Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch

Rozhovor s Ing. Vladimírom Šinákom, predsedom predstavenstva spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorá v súčasnosti zastupuje viac ako 3.000 povinných osôb, o tom, čo čaká Slovensko v súvislosti s prijatím nového zákona o odpadoch.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch

  • Publicistika |  04.10.2011 |  NATUR-PACK | PR článok

Obrázok © NATUR-PACK

Ktoré oblasti sú z Vášho pohľadu v súvislosti s novým zákonom o odpadoch najdôležitejšie?

Keďže zámerom ministerstva je riešiť novým zákonom odpadovú problematiku komplexne, je týchto oblastí viacero. Najdôležitejšie však bude, ako sa zákon vysporiada s ďalším pôsobením Recyklačného fondu v čase, keď už pre každú komoditu existuje dostatok recyklačných kapacít a výrobcovia a dovozcovia týchto komodít si dokážu všetky povinnosti voči EÚ splniť cez kolektívne systémy. Nemenej dôležité bude aj prebratie koncepcie rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k triedenému zberu odpadov, výrobcom a kolektívnym organizáciám.

Na akých princípoch je postavená rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov definuje smernica o odpade z roku 2008. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená, že aj po ukončení životného cyklu konkrétnych výrobkov nesú výrobcovia a dovozcovia zodpovednosť za nakladanie s odpadom z výrobkov, ktoré uvádzajú na trh. Jedná sa nielen o spätný odber výrobkov, ale aj o oddelený zber odpadu, vrátane finančnej zodpovednosti za tieto činnosti. Týka sa nielen obalov a výrobkov, ktoré končia v komunálnom odpade, ale aj elektroodpadu, batérií a akumulátorov, použitých pneumatík...

Neznamená to automatický zánik Recyklačného fondu?

Je úplne vylúčené, aby pri dôslednom prevzatí smernice o odpadoch bol priestor na existenciu Recyklačného fondu.

Myslíte si, že aj na Slovensku je možné narovnať odpadovú legislatívu?

Je na rozhodnutí poslancov, či opätovne preváži názor lobistických skupín a peňazí nad zdravým „sedliackym“ rozumom. Prvoradou úlohou štátu v tejto oblasti by malo byť definovanie cieľov a vytvorenie podmienok pre ich splnenie.

Podnikatelia na Slovensku vedia podnikať aj bez toho, aby im zákon určoval, ako sa majú postarať o odpad z výrobkov po ukončení ich životnosti, alebo komu a koľko majú zaplatiť za odpustky, potvrdenky...

Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcov pre občanov a obce?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená aj nulové náklady na vyseparovaný odpad pre občanov a obce. Samozrejme, aj nulové príjmy za takýto odpad. Nulové náklady pre občana a obce prinesú aj väčšie množstvá vyseparovaného odpadu, nižšie náklady na skládkovanie a významný pozitívny vplyv na životné prostredie.

Sú výrobcovi a dovozcovia na Slovensku pripravení túto zodpovednosť prevziať?

Väčšina výrobcov a dovozcov si uvedomuje svoju zodpovednosť za odpady, ktoré z ich výrobkov vznikajú. O tom svedčí aj deklarácia k princípom tvorby zákona o odpadoch, ktorá je postavená na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a ktorú spoločne podpísali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Združenia automobilového priemyslu, Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Obaly nie sú len to, v čom prinášame ako spotrebitelia zakúpený tovar domov, píše Roman Šterbák zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Združenie organizácii verejných prác SR (ZOVP) sa na pracovnej časti snemu rozrástlo o piatich nových členov.

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Porušenie zákazu diskriminácie pritom predstavuje podľa zákona o odpadoch správny delikt OZV, píšu advokáti kancelárie TaylorWessing.