NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Komisia pripravuje opatrenia na zhodnocovanie solárnych panelov

Európska komisia zverejnila štúdiu o fotovoltaických paneloch, ktorá doplňuje pracovný dokument Komisie z roku 2008 - posúdenie vplyvov smernice o elektroodpade. Pôvodný dokument Komisia vypracovala v záujme novelizovať smernicu o elektronickom odpade.

Komisia pripravuje opatrenia na zhodnocovanie solárnych panelov

Fotovoltaický panelŠtúdia doplňuje dokument "Zhrnutie posúdenia vplyvu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)" (dokument SEC(2008)2934 - pozn. red.). Dôvodom jej vypracovania je skutočnosť, že množstvo solárnych panelov umiestnených na trh EÚ rapídne stúpol a očakáva sa ďalší rast trhu. Zatiaľ čo súčasný podiel odpadu z fotovoltaických panelov je zanedbateľný, tak v rokoch 2025-2030 môžu tieto objemy byť podstatne vysoké, nakoľko sa predpokladá, že priemerná životnosť panelov je 25 rokov.

Cieľom zverejnenej štúdie preto je:

  • identifikovať najdôležitejšie environmentálne dopady fotovoltaických panelov po skončení doby životnosti,

  • opísať základné politické možnosti, ktoré môžu zabezpečiť oddelenie tohto prúdu WEEE od zmiešaného elektroodpadu, a ktoré vytvoria udržateľné podmienky pre vhodnú starostlivosť o tento druh odpadu

  • porovnať environmentálne, ekonomické a sociálne náklady a výnosy týchto politických nástrojov.


European Commission: Study on Photovoltaic Panels Supplementing the Impact Assessment for a Recast of the WEEE Directive (pdf)


Ako vyplýva zo štúdie, Komisia sa prikláňa k najprísnejšiemu politickému riešeniu, ktoré by znamenalo, že všetky solárne panely predané domácnostiam alebo komerčným výrobcom elektriny by podliehali podobným podmienkam, aké vyplývajú zo Smernice 2002/96/EC o odpadoch z elektrozariadení pre ostatné druhy odpadov. V tomto prípade Komicia navrhuje vnútiť účastníkom trhu s panelmi zhodnocovať v roku 2030 až 85% solárnych panelov.

Fotovoltaický panel

Ilustračné foto: Sissenerwrites.com


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.