Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Ste sa zvýšenie poplatku za uloženie odpadu?

V desiatom barometri názorov sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku: Súhlasíte s tým, aby jedným zo základných mechanizmov pre zvýšenie miery zhodnocovania a recyklovania odpadov na Slovensku bolo urýchlené zavedenie progresívneho zvyšovania poplatkov za uloženie odpadov, t.j. zvyšovanie skládkovacej dane?

Barometer: Ste sa zvýšenie poplatku za uloženie odpadu?

Väčšina oslovených expertov sa prikláňa k zavedeniu vyššieho poplatku za uloženie odpadu. Odpovede uvádzame v abecednom poradí expertov, ktorí v barometri odpovedali.

Otázka: Súhlasíte s tým, aby jedným zo základných mechanizmov pre zvýšenie miery zhodnocovania a recyklovania odpadov na Slovensku bolo urýchlené zavedenie progresívneho zvyšovania poplatkov za uloženie odpadov, t.j. zvyšovanie skládkovacej dane?

Ľubomír Augustín, konateľ, Tanzer Consulting, s.r.o.ÁNO
Ide o základný ekonomický nástroj na zamedzenie skládkovania odpadu a uprednostnenie iných spôsobov nakladania s odpadmi vrátane zhodnocovania a recyklovania. Tieto ceny by mali naďalej progresívne rásť a v konečnom dôsledku by mali byť vyššie ako ceny za energetické využívanie odpadu.

Soňa Antalová, ECO - AS, s.r.o.ÁNO
Súčasné poplatky nie sú účinným nástrojom.

Peter Benko, INECS – ÁNO
Tak ako je to nevyhnutné vo všetkých vyspelých štátoch, tak aj u nás musí byť neekologické nakladanie s odpadom (skládkovanie) viac zaťažené poplatkami, či daňami. Je to najsilnejší nástroj v rukách štátu na posun k zhodnocovaniu odpadov. Či už materiálovému alebo energetickému.

Oliver Čelko, výkonný riaditeľ, EKOLAMP – ÁNO
Pretože iba ekonomické stimuly prinútia ľudí triediť odpady. V západnej Európe to už pochopili.

Oskar Čermák, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU – NIE
Podľa môjho názoru uvedený mechanizmus nie je stimulom na mieru zhodnocovania.

Juraj Číž, sales manager, ecorec Slovensko s.r.o.ÁNO

Božena Gašparíková a Peter Gallovič, senior consultants, ETIAM, a.s. - ÁNO

Daniel Jančiak, predseda predstavenstva, ENVI-REA, a.s. - ÁNO

Radovan Kazda, konateľ, Property & Environment s.r.o. (vydavateľstvo Odpady-Portal.sk)- ???
Rizkom skládkovacej dane je to, že nedokážeme nastaviť jej výšku v korektnej hodnote a nie je ani v našich možnostiach flexibilne ju prispôsobovať vývojom cien druhotných surovín. To znamená, že môžu často nastávať situácie, kedy ani "landfill tax" nebude motivovať zberové spoločnosti neukladať odpady na skládku, pretože dopyt po objeme na zhodnotenie bude nasýtený a záujem o surovinu bude nízky. Pre občana to môže mať dopad na zbytočne vyššiu cenu. Ak už sa vláda rozhodne zvyšovať poplatok za uloženie odpadu, potom by tak mala robiť veľmi citlivo a zamerať sa skôr na sprehľadnenie finančného a materiálového toku v odpadoch.

Peter Kuba, výkonný riaditeľ VEPOS-SKALICA s.r.o. - ÁNO
Treba však prehodnotiť využitie tejto dane.

Roman Malček, konateľ, REDOX, s.r.o. - ÁNO

Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva SLOVMAS, a.s. - ÁNO
Súhlasím so zavedením progresívnych skládkovacích poplatkov, ale za predpokladu, že budú odrážať mieru separácie odpadu ukladaného na skládku, zaťažený by mal byť najviac materiál s malou mierou separácie.

Hana Nováková, predseda predstavenstva, ENVI - PAK, a.s. - ÁNO

Vladimír Šinák, predseda predstavenstva, NATUR-PACK, a.s. - 80% ÁNO, 20% ???

Pavol Takáč, konateľ, Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. - ÁNO
Avšak bolo by potrebné súčasne zvážiť aj úpravu smerovania príjmov z poplatkov. Ich terajším prijímateľom sú obce, na ktorých územiach sa skládky odpadov nachádzajú. Tie sú však zároveň zodpovedné aj za realizáciu separovaného zberu komunálnych odpadov na svojom území a rozhodujú aj o tom, či bude tento odpad zhodnocovaný. Zvýšené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku by u týchto obciach paradoxne mohlo pôsobiť demotivujúco pri rozvoji separovaného zberu komunálnych odpadov.

Cieľom ankety je dosiahnuť čo najreprezentatívnejší prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. V súčasnosti oslovujeme takmer 90 respondentov z prostredia projektových a konzultačných spoločností, záujmových združení, kolektívnych systémov, univerzít, zberových a spracovateľských firiem. Zverejnené sú všetky doručené odpovede. Privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.