NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch

Rozhovor s Ing. Vladimírom Šinákom, predsedom predstavenstva spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorá v súčasnosti zastupuje viac ako 3.000 povinných osôb, o tom, čo čaká Slovensko v súvislosti s prijatím nového zákona o odpadoch.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch

Obrázok © NATUR-PACK

Ktoré oblasti sú z Vášho pohľadu v súvislosti s novým zákonom o odpadoch najdôležitejšie?

Keďže zámerom ministerstva je riešiť novým zákonom odpadovú problematiku komplexne, je týchto oblastí viacero. Najdôležitejšie však bude, ako sa zákon vysporiada s ďalším pôsobením Recyklačného fondu v čase, keď už pre každú komoditu existuje dostatok recyklačných kapacít a výrobcovia a dovozcovia týchto komodít si dokážu všetky povinnosti voči EÚ splniť cez kolektívne systémy. Nemenej dôležité bude aj prebratie koncepcie rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k triedenému zberu odpadov, výrobcom a kolektívnym organizáciám.

Na akých princípoch je postavená rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov definuje smernica o odpade z roku 2008. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená, že aj po ukončení životného cyklu konkrétnych výrobkov nesú výrobcovia a dovozcovia zodpovednosť za nakladanie s odpadom z výrobkov, ktoré uvádzajú na trh. Jedná sa nielen o spätný odber výrobkov, ale aj o oddelený zber odpadu, vrátane finančnej zodpovednosti za tieto činnosti. Týka sa nielen obalov a výrobkov, ktoré končia v komunálnom odpade, ale aj elektroodpadu, batérií a akumulátorov, použitých pneumatík...

Neznamená to automatický zánik Recyklačného fondu?

Je úplne vylúčené, aby pri dôslednom prevzatí smernice o odpadoch bol priestor na existenciu Recyklačného fondu.

Myslíte si, že aj na Slovensku je možné narovnať odpadovú legislatívu?

Je na rozhodnutí poslancov, či opätovne preváži názor lobistických skupín a peňazí nad zdravým „sedliackym“ rozumom. Prvoradou úlohou štátu v tejto oblasti by malo byť definovanie cieľov a vytvorenie podmienok pre ich splnenie.

Podnikatelia na Slovensku vedia podnikať aj bez toho, aby im zákon určoval, ako sa majú postarať o odpad z výrobkov po ukončení ich životnosti, alebo komu a koľko majú zaplatiť za odpustky, potvrdenky...

Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcov pre občanov a obce?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená aj nulové náklady na vyseparovaný odpad pre občanov a obce. Samozrejme, aj nulové príjmy za takýto odpad. Nulové náklady pre občana a obce prinesú aj väčšie množstvá vyseparovaného odpadu, nižšie náklady na skládkovanie a významný pozitívny vplyv na životné prostredie.

Sú výrobcovi a dovozcovia na Slovensku pripravení túto zodpovednosť prevziať?

Väčšina výrobcov a dovozcov si uvedomuje svoju zodpovednosť za odpady, ktoré z ich výrobkov vznikajú. O tom svedčí aj deklarácia k princípom tvorby zákona o odpadoch, ktorá je postavená na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a ktorú spoločne podpísali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Združenia automobilového priemyslu, Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

PET kajak skončil svoju púť v recyklačnom podniku

PET kajak skončil svoju púť v recyklačnom podniku

Jedinečný dokumentárny film o putovaní PET kajaku bude prebiehať od 5. júna na webe spoločnosti NATUR-PACK pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Krajine chýba slovenská linka na triedenie slovenského textilného odpadu. Know-how máme, problémom je však nedostatok financií.

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Na prelome rokov 2019/2020 sa mnohým, najmä priemyselným podnikom zvýšili ceny za spracovanie nebezpečných odpadov. Ing. Richard Biznár, konateľ Remko Sirník, hovorí o tom, prečo ceny za túto kategóriu odpadu rastú a aké sú ich perspektívy.