NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Odpady za rok 2011

December 2012 je čas, kedy by sa mali bilancovať čísla a štatistiky o odpadoch za rok 2012. Slovenská realita vyzerá tak, že štatistický úrad zverejnil v tomto mesiaci údaje za predchádzajúci rok. Vo výročnej publikácii Odpady v Slovenskej republike za rok 2011. Hoci pôvodcovia, držitelia, či spracovatelia odpadov podali svoje hlásenia za rok 2011 už v januári tohto roku, jedenásť mesiacov trvalo úradníkom spracovanie výsledkov. Čo hovoria čísla?

Odpady za rok 2011

Dreamstime.com

  • Publicistika |  12.01.2013 |  Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

V minulom roku sa na Slovensku vyprodukovalo o niečo viac o odpadov ako rok predtým. Objem 10,83 milióna ton všetkých odpadov je o približne 80 tisíc ton väčší, ako v roku 2010. Za posledné štyri roky je priemerom 10,37 milióna ton.

Z celkového množstva v roku 2011 Slovensko zhodnotilo 47,6 % odpadov (20,0 % materiálovo) a zneškodnilo 48,9 % odpadov (skládkovaním 38,0 %). Vidieť možno aj pokles celkového percenta materiálového zhodnotenia odpadov a nárast percenta kompostovania.

Komunálny odpad klesá

Komunálnych odpadov sa v roku 2011 na Slovensku vyprodukovalo 1,77 milióna ton, čo je približne o 41 tis. t odpadov menej ako v roku 2010. Táto hodnota sa za posledné štyri roky drží na približne rovnakej úrovni. Každý obyvateľ vyprodukoval v priemere 327,4 kg odpadov, z toho bolo 78,3 kg zhodnotených.

V oblasti komunálnych odpadov je možné vidieť mierny rast množstva zhodnotených odpadov. Aj napriek tomu končí drvivá väčšina odpadov na skládke (74,7 %). Okrem materiálového zhodnotenia je možné vidieť aj mierny nárast v zhodnocovaní kompostovaním.

Z hľadiska tvorby komunálneho odpadu podľa krajov sa najviac odpadov vyprodukovalo v Bratislavskom kraji – 269 tisíc ton odpadov. Najmenej vyprodukoval Banskobystrický kraj – 175 tisíc ton. V oblasti produkcie komunálnych odpadov v prepočte na obyvateľa je Bratislavský kraj taktiež na čele – 445,38 kg/obyvateľa. Poradie v tomto prepočte uzatvára Prešovský kraj – 246,71 kg/obyvateľa.

Stavebných odpadov najviac

Z pohľadu prerozdelenia odpadov podľa skupín Katalógu odpadov, bolo minulý rok zaradených v skupine 17 – Stavebné odpady – až 2,98 milióna ton. K významným skupinám patrí aj skupina 20 – komunálne odpady – 1,77 milióna ton, či skupina 10 – odpady z tepelných procesov – 1,65 milióna ton.

Tieto tri skupiny odpadov zaoberajú za štvorročné obdobie takmer 62 % všetkých odpadov vzniknutých v SR.

Aj z tohto čísla je zrejmé, ktorým skupinám bude potrebné venovať v budúcnosti viac pozornosti.

