Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ako hodnotíte výsledky envirorezortu pod vedením Jána Budaja? (ANKETA)

Podľa väčšiny profesionálov z odpadového hospodárstva, ktorí reagovali na naše otázky, prevažovali počas pôsobenia ministra Jána Budaja vo funkcii negatívne výsledky nad pozitívnymi.

Ministerstvo životného prostredia

Foto: Odpady-portal.sk

Uplynulý týždeň vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová novú vládu a skončilo tým aj funkčné obdobie ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý viedol envirorezort 3 roky a 55 dní. 

Expertov v oblasti odpadového hospodárstva sme v tradičnej ankete denníka Odpady-portal.sk oslovili s otázkou, ako hodnotia jeho výsledky vo funkcii ministra Jána Budaja pre tú oblasť odpadového hospodárstva, v ktorej pôsobia.

V ankete odpovedalo trinásť štrnásť (Aktualizované 25.5.2023 o 14:00 hod. o odpoveď OZV ENVI-PAK, ktorá prišla tesne po uzávierke - pozn. red.) odborníkov, ktorých sme požiadali odpovedať na otázku jednou z troch možností: áno (viac pozitívne), nie (viac negatívne), alebo “???” v prípade, že je otázka podľa nich nesprávne položená, alebo je odpoveď zložitejšia. Respondenti mohli uviesť aj krátke slovné zdôvodnenie svojho postoja.

Na naše otázky odpovedali:

CMT Goup

Výsledok ankety skončil pre rezort pod vedením ministra Jána Budaja v oblasti odpadového hospodárstva nepriaznivo: z trinástich štrnástich respondentov, ktorí reagovali na naše otázky, u deviatich desiatich prevažujú negatíva, u jedného pozitíva a traja odpovedali "???".

Prečítajte si odpovede expertov.

Otázka: Hodnotíte výsledky ministerstva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva alebo v súvisiacej oblasti, v ktorej pôsobíte, počas funkčného obdobia ministra Jána Budaja viac pozitívne, než negatívne?

zuzana čachováZuzana Čachová, expertka Únie miest Slovenska na odpadového hospodárstvo a životné prostredia - ???

Rezortu životného prostredia SR pod vedením vtedajšieho ministra Jána Budaja sa nedá uprieť snaha a odvaha riešiť viaceré, dlhodobo odsúvané problémy.

Niektoré riešenia považujeme však za príliš radikálne, navyše nedostatočne zohľadňovali argumenty z praxe, čo viedlo k nedorozumeniam a prijímaniu rozhodnutí pod časovým tlakom.

Ak by sa zohľadňoval dostatočný časový priestor na zavádzanie zmien a legislatívne úpravy sa prijímali na základe výsledkov z pracovných rokovaní dotknutých subjektov, dala by sa práca MŽP SR ohodnotiť skôr pozitívne.

juraj čížJuraj Číž, konateľ, ecorec Slovensko s.r.o. - ÁNO

Oceňujeme snahu riešiť dlho neriešené problémy Slovenska. Tiež snahu naštartovať odkláňanie od skládkovania a nasmerovať Slovensko k plneniu cieľov európskych smerníc.

Snaha však bola brzdená komplexnosťou povoľovacích procesov na nové zhodnocovacie kapacity, nízkou mierou spolufinancovania a nízkou schopnosťou konsenzuálneho riešenia s politickými partnermi, odbornou verejnosťou a samosprávami. 

ladislav halászLadislav Halász, regionálny riaditeľ, ewia a.s. - NIE

Zbabraný experiment v podobe MBÚ, zle nastavený systém zberu kuchynského biodpadu, ale najmä nekompetentné rozhodovanie o smerovaní budovania infraštruktúry odpadového hospodárstva Budajovej administratívy, to všetko urýchlilo posun celého odvetvia ku kolapsu.

Výsledkom trojročného marazmu je 3,3 mil. ton komunálneho odpadu uloženého na skládkach, teda 120 000 ton emisií metánu a 4,5 mil. ton nových povolených kapacít na skládkach.A to s vedomím, že celá vyspelá Európa ide presne opačným smerom. 

Výsledkom sú pokuty a neexistujúce moderné alternatívy ku skládkam. Dôkazom Budajovej nekompetentnosti je, že ani dnes, po 45 mesiacoch, nemáme právoplatné záverečné stanovisko z procesu EIA k projektu Centra cirkulárnej ekonomiky Šaľa, kde sa má odpad triediť a premieňať na elektrickú energiu a teplo.

