Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 26. 4. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 26. 4. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 20.04.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Uspela iba firma spoluvlastnená ministrom. Eurofondy podporia jediné zariadenie na úpravu odpadov | Odpady-portal.sk | Sedem ostatných projektov podporu nedostane, rozhodlo ministerstvo v najnovšom hodnotiacom kole eurofondovej výzvy.

V Krupine sa na Deň Zeme bude zbierať odpad | TASR | Aktivity ku Dňu Zeme zamerané na čistenie mesta, sadenie stromov, ale aj na edukačnú činnosť pripravujú na piatok (21. 4.).

Most vedúci ku kompostárni v Nitre cez víkend pre rekonštrukciu uzavrú | TASR | Od piatka 21. apríla do nedele 23. apríla sa na moste, ktorý vedie ku kompostárni, uskutočnia stavebné práce. Ich súčasťou je aj úprava jeho povrchu.

Žilinčania môžu miestne dane a poplatok za odpad zaplatiť cez nový platobný kiosk | Zilina.sk | Zamestnanci mestského úradu začínajú do žilinských domácností doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad. Občania ich môžu po novom zaplatiť aj cez nový platobný kiosk v priestoroch Mestského úradu v Žiline.

Bratislavčania môžu dostať ďalších 50 vreciek na bioodpad, Košice triedia bez nich | Sme.sk | Z bioodpadu je elektrina aj hnojivo.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Poprad | ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTI V MESTE POPRAD | Celková predpokladaná hodnota: 436 245,28 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská časť Bratislava - Rača | Preprava a likvidácia nebezpečného odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 4 166,66 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Medzev | Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 29 729,31 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 21.04.-23.04.2023

Verejná správa

SAŽP
Verejná správa na ceste k udržateľnosti

Médiá

Ministerstvo zrušilo autorizáciu pre OZV RECYKLOGROUP | Odpady-portal.sk | Rezort si chce zároveň posvietiť aj na výrobcov zazmluvnených s s OZV RECYKLOGROUP.

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme | Odpady-portal.sk | Seminár s tematikou životného prostredia je „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.

Neplatia za triedený zber, porušujú zákon. Na OZV sa sypú sťažnosti samospráv aj zberových spoločností | Odpady-portal.sk | OZV neuhrádza faktúry, tvrdia účastníci trhu. Ministerstvo jej v novembri odňalo autorizáciu, ktorá však stále nie je právoplatná.

Pokračujú s výstavbou kompostárne v Malackách, bude vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad | SITA | Súčasťou kompostárne v Malackách budú aj moderné hygienizačné biodomy.

Ministerstvo životného prostredia zrušilo pre neplnenie povinností pri zbere odpadu autorizáciu spoločnosti Recyklogroup | SITA | Dôvodom bolo opakované neplnenie povinností v oblasti zberu odpadu, neskôr pribudlo i zistenie o neplnení finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany organizácie.

Občania Považskej Bystrice môžu separovať aj doma. Mesto poskytne vrecia na odpad do každej domácnosti | Trencinak.sk | Od 1. januára 2023 platí takzvaná nulová donášková vzdialenosť pri separovaní jednotlivých zložiek odpadov v individuálnej bytovej výstavbe.

Pivovar Šariš končí so skládkovaním, všetok svoj odpad dokáže zúročiť | Trend.sk | Jedným z cieľom pivovaru je, aby do roku 2025 nekončil žiaden ich vyprodukovaný odpad na skládke, ale našiel ďalšie využitie.

Budaj: Riešenie vrakunskej skládky sa do konca volebného obdobia pohne | TASR | Bývalá vláda podľa Budaja zanechala projekt sanácie vrakunskej skládky, ktorý nebol vyvlastnený.

Budaj: Podporíme školy, ktoré zavedú aktivity so zelenými témami | TASR | Z peňazí budú môcť školy podľa Budaja využiť časť na zaplatenie pedagógov, ktorí sa budú deťom venovať v mimoškolskom čase.

Zelená linka envirorezortu prijala v minulom roku takmer 2000 podaní | TASR | Záujem o pomoc zo strany Zelenej linky podľa ministerstva stúpa.

Toxická voda stále uniká do pôdy. Skládku odpadu na Orave doposiaľ nikto neuzatvoril | RTVS | Zdravie obyvateľov vraj neohrozuje.

