NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

O čom bol Deň odpadového hospodárstva 2011? (II. časť)

Obzretie sa za siedmym ročníkom kongresu, II. časť.

O čom bol Deň odpadového hospodárstva 2011? (II. časť)

  • Analýzy, komentáre |  15.04.2012 |  Ing. Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

Foto: redakcia   

V prvej časti sme sa venovali príspevkom, ktoré odzneli na kongrese Deň odpadového hospodárstva dňa 10.11.2011 v Bratislave v prvých dvoch blokoch (Európske a národné politiky odpadového hospodárstva, Nakladanie s komunálnym odpadom). V druhej časti zhrnieme prednášky z bloku Energetické využívanie odpadov.

WtE stagnuje

K tejto téme sa organizátori opakovane vracajú z dôvodu, že v našich podmienkach energetické využívanie odpadov dlhoročne stagnuje a je priam odkázané na nezištnú pomoc odbornej verejnosti. Mnohé z pripravovaných projektov uviaznu v plytčine povolovacích procesov, neustálych zápasov s verejnou mienkou a alibizmom miestnych politikov. Spaľovne odpadov sú považované za „smrteľné zariadenia“ ohrozujúce ľudské zdravie a ekosystémy.

Úvod tejto časti kongresu vyplnil Ján Matuský pohľadom na komunálny odpad z hľadiska energetickej bezpečnosti. Komunálny odpad vzniká opakovane ľudskou činnosťou, má preto dobré predpoklady stať sa doplnkom veľkej energetiky. V súčasnosti, keď v Európskej únii rastie závislosť na dovoze energií, je priam nevyhnutnosťou hľadať vnútorné zdroje na posilnenie jej energetickej bezpečnosti. Situácia na Slovensku je v otázke energonosičov ešte o čosi dramatickejšia. Dovážame 100% uránu pre atómové elektrárne, 99% ropy, 97% zemného plynu, 80% uhlia.

Prevažná časť dovozu je navyše zabezpečovaná z Ruska, pričom máme v blahej pamäti problémy spôsobené prerušenými dodávkami zemného plynu v januári 2009, ktoré vážne ohrozili ekonomiku SR. Okrem dostatku zdrojov a bezpečnosti ich dodávok je potrebné brať do úvahy aj ceny týchto strategických surovín. V tejto situácii musíme brať do úvahy energetický potenciál odpadov vznikajúcich na Slovensku a hľadať riešenia ich praktického využitia. Najlepšie predpoklady takéhoto využitia sú nielen pri komunálnom odpade, ale aj pri biologicky rozložiteľných odpadoch, opotrebovaných pneumatikách, či odpadových olejoch.

Možnosti využitia odpadov sú pomerne široké a dajú sa aplikovať rôznymi technologickými zariadeniami – priamym spaľovaním alebo kogeneráciou. Energetické využívanie odpadov by sa malo týkať iba tej časti odpadov, ktorá sa už nedá materiálovo zhodnocovať. Bude preto nevyhnutnosťou zvyšovať množstvo vytriedených objemov druhotných surovín, ale aj množstvo odpadov na energetické využívanie. Pre tento pôsob nakladania s odpadmi bude potrebné vytvoriť rovnaké podporné mechanizmy ako pri obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla (KVET).

Odpad zdrojom pre cementárne

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.