Na konferencii Samospráva a separovaný zber | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Na konferencii Samospráva a separovaný zber

Aktuálny vývoj v oblasti odpadovej legislatívy, výsledky separovaného zberu odpadov na Slovensku a budovanie a prevádzka zberných dvorov boli ústrednými témami 3. ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber, ktorá sa uskutočnila 18. októbra tohto roku v Sielnici pri Banskej Bystrici. Konferenciu každoročne organizuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov predovšetkým miest a obcí, ale aj iných subjektov v odpadovom hospodárstve.

Na konferencii Samospráva a separovaný zber

redakcia

Hana Nováková: Rozšírená zodpovednosť by mala vznikať už pred konštrukciou obalu

Na konferencii sme sa zhovárali s generálnou riaditeľkou oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hanou Novákovou.

Konferencia Samospráva a separovaný zber je určená len pre klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK?

Konferencia je určená pre všetky mestá a obce na Slovensku, primátorov a starostov, alebo tých, ktorí sa v rámci obce zaoberajú odpadovým hospodárstvom. Určená je však aj iným záujemcom a odborníkom, avšak s tým, že zástupcovia miest a obcí sú z kapacitných dôvodov uprednostňovaní.

Takže konferencie sa zúčastňujú aj zástupcovia samospráv, s ktorými nespolupracujete?

Áno. I tento rok sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia miest a obcí, s ktorými zatiaľ nespolupracujeme.

Každý rok udeľujete ocenenia mestám a obciam v rôznych kategóriách. Akou metodikou pristupujete k rozhodovaniu?

Vychádzame z údajov, ktoré nám obce dodávajú. Z nich vyhodnocujeme najlepšiu vyseparovateľnosť, hustotu siete, efektivitu.

Kto vyhodnocuje výsledky?

Máme dva druhy súťažných kategórií. Prvý rebríček vzniká čisto matematickým prepočtom z údajov, ktoré nám zašlú obce. Neobjektívny zásah je preto vylúčený. Samostatnou je kategória „Environmentálny počin roka“, do ktorej sa prihlasujú samotné mestá a obce a prostredníctvom webstránky www.envipak.sk verejnosť hlasuje o víťazovi.

Pravidlá súťaže ste však tento rok zmenili. V minulosti boli ocenenia udeľované za jednotlivé komodity.

Áno, chceli sme dosiahnuť to, aby mohli férovo súťažiť aj malé obce. Preto sme ich rozdelili do kategórií do a nad päťtisíc obyvateľov. Do vyhodnotenia hlavnej ceny sú započítavané všetky obce spolu, ale len tie, ktoré spĺňajú podmienku separovania všetkých druhov obalov – teda z plastu, papiera, skla, VKM a kovov.

Čo znamená kategória vyťažiteľnosti a hustoty zbernej siete?

Vyťažiteľnosťou nazývame údaj o tom, koľko každý obyvateľ vyseparuje na liter nádoby, ktorá je umiestnená v meste alebo v obci. Hustotou zbernej siete sledujeme priemernú vzdialenosť obyvateľov obce alebo mesta k zbernému miestu.

Akú vzdialenosť zberného miesta považujete za optimálnu?

Aspoň jedno zberné miesto na dvesto obyvateľov, s dostupnosťou do 150 metrov.

Na Slovensku sa už niekoľko rokov diskutuje o tom, či a ako má byť rozšírená zodpovednosť výrobcu za odpady. Čo pod rozšírenou zodpovednosťou vnímate Vy?

Prevzatie zodpovednosti výrobcu za výrobok alebo obal od úplného  počiatku jeho vzniku, teda už v čase, keď len uvažuje o výrobe. Samotná starostlivosť o odpad je až druhá fáza. V tej prvej  výrobca pracuje na tom, aby výrobok vyrobil a zabalil tak, aby z neho vzniklo čo najmenej odpadu, alebo aby ten odpad bol čo najhomogénnejší, ľahko odoberateľný a spracovateľný.

O NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH

Deň po konferencii schválil parlament technickú novelu zákona o odpadoch, ktorej sa venoval prvý blok prednášok.

