To najdôležitejšie z odpadov za uplynulý týždeň | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 7. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 7. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


Vážení predplatitelia,

začína dovolenkové obdobie a s ním zároveň aj „uhorkový“ čas pre médiá aj tvorbu legislatívy.

Radi by sme ho využili na oddych aj my, preto Vám z tohto dôvodu budeme zasielať v mesiacoch júl a august monitoring namiesto päťkrát iba dvakrát týždenne, tak, aby ste mali najnovší prehľad k dispozícii vždy ráno v pondelok a vo štvrtok.

Ak by celkom výnimočne prišiel monitoring iba jedenkrát týždenne, potom máme v talóne niekoľko kvalitných výhovoriek, z ktorých vyberáme objektívne príčiny, prídem hneď a porucha nie je na území Slovenskej republiky.

Od septembra bežíme opäť v plnom nasadení a nadšení prinášať Vám aktuálne informácie.

Ďakujeme za porozumenie. Prajeme Vám veľa oddychu k načerpaniu nových síl!

Váš

PROPERTY&ENVIRONMENT TEAM


MONITORING ODPADY | 11.07.-13.07.2022

Verejná správa

MŽP SR
Pri realizácii reforiem envirorezort intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. výzva a 69. výzva

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 5

SAŽP
Cenu ministra životného prostredia získalo 5 laureátov, ocenenie putuje aj do SAŽP

Médiá

Odborník: Aj keby prevedieme všetok odpad na MBÚ linky, nedosiahneme cieľ skládkovania | Odpady-portal.sk | Stihnúť pripraviť pôdu pre plnohodnotnú a reálnu mechanicko-biologickú úpravu do začiatku budúceho roka? Nemožné. Slovensko bude reálne pripravené až o niekoľko rokov.

Môžeme ušetriť stovky miliónov ton materiálu aj emisií. Renováciám chýba väčšia obehovosť | Odpady-portal.sk | Prijatie zásad obehového hospodárstva môže do roku 2050 výrazne znížiť používanie materiálov v existujúcich budovách a prispieť k značnému dodatočnému zníženiu emisií CO2 v Európe.

Je predĺženie dĺžky skládkovania podstatnou zmenou? | Odpady-portal.sk | Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ má významný vplyv aj na prax slovenských úradov. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/07.

Vyhadzujú o 40 % menej zmesového odpadu. Mesto využíva riešenie vyvinuté slovenskou firmou | Odpady-portal.sk | Smart systém evidencie ušetril mestu náklady na odpadové hospodárstvo. Inšpirujú sa ním aj ďalšie samosprávy.

Editoriál. Nové povinnosti výrobcov problémy nevyriešia, ale odhalia | Odpady-portal.sk | Po novom zákone a pripravovanej štúdii sa zľahla zem. Úvodník Radovana Potočára vyšiel v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/07.

V obci pri Nitre zatočili s neplatičmi, pomohla im elektronická evidencia odpadov | Odpady-portal.sk | V obci Báb evidujú každú jednu nádobu na odpad a občanov informujú, že ak ich čierna nádoba nie je plná, nemusia ju vyložiť.

Petíciu proti spaľovni odpadov v Drienove podpísalo vyše 1100 občanov | TASR | Výstavba spaľovne podľa nášho názoru negatívne ovplyvní životné prostredie a zhorší celkovú kvalitu života občanov Drienova, ako aj občanov ďalších dotknutých obcí, povedala Muška.

Šaľa postupne rozširuje polopodzemné kontajnerové stojiská | TASR | Veľkou výhodou polopodzemných kontajnerov je aj zber odpadov v podzemí, kde je teplota podstatne nižšia a zabraňuje sa tak tvorbe a šíreniu typického kontajnerového zápachu, skonštatovala Kollerová.

Zvolen chce vybudovať ďalšie polopodzemné kontajnery | TASR | Veľkokapacitné kontajnery sú čiastočne zabudované v zemi, pričom sú zostrojené tak, že zabraňujú spätnému výberu odpadu.

Odpad z lučeneckých domácností skončí v biodome | Sme.sk | Miestna samospráva ho uniestni do areálu už existujúcej kompostárne.

