Spoločnosť OLO pripravuje od októbra do decembra odstávku ZEVO | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Spoločnosť OLO pripravuje odstávku zariadenia na energetické využitie odpadu

Bratislavské ZEVO prejde najzásadnejšou odstávkou za posledných 20 rokov, ktorá prinesie priaznivé zmeny v nakladaní s odpadom.

Spoločnosť OLO pripravuje jesennú odstávku ZEVO

Foto: OLO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zrealizuje v termíne od 8. októbra do 12. decembra 2022 najväčšiu technologickú odstávku Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) za posledných 20 rokov.

Odstávka prinesie okrem iného aj zvýšenie výroby elektriny či tepla pre Bratislavčanov a minimalizáciu skládkovania pri budúcich odstávkach ZEVO. Spaľovacie kotle bratislavského ZEVO sú v prevádzke od roku 2002, fungujú nepretržite a postupne sa opotrebúvajú.

„Technológia na energetické využitie odpadu si po dvadsiatich rokoch fungovania vyžaduje generálnu opravu základných častí kotlov. Výmena komponentov, ktorá prebehne počas tohtoročnej odstávky, je dôležitá pre zachovanie kontinuálneho chodu ZEVO, skrátenie doby technologických odstávok v nasledujúcich rokoch a taktiež zvýšenie výroby elektriny či tepla pre Bratislavčanov, “ uvádza Andrej Rutkovský, člen predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti OLO. 

Bratislava patrí dlhodobo k mestám s najnižšou mierou skládkovania. Po tohtoročnej odstávke a následnej modernizácii a ekologizácii ZEVO, bude potreba skládkovania odpadu v Bratislave znížená na nevyhnutné minimum. Ide o významnú investíciu do budúcnosti odpadového hospodárstva v hlavnom meste. 

Generálna odstávka ZEVO bude prebiehať v etapách 

Počas odstávky, ktorá bude prebiehať od 8. októbra do 12. decembra 2022 vykoná OLO generálne opravy spaľovacích kotlov K1 a K2, ktoré prebehnú v etapách. Zatiaľ, čo jeden kotol zostane v prevádzke, druhý bude odstavený a naopak. Týmto spôsobom sa zabezpečí plynulý chod ZEVO a minimalizuje sa tiež potreba odvozu odpadu na skládky. Kotly K1 a K2 budú odstavené aj naraz.

Predplatné denníkov Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Dôvodom sú nevyhnutné opravy spoločných zariadení kotlov a tento stav potrvá približne tri týždne. Zmesový komunálny odpad bude v tomto čase odvážaný na skládku spoločnosti FCC Slovensko v Zohore, a to podľa vývoja množstva odpadu zvážaného z Bratislavy počas odstávky. 

Práce a inšpekcie počas prác budú vykonávané v spolupráci s externými kvalifikovanými spoločnosťami zo zahraničia pre zabezpečenie optimalizácie prestojov a opätovné spustenie prevádzky v čo najkratšom možnom čase.

 Aký vplyv bude mať odstávka ZEVO na služby OLO?

ZEVO nebude od 5. septembra do 31. decembra 2022 až na výnimky prijímať odpad od externých zákazníkov. V uvedenom termíne bude pozastavené aj prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO. 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, prevádzka zberných dvorov na Starej Ivanskej ceste 2 a v Rači Pri Šajbách 1, ako aj služba OLO TAXI budú poskytované bez obmedzení.

Zdroj: OLO

OLO je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.