„Najvýznamnejším dopadom je predovšetkým zavedenie hierarchie nakladania s odpadom, povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu, ako i zavedenie zodpovednosti pôvodcu odpadu za finálne zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu,“ uviedla vo svojej prezentácii Elena Bodíková, riaditeľka centra odpadového hospodárstva a bazilejského dohovoru SAŽP.

„Na to, aby sa zlepšilo fungovanie separovaného zberu na Slovensku, je potrebné predovšetkým legislatívne upraviť princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak, aby sa financovanie separovaného zberu upriamilo na miesta, kde odpad od občanov vzniká“ uviedol v prezentácii Štefan Mikuš, riaditeľ spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa.

Druhým dôležitým problémom, ktorý musí nová legislatíva vyriešiť, je preukazovanie množstva vyzbieraného a zhodnoteného odpadu. „Tento systém musí byť nastavený tak, aby nemohlo prichádzať k akýmkoľvek pochybnostiam o pravdivosti vykázaných údajov a nebolo možné spochybniť celkové množstvá vyzbieraných odpadov na Slovensku odovzdaných na zhodnotenie,“ dodala Hana Nováková, predsedníčka predstavenstva oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Prevádzka separovaného zberu odpadov a zberných dvorov

V druhej časti konferencie sa účastníci konferencie oboznámili so skúsenosťami s prevádzkou systémov separovaného zberu a zberných dvorov v Dubnici nad Váhom, Košeci, ale i v Ostrave.

„Zberné dvory sú dôležitou súčasťou komplexného systému nakladania s odpadom, ale treba si uvedomiť, že nie sú riešením pre každú obec. V prípade malých obcí je lepším riešením vytvorenie centrálneho zberného dvora v jednej z nich s tým, že ostatné obce sú pokryté mobilnými zbermi vybraných komodít“, zhrnul výsledky druhého bloku konferencie Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI-PAK.

Výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku v roku 2012

Pri príležitosti konferencie boli vyhlásené výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10.500 €.

Súťaže sa zúčastnili všetky mestá a obce zapojené do systému priamej podpory separovaného zberu, ktorý prevádzkuje oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Ocenenými v jednotlivých kategóriách boli:

  • samospráva do 5000 obyvateľov s najvyššou vyseparovateľnosťou – Obec Nižná Boca

  • samospráva do 5000 obyvateľov s najväčšou hustotou inštalovanej zbernej siete – Obec Hontianska Vrbica

  • samospráva do 5000 obyvateľov s najlepšou efektivitou zbernej siete – Obec  Bolešov

  • samospráva nad 5000 obyvateľov s najvyššou vyseparovateľnosťou – Mesto Dubnica

  • samospráva nad 5000 obyvateľov s najväčšou hustotou inštalovanej zbernej siete – Mesto Prievidza

  • samospráva nad 5000 obyvateľov s najlepšou efektivitou zbernej siete – Mesto Svidník

  • ekologický počin roka  - Mesto Skalica

  • HLAVNÁ CENA – NAJLEPŠIE SEPARUJÚCE MESTO/OBEC NA SLOVENSKU – Mesto Nemšová

(Mesačník Odpadové hospodárstvo a internetový denník odpady-portal.sk boli mediálnym partnerom podujatia.)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Treba zmeniť hierarchiu odpadového hospodárstva. Britská organizácia ponúka riešenie

Treba zmeniť hierarchiu odpadového hospodárstva. Britská organizácia ponúka riešenie

Energetické zhodnocovanie odpadov by malo mať rovnakú dôležitosť ako recyklácia.

Výkupňa kovov nám zvyšuje príspevok z Envirofondu, ale má to aj negatíva, hovorí starosta

Výkupňa kovov nám zvyšuje príspevok z Envirofondu, ale má to aj negatíva, hovorí starosta

Zákon znevýhodňuje ľudí, ktorí reálne triedia odpad, vysvetľuje starosta obce Boldog Peter Múčka.

Ako plasty pomáhajú v boji s koronavírusom

Ako plasty pomáhajú v boji s koronavírusom

Plastové obaly zabezpečujú fungovanie dodávateľského reťazca pri potravinách a ďalších dôležitých tovaroch, ktorý môže byť počas krízy narušený.