NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 24.05.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Odpadové teplo zatiaľ využijú len dve slovenské mestá | Trend.sk | Ministerstvo životného prostredia nechce zo Slovenska spraviť spaľovaciu veľmoc.

Ružínsku priehradu zaplnil odpad. Voda priniesla neporiadok najmä z osád | TA3.com | Výdatné zrážky z posledných dní priplavili do Ružínskej priehrady mimoriadne veľa odpadu. Voda priniesla neporiadok najmä z osád v povodí riek Hnilec a Hornád.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Národná transfúzna služba SR | Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk NTS SR | Celková odhadovaná hodnota: 1 018 301,50 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | Služby skládkovania komunálneho odpadu pre druhý polrok 2023 | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 168 488,80 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Vranov nad Topľou | Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne – Zberové vozidlo – one stop, s umývacím zariadením | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 331 900,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 25.05.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Ministerstvo prvýkrát priznáva, že energetické využívanie odpadu bude potrebné | Odpady-portal.sk | Nie všetky odpady možno materiálovo využiť. Vidíme, že sa bude musieť aj energeticky zhodnocovať, tvrdí zástupkyňa MŽP SR.

Ako hodnotíte výsledky envirorezortu pod vedením Jána Budaja? (ANKETA) | Odpady-portal.sk | Podľa väčšiny profesionálov z odpadového hospodárstva, ktorí reagovali na naše otázky, prevažovali počas pôsobenia ministra Jána Budaja vo funkcii negatívne výsledky nad pozitívnymi.

Palivom z odpadu nahrádzajú uhlie. Cementári ukázali rekordné čísla za rok 2022 | Odpady-portal.sk | Slovenské cementárne zvýšili podiel tuhých alternatívnych palív, ktoré používajú namiesto uhlia.

Norné steny pri Margecanoch zachytili po dažďoch okolo 20 ton odpadu | TASR | Okrem prirodzeného organického odpadu sa tu nachádza prevažne plastový odpad.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Technické služby mesta Trebišov | Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad s pohonom 6 x 2 - leasing | Celková odhadovaná hodnota: 256 965,47 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Technické služby mesta Trebišov | Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad s pohonom 4 x 2 - leasing | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 239 685,93 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Stráne pod Tatrami | Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Stráne pod Tatrami | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 149 894,64 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 26.05.-28.05.2023

Verejná správa

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 22. a 56. výzva

MŽP SR
Odborníci envirorezortu diskutovali o aktuálnych otázkach životného prostredia s kolegami z Rakúska

Médiá

Rozdelili posledné eurofondy na kompostárne. Príspevok dostane obec a združenie obcí | Odpady-portal.sk | Ministerstvo do výzvy nalialo dodatočné financie.

Znižujú počet vývozov triedeného odpadu. Dôvodom sú rastúce náklady | Odpady-portal.sk | Zberová spoločnosť argumentuje tiež zavedením zálohovania.

Ani väčšie ZEVO kapacity by nemali brániť recyklácii odpadu | Odpady-portal.sk | Európska legislatíva nestanovuje iba recyklačné ciele, ale aj ciele znižovania skládkovania. A to sa bez energetického zhodnocovania nedosiahne, konštatujú experti.

Envi-Pak spustil online hru o triedení odpadu | TASR | Hra povzbudzuje ľudí k tomu, aby sa naučili triediť tie problematickejšie druhy obalov, ktoré doteraz triediť nevedeli.

Prezidentka vetovala zmenu zákonov v ochrane životného prostredia | TASR | Schválený zákon však obsahuje viacero zmien, ktoré podľa nej znižujú súčasný štandard participácie verejnosti v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

BVS: Vrakunská skládka neohrozuje vodárenské zdroje na Žitnom ostrove | TASR | Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Šávoľ | Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 78 756,66 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | ATB Slovakia – Doprava, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica | Využitie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve | Zhodnocovanie stavebných a iných ostatných odpadov prostredníctvom mobilných zariadení. Navrhovateľ predpokladá ročne zhodnotiť každým z navrhovaných mobilných zariadení viac ako 100 000 t ostatných odpadov.


MONITORING ODPADY | 29.05.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Naše úvery pomôžu obciam, ktorým všetko nepokryje dotácia, hovorí šéf Environmentálneho fondu (ROZHOVOR) | Odpady-portal.sk | Žiadateľov o dotácie bodujeme, kto neuspeje, môže sa z hodnotenia poučiť, tvrdí riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

Pri kontrole odpadov na hraniciach s Poľskom a ČR zistili 3 priestupky | TASR | Počas akcie kontrolovali doklady, potrebné na cezhraničnú prepravu aj samotný náklad.

Lučenec plánuje zaviesť v odpadovom hospodárstve viaceré zmeny | TASR | Mesto tiež plánuje postupne zintenzívniť vývoz triedených zložiek odpadu, a to najmä zeleného biologicky rozložiteľného odpadu v exponovaných mesiacoch roka.

Kysučania chcú protestovať. Spaľovňu odpadov vinia z vyššej chorobnosti obyvateľov | SME.sk | Podľa spoločnosti šíri iniciatíva nepravdivé informácie.

Levoča chce budovať kontajnerové stojiská. Majú byť zastrešené a na čip | SITA | Množstvo vyvezeného odpadu kleslo.

Macron vyzýva na zastavenie znečisťovania životného prostredia plastmi | Info.sk | Od pondelka do piatka sa v Paríži koná zasadnutie Medzivládneho rokovacieho výboru pre plasty, ktorý má za úlohu vypracovať prvú medzinárodnú, právne záväznú zmluvu o znečistení plastmi, a to aj v morskom prostredí. Informovala o tom agentúra AP.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X