Triedenie odpadu v Malackách rastie, za rok 2022 dosiahlo vyše 57% | TASR | V roku 2019 to bolo 38,55 percenta, v roku 2020 na úrovni 45 percent.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Závadka nad Hronom | Zber a likvidácia odpadov v obci Závadka nad Hronom | Celková predpokladaná hodnota: 57 464,92 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Veličná | Zberný dvor pre projekt "Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná" | Celková predpokladaná hodnota: 231 000,90 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Medzev | Nakladanie s kuchynským odpadom na území mesta Medzev | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 819,60 EUR

Ohlásené investície

Zámer | Podunajské orechy s.r.o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky | Zariadenie na zhodnocovanie odpadových olejov Nové Zámky | Mobilné zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadových olejov.


MONITORING ODPADY | 24.04.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Rozbaľujú potravinový odpad. Slovenská firma inštaluje zariadenia pre bioplynové stanice | Odpady-portal.sk | Špecializované odbaľovače poskytujú organický výstup s čistotou viac ako 99,5 %, ktorý je vhodný na ďalšie zhodnotenie.

Nová metóda zvyšuje odolnosť papierových tašiek. Po opätovnom použití z nich môže byť biopalivo | Odpady-portal.sk | Aby bola papierová taška ekologickejšia ako plastová, je potrebné ju použiť opakovane, čo však komplikuje nedostatočná odolnosť materiálu. Americkí vedci prinášajú riešenie.

Víťazmi ekosúťaže v separovaní odpadu sú aj deti z Prešova či Trnavy | TASR | Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Envirocenu Atlas získalo deväť zelených projektov | TASR | Komunitné "reuse" centrum Baterkáreň v Trnave vyhralo kategóriu sociálno-ekologické podnikanie. Cenu za Zelené podnikanie získala rodinná firma APIMED z Dolnej Krupej.

Dolný Kubín zavádza množstevný zber odpadu pri rodinných domoch | TASR | Cieľom je ušetriť finančné prostriedky obyvateľom aj mestskej kase.

V Sliači a v kúpeľoch vyzbierali viac ako 120 vriec odpadu | TASR | Na brigáde sa zúčastnilo mimo organizačného tímu 256 ľudí. Boli to nielen Sliačania, ale aj obyvatelia zo Zvolena, Banskej Bystrice, Detvy a okolitých dedín, uviedla pre TASR primátorka Ľ. Balgová.

Kysučania slávili Deň Zeme upratovaním, dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu | SME.sk | Vyčistiť svoje okolie je možné nielen počas Dňa Zeme, ale aj v iných dňoch.

V Novom Meste pretriedili skauti a dobrovoľníci komunálny odpad. Našli množstvo nedostatkov | SME.sk | Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že v nádobách končí zbytočne množstvo kuchynského a zeleného odpadu, ako aj plastov či tetrapakových obalov.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo pre EKO - podnik VPS | Celková predpokladaná hodnota: 40 000,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | MIKONA plus, s. r. o. | Zariadenie na zber kovových odpadov - MIKONA plus, s. r. o. | Účelom rozšírenia činnosti zberu o kovové odpady je možnosť poskytnúť právnickým a fyzickým osobám z územia pôsobnosti firmy MIKONA plus s. r. o. odovzdávanie odpadov oprávnenej spoločnosti v zmysle zákona o odpadoch do schváleného zariadenia, ktoré následne zabezpečí ich recykláciu v zmysle Hierarchie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.


MONITORING ODPADY | 25.04.2023

Verejná správa

OP KŽP
Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5., 56. a 69. výzvy

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0

Médiá

Plasty prepisujú prírodné hranice. Pobrežné živočíchy kolonizujú odpad na otvorenom mori | Odpady-portal.sk | V novej štúdii vedci pozorovali prekvapivý jav. Na plastovom odpade na otvorenom oceáne sa usídľujú kolónie bezstavovcov, ktoré pôvodne obývali iba pobrežné oblasti.

Čo znamená zrušenie autorizácie OZV RECYKLOGROUP? Čo bude nasledovať? Advokátka vysvetľuje | Odpady-portal.sk | Rozhodnutie ministerstva sa priamo týka aj výrobcov a samospráv zazmluvnených s OZV, ktorá prišla o autorizáciu, hovorí Annamária Tóthová.

Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti | Odpady-portal.sk | SAŽP spolu s MŽP SR pozývajú na odborný webinár, ktorý bude realizovaný prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Správca zálohovania by mohol byť povinný zverejňovať podpísané zmluvy | TASR | Správca by mal neschválenú žiadosť podľa návrhu predložiť envirorezortu na posúdenie. Ministerstvo by následne do 30 dní malo rozhodnúť o správnosti postupu správcu pri zamietnutí žiadosti.

Do odpadového hospodárstva v Liptovskom Mikuláši pôjde 400.000 eur | TASR | Nosič kontajnerov, nakladač, sedem otvorených kontajnerov a 13 vaňových kontajnerov s poklopom by malo pomôcť k efektívnemu nakladaniu s odpadmi.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.