NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

SIŽP vlani zrealizovala o 28 % menej kontrol, uložila však historicky najvyššie pokuty

Štátni inšpektori životného prostredia v roku 2020 zrealizovali 2 328 kontrol, porušenie predpisov zistili v 994 prípadoch.

SIŽP vlani zrealizovala o 28 % menej kontrol, uložila však historicky najvyššie pokuty

Ján Jenčo / Foto: Odpady-portal.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku uložila 613 pokút v celkovej sume viac ako 1 900 000 eur, čo je najviac v doterajšej histórii SIŽP. Porušenie právnych predpisov štátni inšpektori v roku 2020 zistili pri 43 % vykonaných kontrol, čo je oproti predošlému roku viac.

Vyplýva to z vyhodnotenia činnosti SIŽP za rok 2020.

Vykonaných kontrol ubudlo

„SIŽP v roku 2020 ukončila 2 328 kontrol, porušenie právnych predpisov bolo zistené v 994 prípadoch. Kontroly boli vykonávané ako na základe prijatých podnetov, tak aj z vlastnej iniciatívy,“ priblížila hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

V porovnaní s predošlým rokom 2019 SIŽP vzrástol podiel kontrol, pri ktorých inšpektori odhalili porušenie platných predpisov o osem percentuálnych bodov. Kým v predošlom roku išlo o 35 % kontrol, vlani to bolo 43 % kontrol.

„Počet vykonaných kontrol však v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 28 %, čo bolo spôsobené najmä pretrvávajúcou pandemickou situáciou a legislatívnymi zmenami, ktoré priniesli navýšenie agendy SIŽP, no bez náležitého personálneho posilnenia,“ vysvetlila T. Lesná.

Z vecných útvarov inšpekcie, vykonali najviac kontrol, 654, inšpektori ochrany prírody a krajiny. „Práve útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny aj najčastejšie čelil porušeniam predpisov, a to až v 61 % prípadov,“ uviedla hovorkyňa SIŽP.

Najvyššia pokuta presiahla 160 000 eur

SIŽP za celý vlaňajší rok prijala 1 802 podnetov na možné porušenie environmentálnych predpisov. Z tohto počtu preskúmala viac ako polovicu (990 podnetov) a porušenie predpisov zistila v 558 prípadoch.

V ďalších 432 prípadoch sa porušenie predpisov nepreukázalo, 462 podnetov SIŽP stále vyšetruje. Pre mimoriadnu závažnosť inšpektori 350 podnetov postúpili polícii.

Za odhalené porušovanie predpisov inšpektori životného prostredia vlani uložili celkovo 613 pokút. Zhruba tretinu pokút (210) inšpektori uložili v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Celková suma pokút uložených za rok 2020 dosiahla 1 914 000 eur.

„Doposiaľ ide o najvyššiu sumu pokút uložených za kalendárny rok a to aj napriek objektívne nepriaznivejším podmienkam pre výkon kontrol ako v predchádzajúcich rokoch,“ podotkla T. Lesná.

Najväčší podiel na uložených pokutách mal útvar inšpekcie ochrany vôd, ktorý uložil pokuty v celkovej sume viac ako 960 000 eur. Najvyššiu pokutu štátni inšpektori vlani uložili spoločnosti CHRENeko s.r.o., Leopoldov, a to vo výške 160 000 eur. Aj v tomto prípade išlo o pokutu v oblasti vôd.

Za celý vlaňajší rok SIŽP vydala 81 rozhodnutí o uložení nápravných opatrení. Najviac takýchto rozhodnutí vydal útvar inšpekcie ochrany ovzdušia a to 42.

Inšpektori ochrany vôd zároveň schválili 332 havarijných plánov a útvar integrovaného povoľovania a kontroly vydal 415 integrovaných povolení.

Jenčo: Inšpektori narážajú na obmedzenia

Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča, ktorého do funkcie vymenoval minister životného prostredia Ján Budaj v máji minulého roka, sa štátni inšpektori vždy striktne riadia platnými právnymi predpismi, avšak pri kontrolách sa často stretávajú „s nepríjemnými reakciami.“

„Pri svojej práci narážajú na viacero prekážok a obmedzení. Som presvedčený, že v spolupráci s ministerstvom životného prostredia sa nám postupne podarí z inšpekcie vybudovať rešpektovanú a modernú štátnu organizáciu,“ povedal Ján Jenčo

Ako ďalej doplnil, teší ho „rapídne narastajúci celospoločenský záujem o ochranu životného prostredia na Slovensku.“ SIŽP sa podľa neho snaží reflektovať na túto požiadavku verejnosti.

Desiatky inšpektorov boli v karanténe

Na prvostupňových inšpektorátoch SIŽP v súčasnosti pracuje 167 inšpektorov, na ústredí inšpekcie ďalších 25 inšpektorov.

„Napriek tomu, že podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z decembra 2020, je SIŽP dlhodobo personálne poddimenzovaná, koncom roka 2020 musela čeliť plošnému znižovaniu stavov a SIŽP opustilo 22 zamestnancov,“ informovala T. Lesná.

NKÚ sa okrem personálneho zázemia SIŽP v spomínanej kontrole zameral aj na to, ako SIŽP kontroluje skládky a skládkovanie odpadov. Na Odpady-portal.sk sme priniesli podrobnosti v tomto článku.

Fungovanie SIŽP v minulom roku poznačila aj pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia. Pre nákazu COVID 19 bolo v roku 2020 v karanténe 54 inšpektorov.

„Efektívny prechod na režim home-office zabezpečila SIŽP nákupom mobilných telefónov a notebookov za viac ako 111 tisíc eur. Výmenu dát posilnila vylepšením funkcie serverov za viac ako 28 tisíc eur,“ doplnila T. Lesná s tým, že pre zlepšenie každodennej, ale aj laboratórnej inšpekčnej činnosti, SIŽP vlani zakúpila aj ďalšie vybavenie za viac ako 105 tisíc eur.

Ako funguje SIŽP?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.