Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2021

Jedenásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na infraštruktúru pre odpadové hospodárstvo sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2021

Experti a spoločnosti zaoberajúce sa odpadmi sústavne hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť neustále sa meniace požiadavky na trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo a využívanie surovinových zdrojov.


Termín a miesto konania

 • 4. - 5. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Témy konferencie

Rozvoj infraštruktúry | Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov

 • Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby
 • Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ
 • Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov
 • Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská
 • Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov
 • Znižovanie znečistenia a environmentálnych záťaží
 • Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov

Výstavba infraštruktúry | Podmienky, možnosti a externé faktory

 • Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb
 • Výstavby nových prevádzok a technologických zariadení
 • Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín
 • Najnovšie prevádzkové skúsenosti
 • Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia

Udržateľná prevádzka | Bežná prevádzka a význam nových technológií

 • Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. Požadované a plánované výkony
 • Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie
 • Negatíve postoje verejnosti a ako ich zmeniť
 • Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty

Časový harmonogram

Pondelok, 4. 10. 2021

 • 8.30 – 9.30 h. Registrácia
 • 9.30 – 18.00 h. Odborný program
 • 19.30 h. Recepcia + Neformálne stretnutia s prednášajúcimi

Utorok, 5. 10. 2021

 • 9.00 – 12.30 h. Odborný program

Prednášajúci

Ing. Martin Basila, zakladateľ a výkonný riaditeľ | Sensoneo, j.s.a, Bratislava

 • Digitalizácia správy odpadov: Ako využiť technológie na efektívnejšie riadenie odpadov a zavedenie spravodlivých poplatkov

Dipl.-Ing. Christian Ehrengruber, CEO | LAVU GmbH (O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH), Wels,  Rakúsko

 • Infraštruktúra pre separovaný zber na rakúskom vidieku

Ing. Petr Havelka, výkonný riaditeľ | ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

 • Množství produkovaných odpadov v ČR a potrebné kapacity k splneniu cieľov EÚ

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, CEO | ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Brno, Česká republika

 • Skúsenosti so zavádzaním a prevádzkou PAYT a systémov door to door

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Bremen, Nemecko

 • Menej odpadu, menej skládok, viac recyklácie.

Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech republic and Slovakia | TOMRA Sorting s.r.o., Senec, Slovensko

 • Spoločnosť TOMRA Sorting v Českej republike a na Slovensku.

Miroslav Jakuš, riaditeľ | Inisoft s.r.o.Liberec, Česká republika & Banská Bystrica

 • Digitalizácia evidencie odpadov – príklady dobrej praxe.

Ing. Bernhard Jurin, ASS Service Portfolio Manager | Wien Energie GmbH, Viedeň, Rakúsko

 • Údržba zariadení na energetické využitie odpadu.

Ing. Marián Kobolka, majiteľ spoločnosti | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava

 • Zabezpečenie pohodlného a účinného oddelenia kuchynského odpadu v zberných priestoroch, ktoré je inak považované za „náročné“.

Aurel Lübke, Managing Director | Compost Systems GmbH, Wels, Rakúsko

 • Infraštruktúra pre biologické spracovanie odpadu na rakúskom vidieku

Petr Marek, technický riaditeľ | Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, Česká republika

 • Analýza a optimalizácia zvozu tuhého komunálneho odpadu a spracovania jeho vytriedenej zložky

Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka | ENVI – PAK, a.s, Bratislava

 • Infraštruktúra triedeného zberu v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Mariusz Rajca, CEO & Head of Sales Recycling Baltics, Czechia, Poland and Slovakia | TOMRA Sorting Sp. z o.o., Katovice, Poľsko

 • 55%-ná miera recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025: Ako dosiahnuť stanovené ciele?
 • Prínos automatizovaných zariadení na triedenie odpadu k dosiahnutiu nových cieľov EÚ

JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer, Mgr. et Mgr. Michal Bezák, Senior Lawyer | SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava

 • Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere

Alin Schiopu, Head of Landfill Solutions and Deputy General Manager | Hofstetter Gastechnik AG, Hindelbank, Švajčiarsko

 • BAT - možnosti spracovania priesakovej kvapaliny zo skládky s pomocou energie získanej zo skládkového plynu.

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, Head of Waste Management and Materials Flow Management | Mesto Viedeň, Rakúsko

 • Wien waste wise 2.0: Nový plán Viedne na splnenie nových cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve

Jarno Stet, Westminster City Council | Londýn, Spojené kráľovstvo

 • Ako neplytvať energiou zo zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO)
 • Prekonávanie problémov týkajúcich sa energetickej infraštruktúry ZEVO

Martin Smit, Corporate project manager | Indaver nv, Mechelen, Belgicko

 • Stratégia, činnosti, prínos a rozvoj aktív
 • Prípadové štúdie a postrehy európskych prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadov

Programový výbor

 • Ing. Peter Havelka, výkonný riaditeľ | ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika
 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project |  North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Mgr. Jozef Semančín, LL.M., Managing Partner | SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava
 • Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning | Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko
 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina

Platnosť zvýhodneného účastníckeho poplatku Early Bird je 7. 9. 2021.

Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému vo februári 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.