Červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad pribudli už aj v bratislavskej Petržalke | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad pribudli už aj v bratislavskej Petržalke

Prevádzkovateľ, spoločnosť ASEKOL SK umiestnil ďalších pätnásť kontajnerov na najväčšom sídlisku v strednej Európe.

Už aj v Petržalke pribudli červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad

Ilustračné foto: ASEKOL SK

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov. Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.

V pätnástich kontajneroch 20 ton drobného elektroodpadu

Už od začiatku decembra majú byť v Petržalke umiestnené nové zberné nádoby určené na drobný elektroodpad. Až pätnásť nových červeno-bielych kontajnerov budú mať Petržalčania k dispozícii nonstop bez obmedzení.

"Nie je vylúčené, že tento počet mestská časť navýši. Dôvodom, prečo sa aj Petržalka rozhodla zapojiť do projektu bol najmä záujem poskytnúť občanom ďalšiu službu v oblasti odpadového hospodárstva a zvýšiť tak mieru vytriedenia,“ hovorí Daniela Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia.

O význame a možnostiach unikátnych zberných nádob hovorí aj Ronald Blaho konateľ spoločnosti ASEKOL SK, ktorá projekt prevádzkuje.

„S pätnástimi červeno-bielymi kontajnermi dokážeme v Petržalke vyzbierať 20 000 kilogramov drobného elektroodpadu ročne, pri navýšení o desať kusov by vyzbierané množstvo mohlo byť až 30 000 kilogramov za rok,“ upresňuje R. Blaho.

Menej elektroodpadu v komunáli

Stacionárne zberné nádoby na zber drobného elektroodpadu sú štandardom už v mnohých slovenských mestách a obciach. Významne prispievajú k ochrane životného prostredia.

Obyvateľom slovenských samospráv uľahčujú cestu k správnej recyklácii a zamedzujú vzniku rizika, ktoré sa spája s nesprávnou manipuláciou s elektroodpadom. Ten častokrát končí v zberných nádobách na komunálny odpad a nakoniec na skládkach, kde do prostredia uvoľnuje nebezpečné a škodlivé látky.

MIM / ESONA

Od decembra je do projektu spoločnosti ASEKOL SK zapojená aj Petržalka. Tá je ako najväčšie sídlisko v strednej Európe aj najväčším producentom komunálneho odpadu. Ročne sa tu vyprodukuje viac ako 48 tisíc ton odpadu. Elektroodpad tvorí približne 1% z jeho celkového objemu.

Dostatok zbernej kapacity

Nové červeno-biele kontajnery budú umiestnené v rôznych lokalitách mestskej časti, aby sa vytvorila čo najefektívnejšia zberná sieť. Každá z pätnástich nádob obsahuje senzor na snímanie naplnenia, vďaka čomu je možné zabezpečiť efektívne vyprázdňovanie zberných nádob. Červeno-biele kontajnery budú umiestnené v lokalitách:

 • Križovatka Osuského – Hrobákova
 • Haanova
 • Ovsištské námestie
 • Furdekova
 • Rovniankova
 • Mánesovo námestie
 • Gercenova/ Záporožská
 • Wolkrova
 • Fedinova
 • Švabinského 1
 • Beňadická 21
 • Budatínska 27
 • Holíčska 13
 • Jasovská 12
 • Jasovská 33

Občania majú možnosť využívať aj aplikáciu spoločnosti Sensoneo, vďaka ktorej je možné sledovať naplnenie červenobielych kontajnerov a nájsť nielen najbližšiu nezaplnenú zbernú nádobu ale aj nahlásiť poškodenie.

Čo patrí do červeno-bielych kontajnerov, ako aj mapu ich umiestnenia nájdete na stránke cervenobielekontajnery.sk.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i na obaly a neobalové výrobky. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.

Ako jediná spoločnosť zo Slovenska je členom EUCOBAT, asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.

ASEKOL SK doteraz rozmiestnil 5365 zberných nádob určených na triedenie elektroodpadu a použitých batérií a stále pribúdajú ďalšie.

Zdroj: ASEKOL SK


Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Vláda z funkcie odvolala Dašu Turbovú a prijala personálny návrh nového ministra.

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Analýza hodnotí vplyv novej smernice o obaloch na trh zásielkových služieb a donášky jedla.