NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Združenie obcí v odpadovom hospodárstve v Burgenlande

Nedávno som mal možnosť navštíviť rakúsku spolkovú krajinu Burgenland a niekoľko zariadení na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Zaujímavá príležitosť porovnávať vyspelý región so situáciou na Slovensku. Náklady na nakladanie s odpadmi sú v tejto oblasti pomerne porovnateľné s niektorými mestami či obcami na Slovensku, v ktorých odpadové hospodárstvo už ako-tak funguje.

Združenie obcí v odpadovom hospodárstve v Burgenlande

autor

  • Publicistika |  19.04.2013 |  Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

Služby a ceny

Vývoz odpadov z domácností realizujú nasledovne: papier v intervale jedenkrát za 8 týždňov (240 l nádoba), zmesový komunálny odpad jedenkrát za 4 týždne (120 l nádoba, za príplatok aj väčšie), bioodpad jedenkrát za 2 týždne (80 l nádoba, za príplatok aj väčšie), kovy či sklo priebežne.

Samozrejme, že k dispozícii je zberný dvor na odovzdávanie iných odpadov. Na zbernom dvore sa niektoré odpady zbierajú zadarmo; napríklad kartóny, plasty, papier, elektroodpady, oleje či nebezpečné odpady. Za niektoré odpady však musia občania platiť. Samozrejmosťou sú nádoby na zber odpadov v cene služby.

Iba malá časť odpadov končí na skládke odpadov a aj tá až po predchádzajúcej úprave, pri ktorej sa najskôr z odpadu vytriedia komodity vhodné na predaj, bioodpad sa kompostuje a zvyšný spáliteľný odpad sa energeticky využije. Takéto služby majú v cene 157,19 € za domácnosť, čo je v prepočte na štvorčlennú rodinu cca. 39 €/osobu/rok. V prípade potreby väčších nádob na odpady je poplatok samozrejme vyšší, čo ich núti správne a v čo najvyššej miere triediť odpady.

Táto suma nie je až taká vysoká. Aj v niektorých slovenských mestách a obciach s kvalitnejším odpadovým hospodárstvom sa poplatok pohybuje v rozmedzí 27 – 30 € na osobu a rok. Je to hlavne tam, kde obce a mestá nedoplácajú na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu príliš veľa, resp. nič. Na Slovensku sú síce obce, v ktorých je poplatok 3 – 5 € na osobu a rok, zvyšné náklady však musia obvykle vykrývať z iných zdrojov, zväčša z obecných rozpočtov.

Združenie efektívnym nástrojom

Na mieste je otázka, čím to je, že obce a mestá v Burgenlande majú za porovnateľné poplatky pre občanov neporovnateľne lepšie služby a neporovnateľne lepšie „čísla“  v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Bezpochyby v tom hrá úlohu aj vyššia miera environmentálneho povedomia a životná úroveň. Podstatnú úlohu v tom však môže zohrávať i skutočnosť, že všetky obce a mestá kraja sa spojili a vytvorili spoločnú organizáciu na nakladanie s odpadmi. Tá má na starosti čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi na ich území. 171 obcí a miest založilo spoločnosť BMV – Burgendl?ndischer Müllverband, teda Burgenladské združenie pre odpady (www.bmv.at).

BMV vykonáva komplexné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre svojich členov: zber, zhodnocovanie, kompostovanie odpadov, predaj druhotných surovín, komunikáciu s občanmi, environmentálnu výchovu, ako aj iné služby v tejto oblasti. Obce tak majú spoločné náklady na fungovanie takéhoto systému, ale aj spoločné výnosy z predaja druhotných surovín. Zjavne vidia výhody združovania sa.

A čo Slovensko?

U nás je tento prístup zatiaľ len v začiatkoch. Drvivá väčšina obcí a miest na Slovensku sa

 „hrá na svojom piesočku“. Podstatná časť obcí a miest má na nakladanie s komunálnymi odpadmi zazmluvnenú jednu či viacero zberových spoločností. Zvyšná časť samospráv využíva služby svojich, prípadne iných technických služieb. V prvom prípade ostáva zisk z činnosti zberovej spoločnosti. V druhom prípade sa zisk až tak neočakáva, no vo väčšine prípadov technické služby sú len krátkodobou výhodou, nakoľko nie sú schopné rozvíjať sa a promptne reagovať na zmeny na trhu.

Takýto individualizmus vedie automaticky k tomu, že väčšina subjektov je obchodne taká slabá, že si nedokáže vybojovať lepšie podmienky na trhu. A to nielen na poli predaja druhotných surovín, ale aj vo vlastných prevádzkových a investičných nákladoch, či nákladoch na zber odpadov.

Združovaniu obcí by mohol napomôcť štát vo svojich strategických plánoch i reguláciách. Zatiaľ sa to nedeje a ani zo strany vyšších územných celkov necítiť podobné smerovanie.  Práve VÚC by mali byť tou aktívnou zložkou, ktorá docieli manažovanie nakladania s odpadmi v obciach a mestách, napríklad aj spoločne nastavenou stratégiou kraja, rokovaním so zmluvnými partnermi, či obchodovaním s druhotnými surovinami. Netreba však čakať na rozhodnutie štátu či VÚC. Samosprávy majú túto možnosť aj teraz.

Zdá sa, že spoločný postup samospráv v oblasti nakladania s odpadmi má svoje opodstatnené výhody. Aj na Slovensku sú už príklady obcí, ktoré riadia svoje odpadové hospodárstvo spoločne. Napríklad združenia v Šamoríne, v oblasti Nitry, Spiša a niektoré ďalšie. Aj napriek ich snahe sú však stále relatívne malé a obchodne, či investične slabé.

Rozvoj spoločného nakladania s odpadmi v komunálnej oblasti by mohol byť preto podporený aj v pripravovanom zákone o odpadoch. Združenia obcí a miest by mohli mať následne aj lepšiu možnosť čerpania dotácií z eurofondov v nasledujúcom programovom období a najmä ich efektívnejšie využitie v záujme spoločnej veci.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Nová legislatíva rieši zápach aj emisie metánu. Prevádzkovatelia skládok majú rešpektovať závery o najlepších dostupných technikách (BAT).

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

X
X
X
X