Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 9. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 9. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 11.09.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Rastú z roka na rok. Spočítali náklady na celé odpadové hospodárstvo | Odpady-portal.sk | Nakladanie s komunálnym odpadom sa za päť rokov predražilo o 40 %, ukazuje analýza v Českej republike.

Názor. Pozorne čítajte zmluvu, ktorú podpisujete s OZV | Odpady-portal.sk | OZV môže znenie ktorejkoľvek prílohy, upraviť, dokonca úplne nahradiť. Pri podpise zmluvy si preto treba dať pozor.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Rožňava | Poskytovanie služieb súvisiacich s odvozom, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov z územia mesta Rožňava v zmysle zákona o odpadoch | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 499 815,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 12.09.2023

Verejná správa

SAŽP
Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Médiá

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty | Odpady-portal.sk | Európske automobilky v regulácii vidia úskalia.

Vo Švajčiarsku rozširujú energetické zhodnocovanie odpadov. Nový kotol pribudne už o tri roky | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Hitachi Zosen Inova získala novú zmluvu na výrobu energie z odpadu v Zürichu.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | BTT EKO s.r.o., Východná 2566, 911 08 Trenčín | Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením | Prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie drevených nie nebezpečných odpadov s celkovou kapacitou do 41 600 t/rok činnosťou R3 a R12. Mobilné zariadenie na drvenie dreveného odpadu Doppstadt AK 565 bez vlastného pohonu bude presúvané za pomoci špeciálneho prívesu na rôzne lokality v rámci SR.

Zámer | Marius Pedersen, a.s. | Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Šalková | Zámer činnosti bude realizovaný v jestvujúcom areáli zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Banská Bystrica spoločnosti Marius Pedersen, a.s. v k. ú. Šalková. Navrhovaná činnosť spočíva v zväčšení kapacity zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo 4 900 ton na 15 000 ton zhodnocovaných odpadov ročne.


MONITORING ODPADY | 13.09.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Plánujú nové zariadenie na spracovanie nebezpečného odpadu. Má vyrásť pri Trnave | Odpady-portal.sk | Výstupom má byť dekontaminovaný odpad, ktorý bude možné ďalej využiť.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023 (aktualizovaná) | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na deviaty ročník prestížnej EPI konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra v Demänovskej Doline.

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci | Voda-portal.sk | Pri upratovaní z Hrona vytiahli množstvo plastov, ale aj kočík a bicykel. K čisteniu rieky sa pridali pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa špecializuje na nakladanie s odpadom.

Tony fólie vyrábali aj pre Matador a Ikeu, no prišli na to, že cenný je odpad | SME.sk | Spoločnosť Re-plast je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Dunajská Streda | Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 340 848,70 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Gabčíkovo | Strojno - technologické vybavenie na triedený zber odpadov, vrátane dodávky a zaučenia obsluhy | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 259 066,66 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | Separon s.r.o., 919 05 Trstín 578 | Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov, Veľký Dvor, Trnava | Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov formou biodegradácie.

Zámer | KOSIT WEST s.r.o. | Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci | Účelom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava zvyškových odpadov, po prechádzajúcom triedení odpadov pri zdroji ich vzniku, ktorá bude prebiehať prevažne v uzavretých priestoroch. Výsledkom tejto činnosti bude biologická úprava biologicky rozložiteľnej zložky odpadov, pred jej následným zhodnotením a získanie materiálovo a energeticky využiteľných zložiek z odpadu, ktorý by bol inak určený predovšetkým na zneškodnenie na skládkach odpadov.


MONITORING ODPADY | 14.09.-17.09.2023

Verejná správa

OP KŽP
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.2

Zoznam najčastejších nedostatkov vyskytujúcich sa v priebehu implementácie projektov v.13.09.2023

Médiá

Znížiť mieru skládkovania bez zdraženia odpadu nie je možné, zhodujú sa experti | Odpady-portal.sk | Domácnosti aj výrobcovia na Slovensku prispievajú na odpadové hospodárstvo násobne menej ako v krajinách, kde sa na skládky nespoliehajú.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X