asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.

ASEKOL SK doteraz rozmiestnil 5365 zberných nádob určených na triedenie elektroodpadu a použitých batérií a stále pribúdajú ďalšie.

Zdroj: ASEKOL SK


Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

Spoločnosť zaviedla na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výrobky a obaly od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu ich životného cyklu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.