Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : VIK

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

26.01.2017

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

Pomaly sa blíži 28. február, teda konečný termín pre podanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom (podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti), ktoré sa podáva na tlačive podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

Vyšlo druhé aktualizované vydanie publikácie Evidencia a ohlasovanie odpadov

22.01.2017

Vyšlo druhé aktualizované vydanie publikácie Evidencia a ohlasovanie odpadov

Spoločnosť VIK s.r.o. pripravila druhé vydanie elektronickej publikácie s názvom Evidencia a ohlasovanie odpadov od autorov Eleny BodíkovejAlexandra Jančárika.

Čo sú neobalové výrobky?

19.11.2016

Čo sú neobalové výrobky?

Zákon a vyhláška obsahujú veľa nejasností. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/11.

Výpočet trhového a zberového podielu výrobcu vyhradeného výrobku v roku 2016

01.11.2016

Výpočet trhového a zberového podielu výrobcu vyhradeného výrobku v roku 2016

Ako má postupovať výrobca jednotlivých druhov vyhradených výrobkov pri výpočte svojich podielov?

Nanomateriály v odpadoch

08.09.2016

Nanomateriály v odpadoch

Predstavujú potenciálne riziko znečistenia životného prostredia. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/09.

Zelené odpady tvoria zelené pracovné miesta

06.09.2016

Zelené odpady tvoria zelené pracovné miesta

Projekt VALORG pomáha školiť odborníkov na nakladanie s bioodpadom. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/09.

Vyšla nová publikácia Evidencia a ohlasovanie odpadov

22.08.2016

Vyšla nová publikácia Evidencia a ohlasovanie odpadov

Spoločnosť VIK s.r.o. vydala elektronickú publikáciu s názvom Evidencia a ohlasovanie odpadov od autorov Eleny BodíkovejAlexandra Jančárika.

EIA a odpady podľa nového zákona

11.07.2016

EIA a odpady podľa nového zákona

Požiadavky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pri činnostiach nakladania s odpadmi v zmysle nového zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/07.

Pneumatiky na Slovensku

17.06.2016

Pneumatiky na Slovensku

Problémy s nakladaním s odpadovými pneumatikami sa na Slovensku hromadia už dlhšiu dobu. Riešením by mala byť rozšírená zodpovednosť výrobcu, ktorá bude implementovaná od júla tohto roku. V čom sú vlastne základné problémy? Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/06.

Nový zákon o odpadoch a nové súhlasy

22.05.2016

Nový zákon o odpadoch a nové súhlasy

Niekoľko nových dôležitých kompetencií orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/05.

← staršie články