Tento smutný rekord nie je iba hanbou pre Slovensko, ale aj mementom, že presadzovanie politickej ideológie v odborných témach je cesta k chaosu a stagnácii.

jozef chovanecJán Chovanec, CEO, Zväz odpadového priemyslu - NIE

Budaj zanechal odvetvie v stave, z ktorého sa bude roky spamätávať. 

Zaviedol preregulovaný a drahý plošný zber kuchynského odpadu, ktorý sa zatiaľ míňa účinku.

Do poslednej chvíle tvrdohlavo odmietal posun povinnej úpravy odpadov, pričom vedel, že trh nie je na to pripravený. Bez akýchkoľvek dopadových štúdií, s nedotiahnutými pravidlami a s nulovou finančnou podporou pre prevádzkovateľov skládok nakoniec hodil vinu na zberové spoločnosti a samosprávy.

Kritické kapacity s nebezpečným odpadom úplne odignoroval; naopak aktívne blokoval investície do energetického zhodnotenia odpadu ako jedinú odskúšanú cestu k odlepeniu sa od dna odpadovej hierarchie.

Napriek sľubom nezvládol dotiahnuť ISOH do praxe, reformu EIA, dokonca pozastavil sanácie ekologických záťaží ako Vrakunská skládka, či gudrónových jám v Predajnej.

peter krasnecPeter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve - NIE

Z pohľadu APOH-u nie je vyriešená otázka ohľadne EIA a jej zdĺhavého procesu (t.j. zjednodušenie procesu schvaľovania projektov, hlavne strategických ako napr. úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach). 

Nie je doriešená stratégia ohľadne dobudovania zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov, nie je dostatočne legislatívne zabezpečená ani stabilizácia rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

V rezorte výrazne prevažovalo uprednostňovanie názorov aktivistov pred odbornou verejnosťou, čo spôsobilo zabrzdenie niektorých dôležitých projektov v oblasti nakladania s odpadmi a podobne.

Katarína KretterKatarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK - NIE

Predchádzajúcemu vedeniu ministerstva sa rozhodne nedá uprieť verejne deklarovaný úprimný záujem o ochranu životného prostredia a témy, ktoré s ňou súvisia.

Bohužiaľ však počas svojho pôsobenia ešte znásobilo chyby predošlých vedení rezortu, medzi ktoré sa radí absencia odborného dialógu pri príprave legislatívy, ktorá je nevyhnutná pre dlhodobé fungovanie a zlepšovanie odpadového hospodárstva krajiny.

Na otázky a žiadosti ministerstvo odpovedalo neskoro, dokonca po rokoch, ak vôbec. Zmeny v legislatíve – novelizácie zákonov a vykonávacie predpisy vznikali mnohokrát bez diskusie, na poslednú chvíľu a bez nevyhnutných metodických usmernení. Nehovoriac o kontrole dodržiavania predpisov jednotlivými aktérmi na trhu, ktorá takmer absentovala, a pritom je pre správne fungovanie regulovaného trhu nevyhnutná.

K chaosu prispieva napríklad i to, že dôležitý vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 371 upravujúca evidenciu nevyhnutnú pre zavedenie ekomodulácie, napriek tomu, že prešiel riadnym legislatívnym procesom ešte koncom roka 2022, nie je doteraz vydaný v Zbierke zákonov.

Pre výrobcov aj organizácie zodpovednosti výrobcov je kľúčové predvídateľné legislatívne prostredie, aby sa na zmeny vyplývajúce z lokálnej aj európskej legislatívy pripravili s predstihom a mohli tak správne realizovať procesy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

peter krasnecJozef Kozák, výkonný riaditeľ OZV pre elektroodpad, batérie a obaly SEWA - NIE

V odpadoch a oblastiach, ktoré sledujeme, považujeme pôsobenie skôr za nevyužitú príležitosť naprávať veci, o ktorých pán minister Budaj často rozprával, že ich zdedil po predchádzajúcom vedení.

ISOH, triedený zber, skládka vo Vrakuni a iné.

Ingrid Mihaľová, oddelenie obchodnej stratégie a legislatívy, Technické služby mesta Prešov - NIE

Kamil PotomaKamil Potoma, CEO, REWA-TECH, s.r.o. - ???

K oblastiam našej pôsobnosti som sa v denníku Odpady-portal.sk vyjadroval viackrát. Každá snaha sa musí oceniť, ale snaha nestačí.

Riadiť štát spoza zatvorených dverí nemá šancu na úspech. Zavádzanie zmien bez domyslenia dôsledkov tiež nemôže fungovať.

Pravdou je, že odchádzajúce vedenie zdedilo množstvo problémov, ale rovnaký náklad odovzdáva budúcemu vedeniu.

 
 

Zostáva vám 33% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.