Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2021

Jedenásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na infraštruktúru pre odpadové hospodárstvo sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2021

Experti a spoločnosti zaoberajúce sa odpadmi sústavne hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť neustále sa meniace požiadavky na trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo a využívanie surovinových zdrojov.


Termín a miesto konania

 • 4. - 5. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Témy konferencie

Rozvoj infraštruktúry | Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov

 • Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby
 • Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ
 • Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov
 • Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská
 • Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov
 • Znižovanie znečistenia a environmentálnych záťaží
 • Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov

Výstavba infraštruktúry | Podmienky, možnosti a externé faktory

 • Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb
 • Výstavby nových prevádzok a technologických zariadení
 • Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín
 • Najnovšie prevádzkové skúsenosti
 • Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia

Udržateľná prevádzka | Bežná prevádzka a význam nových technológií

 • Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. Požadované a plánované výkony
 • Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie
 • Negatíve postoje verejnosti a ako ich zmeniť
 • Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty

Časový harmonogram

Pondelok, 4. 10. 2021

 • 8.30 – 9.30 h. Registrácia
 • 9.30 – 18.00 h. Odborný program
 • 19.30 h. Recepcia + Neformálne stretnutia s prednášajúcimi

Utorok, 5. 10. 2021

 • 9.00 – 12.30 h. Odborný program

Prednášajúci

Ing. Martin Basila, zakladateľ a výkonný riaditeľ | Sensoneo, j.s.a, Bratislava

 • Digitalizácia správy odpadov: Ako využiť technológie na efektívnejšie riadenie odpadov a zavedenie spravodlivých poplatkov

Dipl.-Ing. Christian Ehrengruber, CEO | LAVU GmbH (O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH), Wels,  Rakúsko

 • Infraštruktúra pre separovaný zber na rakúskom vidieku

Ing. Petr Havelka, výkonný riaditeľ | ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

 • Množství produkovaných odpadov v ČR a potrebné kapacity k splneniu cieľov EÚ

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, CEO | ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Brno, Česká republika

 • Skúsenosti so zavádzaním a prevádzkou PAYT a systémov door to door

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Bremen, Nemecko

 • Menej odpadu, menej skládok, viac recyklácie.

Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech republic and Slovakia | TOMRA Sorting s.r.o., Senec, Slovensko

 • Spoločnosť TOMRA Sorting v Českej republike a na Slovensku.

Miroslav Jakuš, riaditeľ | Inisoft s.r.o.Liberec, Česká republika & Banská Bystrica

 • Digitalizácia evidencie odpadov – príklady dobrej praxe.

Ing. Bernhard Jurin, ASS Service Portfolio Manager | Wien Energie GmbH, Viedeň, Rakúsko

 • Údržba zariadení na energetické využitie odpadu.

Ing. Marián Kobolka, majiteľ spoločnosti | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava

 • Zabezpečenie pohodlného a účinného oddelenia kuchynského odpadu v zberných priestoroch, ktoré je inak považované za „náročné“.

Aurel Lübke, Managing Director | Compost Systems GmbH, Wels, Rakúsko

 • Infraštruktúra pre biologické spracovanie odpadu na rakúskom vidieku

Petr Marek, technický riaditeľ | Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, Česká republika

 • Analýza a optimalizácia zvozu tuhého komunálneho odpadu a spracovania jeho vytriedenej zložky

Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka | ENVI – PAK, a.s, Bratislava

 • Infraštruktúra triedeného zberu v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Mariusz Rajca, CEO & Head of Sales Recycling Baltics, Czechia, Poland and Slovakia | TOMRA Sorting Sp. z o.o., Katovice, Poľsko

 • 55%-ná miera recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025: Ako dosiahnuť stanovené ciele?
 • Prínos automatizovaných zariadení na triedenie odpadu k dosiahnutiu nových cieľov EÚ

JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer, Mgr. et Mgr. Michal Bezák, Senior Lawyer | SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava

 • Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere

Alin Schiopu, Head of Landfill Solutions and Deputy General Manager | Hofstetter Gastechnik AG, Hindelbank, Švajčiarsko

 • BAT - možnosti spracovania priesakovej kvapaliny zo skládky s pomocou energie získanej zo skládkového plynu.

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, Head of Waste Management and Materials Flow Management | Mesto Viedeň, Rakúsko

 • Wien waste wise 2.0: Nový plán Viedne na splnenie nových cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve

Jarno Stet, Westminster City Council | Londýn, Spojené kráľovstvo

 • Ako neplytvať energiou zo zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO)
 • Prekonávanie problémov týkajúcich sa energetickej infraštruktúry ZEVO

Martin Smit, Corporate project manager | Indaver nv, Mechelen, Belgicko

 • Stratégia, činnosti, prínos a rozvoj aktív
 • Prípadové štúdie a postrehy európskych prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadov

Programový výbor

 • Ing. Peter Havelka, výkonný riaditeľ | ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika
 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project |  North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Mgr. Jozef Semančín, LL.M., Managing Partner | SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava
 • Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning | Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko
 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina

Platnosť zvýhodneného účastníckeho poplatku Early Bird je 7. 9. 2021.

Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.