Nemáme čas plytvať | TASR | Tesco ho nestráca už päť rokov, pred vyhodením zachránilo milióny kilogramov potravín.

Česko verí, že ciele zberu plastových fliaš dosiahne aj bez zálohovania | Euractiv.sk | Naša susedná krajina stále nemá systém zálohovania plastových fliaš. Do siedmych rokov musí dvihnúť úroveň zberu z dnešných 82 percent na 90 percent. Zástupcovia priemyslu tvrdia, že na to dobrovoľný zber stačiť nebude, česká vláda však chce jeho sieť zhustiť.

IEP: Legislatíva by mala stanoviť termíny pri sanácii envirozáťaží | TASR | Zákon o environmentálnych záťažiach by mal podľa IEP stanoviť, dokedy je nutné záťaž odstrániť alebo aspoň požadovať jasné stanovenie termínov prác.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – k. ú. Horná Streda | Celková predpokladaná hodnota: 901,40 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Obec Moravské Lieskové Strojné vybavenie pre zberný dvor na separáciu odpadu - obec Moravské Lieskové Celková odhadovaná hodnota
278 480,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | DKMK, s.r.o. Trenčianska 6519/29A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK, s.r.o. | Prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie nie stavebných odpadov činnosťou R5 a R12 pomocou mobilného zariadenia v mieste ich vzniku /u pôvodcov odpadov, prípadne v areáli navrhovateľa. Navrhovanú činnosť bude tvoriť mobilné zariadenie – mechanický drvič K-JC-503, ktorý bude vybavený pásovým podvozkom pre pohyb na stavenisku.

Zámer | Zberné Teplička s.r.o., Poľnohospodárska, 013 01 Teplička nad Váhom | Zariadenie na zber druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov | Posúdenie vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia zariadenia a činnosti prevádzkovania zberu a výkupu druhotných surovín skla, papiera, plastov, dreva a odpadov zo železných a neželezných kovov.


MONITORING ODPADY | 14.07.-17.07.2022

Verejná správa

SAŽP
Vyhodnotili sme kampaň Zatoč s odpadom, od septembra pokračujeme s novými výzvami

Médiá

Jednej z OZV hrozí strata autorizácie. Ministerstvo voči nej začalo konanie | Odpady-portal.sk | Konanie sa týka OZV, ktorá v súčasnosti disponuje autorizáciou pre obaly.

Ďalšie dotácie na kompostárne si rozdelí šesť samospráv, z eurofondov dostanú milióny | Odpady-portal.sk | Podnikatelia upozorňujú, že reálne čerpanie eurofondov ohrozujú rýchlo rastúce ceny aj dlhé dodacie lehoty.

Recyklátori: PET fľaše by mali zostať na Slovensku, nie vyvážať sa do zahraničia | Odpady-portal.sk | Domáci spracovatelia plastových fliaš nedokážu pri nákupe suroviny cenovo konkurovať zahraničným recyklátorom.

Cenový dumping ničí triedený zber a recykláciu odpadu, upozorňuje ZOP | Odpady-portal.sk | Niektoré OZV podliezajú vlastné recyklačné poplatky s cieľom prebrať výrobcov od konkurencie. Potom nemajú peniaze na financovanie triedeného zberu a recyklácie.

VW Slovakia dodal za rok na recykláciu 6600 ton hliníkového odpadu | TASR | Volkswagen Slovakia sa ako súčasť koncernu Volkswagen zaviazal splniť environmentálne ciele stratégie Zero Impact Factory a vydať sa na cestu k uhlíkovej neutralite.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Školenie pre pracovníkov zdravotníckych zariadení zmapuje prax v odpadoch

Školenie pre pracovníkov zdravotníckych zariadení zmapuje prax v odpadoch

Štvrtý ročník odborného školenia sa uskutoční v stredu 14. septembra v Banskej Bystrici.

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.

ENVI - PAK získal medzinárodné ocenenie

ENVI - PAK získal medzinárodné ocenenie

Organizácia zodpovednosti výrobcov si z Barcelony odniesla ocenenie od Európskej spoločnosti pre výskum kvality (ESQR).