Príspevok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2012/12

Všetky odpady 2008 2009 2010 2011 Priemer % nakladania 2011 % nakladania 2008 - 2011
Množstvo odpadov celkom (t) 11 473 807 8 523 207 10 755 539 10 833 227 10 396 445
Materiálové zhodnotenie 29,00% 20,20% 31,90% 20,00% 25,30% 47,60% 48,20%
Energetické zhodnotenie 5,10% 3,20% 2,40% 2,80% 3,40%
Zhodnotenie kompostovaním 5,80% 8,00% 6,20% 11,10% 7,80%
Iný spôsob zhodnocovania 7,80% 11,00% 14,60% 13,70% 11,80%
Zneškodnenie skládkovaním 39,80% 47,90% 35,40% 38,00% 40,30% 48,90% 47,80%
Zneškodnenie spaľovaním bez energet. zhodnotenia 0,60% 0,40% 1,00% 0,40% 0,60%
Iný spôsob zneškodnenia 6,20% 6,20% 4,80% 10,50% 6,90%
Neuvedený spôsob nakladania a zhromažďovanie 5,80% 3,10% 3,70% 3,50% 4,00% 3,50% 4,00%
Komunálne odpady 2008 2009 2010 2011 Priemer % nakladania 2011 % nakladania 2008 - 2011
Množstvo komunálnych odpadov (t) 1 772 426 1 745 494 1 808 506 1 766 991 1 773 354
Množstvo komunálnych odpadov na obyvateľa (kg) 327,5 321,8 333,1 327,4 327,4
Množstvo zhodnotených KO na obyvateľa (kg) 58,3 52 66,8 78,3 63,8
Materiálové zhodnotenie 2,40% 2,70% 3,60% 4,30% 3,30% 23,90% 19,50%
Energetické zhodnotenie 8,90% 6,80% 9,50% 10,30% 8,80%
Zhodnotenie kompostovaním 4,50% 5,10% 5,00% 5,70% 5,10%
Iný spôsob zhodnocovania 2,00% 1,60% 2,00% 3,70% 2,30%
Zneškodnenie skládkovaním 76,20% 80,80% 78,10% 74,70% 77,40% 75,50% 78,10%
Zneškodnenie spaľovaním bez energet. zhodnotenia 0,00% 0,20% 0,70% 0,20% 0,30%
Iný spôsob zneškodnenia 0,10% 0,20% 0,50% 0,50% 0,30%
Zhromažďované 5,90% 2,70% 0,70% 0,60% 2,50% 0,60% 2,50%
Množstvá komunálnych odpadov podľa krajov 2008 2009 2010 2011 Priemer Podiel
Bratislavský 285 034 270 341 278 283 268 588 275 561 15,50%
Trnavský 231 368 231 729 240 894 241 247 236 309 13,30%
Trenčianský 198 418 196 654 200 528 198 684 198 571 11,20%
Nitrianský 255 775 258 462 260 101 262 702 259 260 14,60%
Žilinský 218 271 221 322 229 741 214 632 220 992 12,50%
Banskobystrický 177 625 170 937 176 795 176 752 175 527 9,90%
Prešovský 202 581 199 661 206 230 200 951 202 355 11,40%
Košický 203 354 196 389 215 936 203 434 204 778 11,50%
Množstvá odpadov podľa skupiny Katalógu odpadov 2008 2009 2010 2011 Priemer Podiel
01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu ... 214 971 212 323 156 184 144 232 181 928 1,70%
02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva ... 1 207 352 876 951 847 773 1 112 388 1 011 116 9,70%
03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera ... 757 892 545 359 405 196 553 476 565 481 5,40%
04 Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho ... 12 583 9 187 10 721 11 452 10 986 0,10%
05 Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného p. ... 11 509 6 177 3 538 7 696 7 230 0,10%
06 Odpady z anorganických chemických procesov 4 195 2 597 2 780 3 006 3 145 0,00%
07 Odpady z organických chemických procesov 38 430 31 002 44 178 39 642 38 313 0,40%
08 Odpady z náterových hmôt, lepidiel, tesniacich ... 14 474 9 152 10 658 12 213 11 624 0,10%
09 Odpady z fotografického priemyslu 652 573 22 301 601 6 032 0,10%
10 Odpady z tepelných procesov 2 978 136 1 385 070 2 170 459 1 653 861 2 046 881 19,70%
11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov ... 26 354 15 963 22 655 26 011 22 745 0,20%
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej ... 217 161 183 186 263 634 278 752 235 683 2,30%
13 Odpady z olejov a kvapalných palív 35 231 28 521 24 474 27 231 28 864 0,30%
14 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich ... 1 852 1 581 1 556 1 531 1 630 0,00%
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry, filtračný ... 319 726 293 870 335 686 317 757 316 760 3,00%
16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu 290 982 263 269 255 249 341 656 287 789 2,80%
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 2 477 129 2 137 328 2 883 745 2 980 702 2 619 726 25,20%
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej ... 59 733 20 894 44 033 18 645 35 826 0,30%
19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní ... 1 033 019 754 711 1 442 214 1 535 387 1 191 333 11,50%
20 Komunálne odpady 1 772 426 1 745 494 1 808 506 1 766 991 1 773 354 17,10%

Diskusia (1)

  1. Ing. L. Pápay04.02.2013 (20:54)
    V poslednej tabuľke boli rozdelené odpady do 20 skupín. Plasty tam nie sú. Je to náhodou alebo neboli k tomu podklady? 

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

X
X
X
X