Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 21. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 21. 3. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 17.03.-19.03.2023

Verejná správa

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. marca 2023, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

MŽP SR
Slovensko podporuje úsilie lídrov EÚ obnoviť prírodu a znižovať znečistenie z priemyslu, obalov a odpadových vôd

Médiá

Pomohli zberne a výkupne kovov i triedenie bioodpadu. Mestá líčia, ako zvýšili úroveň vytriedenia | Odpady-portal.sk | Oslovili sme päť slovenských miest, ktoré za vlaňajšok vykázali viac vytriedeného odpadu. Zaujímalo nás, akým opatreniam to pripisujú.

Česko-slovenská skupina v oblasti recyklácie a nakladania s kovovým odpadom sa rozrastá o ďalšiu firmu | Odpady-portal.sk | Tím právnikov Eversheds Sutherland sa opäť podieľal na tvorbe lokálnych precedensov v Českej republike.

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení | Odpady-portal.sk | 18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie. OZV ENVI - PAK edukuje ľudí v otázkach triedenia, aby odpad nekončil na skládke ako nevyužitá surovina, ale aby sa ďalej spracoval.

Raz zažiť je viac, než stokrát počuť | Odpady-portal.sk | SEWA už niekoľko rokov úspešne vzdeláva žiakov a študentov v oblasti správneho nakladania s elektroodpadmi v rámci projektu Elektroodpad – dopad, ktorý realizuje so svojím partnerom – CEEV Živica.

Recyklačné rébusy: 10 tipov, ako vytriediť problematické odpady | Aktuality.sk | Určite sa vám už stalo, že ste sa pri košoch na triedený zber zamýšľali, kam máte odpad vyhodiť. Pri príležitosti Svetového dňa recyklácie, ktorý od roku 2018 pripadá na 18. marec, sme pripravili rady, ako nezlyhať pri triedení bežných, ale problematických odpadov.

Bratislavčania hádžu do žltých kontajnerov aj roxorové tyče, plynové kartuše a WC misy | Dennikn.sk | Obyvatelia Slovenska sa zo všetkého najviac považujú za ochrancov prírody, ukázal minuloročný prieskum Institutu 2050. Podľa obsahu žltých kontajnerov v najväčšej slovenskej aglomerácii to tak zďaleka nevyzerá.

Sanácia vrakunskej skládky zlyhala na dočasnom vyvlastňovaní pozemkov, tvrdí PS | Trend.sk | Hnutie vníma zlyhanie ako neospravedlniteľné, pretože sedem rokov práce podľa nich vyšlo navnivoč, nevyužili sa eurofondy a ľudia sú stále ohrozovaní.

Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy | TASR | Celkové oprávnené výdavky najväčšej mestskej investície za posledné obdobia predstavujú 3,3 milióna eur, z toho 3,1 milióna eur tvorí dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Zhodnotenie stavebného odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 138 300,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo | Celková predpokladaná hodnota: 39 500,00 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti na obdobie 24 mesiacov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 319 200,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 20.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Eurokomisia chce znížiť závislosť od kritických dodávok z Číny. Kľúčom má byť recyklácia | Odpady-portal.sk | Európski recyklátori nový recyklačný cieľ vítajú. V opatreniach by však chceli ísť ešte ďalej. Poznáme prvé podrobnosti predstaveného plánu.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí | Odpady-portal.sk | Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.

Svetový deň recyklácie motivuje uvažovať nad odpadom. Recyklácia polystyrénu je výzvou | Odpady-portal.sk | Najväčším problémom je znečistenie suroviny, ktorá k nám prichádza zo zberných dvorov, hovorí šéf firmy, ktorá spracováva odpadový polystyrén.

Trenčanom začnú vymieňať 120-litrové nádoby na papier za väčšie | TASR | S výmenou bude spojený mimoriadny termín vývozu modrých nádob. Ten bude v utorok 21. marca.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | Dodávka 80ks odpadkových smetných košov | Celková predpokladaná hodnota: 20 000,00 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA | Východoslovenská distribučná, a. s. | Zhodnocovanie odpadov | Celková predpokladaná hodnota: 8 000 000,00 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Pruské | Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Pruské

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Partizánske | Technológia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Partizánske | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 731 049,98 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 21.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko | Odpady-portal.sk | Slovenský podnik musel dlhé roky ukladať odpad z výroby na skládku a rástli mu náklady na odpadové hospodárstvo. Vďaka platforme dostal odpad druhú šancu a náklady sa premenili na zisk.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte | Odpady-portal.sk | Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X