Aj odpadky v prírode majú svojich vládcov. Plastové obaly a plechovky | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Aj odpadky v prírode majú svojich vládcov. Plastové obaly a plechovky

Čo všetko je človek schopný a ochotný vyhodiť v prírode či v uliciach obcí? Rečnícka otázka, ktorá sa opakuje už od leta 2019, kedy OZV ENVI - PAK iniciovala projekt Vezmi si ma.

V prírode stále dominuje plastový odpad

Foto: ENVI-PAK

Podstatou projektu je boj s voľne pohodeným odpadom. Počas necelých dvoch rokov sa dobrovoľníkom pod hlavičkou Vezmi si ma podarilo vyzbierať 1800 vriec odpadu a ďalšie 3 tony odpadu v kontajneroch.

Popri dobrovoľníckych čistiacich akciách prebehli počas leta a následne jesene 2020 prieskumy vyzbieraného odpadu v mnohých lokalitách Slovenska, ktoré ukázali, že prevládajúcim odpadom sú rôzne druhy plastu.

Spoločnosť ENVI - PAK sústavne hľadá nové možnosti a spôsoby, ako sa dozvedieť viac o odpade na Slovensku. Na jeseň 2020 sa preto vrátila na rovnaké miesta, kde analyzovala odpad v lete, aby mohla výsledky porovnať.

Zber prebiehal napríklad v Alekšinciach, na Kunovskej priehrade, v bratislavskej MČ Vrakuňa, v Rybanoch, Žiari nad Hronom, v Detve, v Nižnom Hrušove pri Ondave, v Jelšovskej doline pri Dolnom Badíne, na banskom náučnom chodníku v Kvetnici, v Gemerskej Hôrke, v Plešivci a pri vodnej nádrži Bobrovec.

Rôzne druhy plastov opäť dominovali

Najviac odpadu tvorili na jeseň v uvedených lokalitách rozličné plastové výrobky (27,32 %), obaly od sladkostí, igelitové vrecká, fólie. Druhým najfrekventovanejším odpadom boli nápojové plechovky (20,78 %) a tretím v poradí boli pred cigaretovým odpadom (7,49 %) PET – nápojové obaly (17,83 %). Jesenný zber odpadu vo vyššie uvedených lokalitách potvrdil výsledok letnej analýzy aj v nízkom objeme vyzbieraného bioodpadu, hygienických potrieb či iných kovov.

„Teší nás, že je stále viac ľudí, ktorým by ani nenapadlo zanechať po sebe v prírode niečo, čo tam nepatrí. Dokonca pribúda tých, ktorí upratujú aj po tých ľahostajných. Pokiaľ však nepochopí každý jednotlivec, že odpad, ktorý v nej zanechá, budú musieť odstraňovať ešte jeho pravnúčatá, stále budeme musieť upratovať, vysvetľovať a vzdelávať“, skonštatovala Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV ENVI - PAK.

Prvenstvo v plastovom odpade má západ aj východ Slovenska

Na západe jednoznačne dominovali rôzne druhy plastov (37,28 %). PET-nápojové obaly obsadili 2. priečku (20 %) a tretím najviac zastúpeným odpadom boli nápojové plechovky (13,94 %). Cigaretový odpad nedosiahol ani 1 % z celkového množstva odpadu.

V lokalitách stredného Slovenska „zvíťazili“ nápojové plechovky (27,85 %), druhú priečku zaujal rôzny plastový odpad (21,06 %) a PET-nápojové obaly (18,21 %) boli až na 3. mieste. Aj tu sa vyzbieralo najmenej cigaretového odpadu (7,9 %), aj keď podstatne viac ako na západe Slovenska.

Na východe sa vyzbieralo najviac rôznych plastov (24,7 %), druhé boli nápojové plechovky (14,82 %), o necelé 2 % menej bolo PET - nápojových obalov (12,35 %). Poradie uzatvoril opäť cigaretový odpad (11,12 %), ktorého však bolo najviac v rámci porovnávaných lokalít.

Predplatné denníkov Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Malá kopa pýta viac

Každá obec má zákonnú povinnosť vybudovať alebo inak zabezpečiť pre svojich obyvateľov zberné miesto, kam môžu bezplatne odložiť odpad, ktorý nepatrí do triedeného ani zmesového odpadu. Preto sú také nálezy ako pneumatiky, vnútorné tapacírovanie z automobilu, porcelánový riad, topánky, textil, žiarovky, porcelán, hračky či elektronický odpad, ktoré ENVI - PAK vyzbieral v prírode, ťažko pochopiteľné.

Otázka znie, prečo má človek problém odniesť si odpad z prírody, keď nemal problém priniesť do nej plné obaly. Skúsenosť hovorí, že keď sa niekde odpad už nachádza, zo dňa na deň ho pribúda. Ľudia tam vyhodia, čo nepotrebujú, s pocitom, že nič zlé nerobia, lebo tam aj tak nebolo čisto. Ako tomu zabrániť?

„Riešime to zabezpečením triedeného zberu podľa potrieb obce, ale aj intenzívnou osvetou od detí v materských školách, cez obyvateľov miest a obcí až po zamestnancov vo firmách. Za 18 rokov rôznych foriem vzdelávania sme vyškolili státisíce detí aj dospelých. Je to však nikdy nekončiaca práca“, vysvetľuje K. Kretter.

Prostredníctvom kampane Vezmi si ma organizuje ENVI - PAK čistiace a vzdelávacie podujatia, kde motivuje ľudí, aby pomohli prírode zbaviť sa odpadu.

„V tejto a ďalších kampaniach a projektoch budeme pokračovať aj naďalej. Veríme, že to má zmysel a vlastným príkladom prispejeme, aby stále viac ľudí odpad nevyhadzovalo, ale naopak ho zbieralo a tým chránilo prírodu a robilo Slovensko krajším“, uzavrela K. Kretter.

Ďalšie kolo analýzy zloženia litteringu má ENVI - PAK naplánované na najbližšie obdobie. Čaká sa, kedy sa zlepší pandemická situácia a bude možné analýzy realizovať.

O spoločnosti

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch.

Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma

ENVI-PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

S rastúcou cenou PET sa zvyšuje aj objem plastov dovážaných do Európy

S rastúcou cenou PET sa zvyšuje aj objem plastov dovážaných do Európy

Takmer tretinu dopytu po PET plaste v EÚ pokrýva dovoz najmä z Ázie.

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Jarný snem Združenia organizácií verejných prác SR sa konal 25. mája 2023 v Patinciach.

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.