Zákon o odpadoch: ČR vs. SR | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zákon o odpadoch: ČR vs. SR

Podpisom prezidenta Miloša Zemana z 31.5.2013 bola v Česku schválená novela zákona o odpadoch, ktorá bude platiť od októbra. V porovnaní so slovenským zákonom prináša pre tých, ktorí nakladajú s odpadmi, väčšinou pozitívne zmeny.

Zákon o odpadoch: ČR vs. SR

Photodune

  • Publicistika |  07.06.2013 |  Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

POH

Jedným z hlavných cieľov českej novely je zníženie administratívnej záťaže pre subjekty, ktoré nakladajú s odpadmi. Podstatnou zmenou je, že pôvodcovia odpadov – fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie – nebudú musieť vypracovávať svoj vlastný plán odpadového hospodárstva. V oblasti komunálnej sféry nebudú musieť mať v ČR vlastný plán ani obce, ktoré neprodukujú viac ako 10 ton nebezpečných alebo 1000 ton ostatných odpadov.

Zrušenie povinnosti pre podnikateľskú sféru mať vypracovaný plán predstavuje výrazné uľahčenie administratívnej záťaže. Z pohľadu komunálnej sféry limit 1000 ton ostatných odpadov prekročia zrejme len mestá a väčšie obce a v takom prípade možno diskutovať o účelnosti vypracovania takýchto plánov, ktoré budú pokrývať len časť obyvateľstva a samospráv.

Na Slovensku musí mať Program odpadového hospodárstva každý pôvodca, ktorý ročne nakladá s viac ako 10 tonami nebezpečných odpadov alebo 100 tonami ostatných odpadov. Povinnosť platí tak pre komunálnu ako aj pre priemyselnú sféru.


Čítajte: Česká novela zákona o odpadoch zjednodušuje podnikanie


Hlásenia štatistikom

Českým samosprávam sa ruší povinnosť zasielať informácie o odpadoch Českému štatistickému úradu. U nás obce zasielajú informácie najmä štatistickému úradu a v stanovených prípadoch aj orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Česká cesta je dobrý krok. Údaje o ročnom nakladaní s odpadmi našich samospráv obsahujú množstvo nesprávnych údajov, ktoré následne štatisti len zosumarizujú a publikujú ako oficiálne údaje o produkcii komunálnych odpadov.

Odpadový hospodár

V českých podmienkach zákona o odpadoch je zadefinovaná funkcia odpadového hospodára. Táto osoba zodpovedá za odborné nakladanie s odpadmi u pôvodcov odpadov alebo oprávnenej osoby. Odpadový hospodár mohol doposiaľ vykonávať takúto činnosť maximálne pre päť pôvodcov odpadov a oprávnených osôb. Novela zákona zrušila túto hranicu.

Slovensko takúto pozíciu v odpadovom hospodárstve nemá zavedenú. MŽP SR ju chcelo aplikovať v stiahnutom zákone o odpadoch. Slovensko však má zavedenú povinnosť mať odborne spôsobilú osobu pre autorizované činnosti, teda pre zhodnocovanie a spracovanie elektroodpadov, starých vozidiel, olejov a batérií. Zodpovednosť za odborné nakladanie v tomto prípade možno prirovnať k funkcii odpadového hospodára u západných susedov.

Nakladanie s NO

Český zákon o odpadoch venuje veľkú pozornosť aj nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Okrem iného sa novelou zavádza zjednodušenie toku informácií pri preprave nebezpečných odpadov cez integrovaný systém.

Na Slovensku môžu dotknutí podnikatelia a iné subjekty o integrovanom systéme len snívať, stále je potrebné vypĺňať deväť vyhotovení Sprievodného listu nebezpečných odpadov a následne zasielať orgánom štátnej správy a klientom. České riešenie znamená výrazné odľahčenie administratívnej práce.

Vozidlá a pneumatiky

Výrazná zmena v českých podmienkach nastane v oblasti spracovania autovrakov. Spracovateľom pribudne nová povinnosť vykonávať fotodokumentáciu prichádzajúcich autovrakov. Poplatky vyzbierané pri registrácii použitých vozidiel sa už budú môcť použiť aj na iný účel ako ten, za ktorým boli vyzbierané, teda za účelom zberu, spracovania, odstránenia vybraných autovrakov.

Toto riešenie nie je správne správne, pretože vyzbierané prostriedky sa budú môcť použiť aj na iné účely ako bolo pôvodne určené, teda jedno odvetvie bude dotovať iné odvetvie.

Spätný odber pneumatík u nás neexistuje. Výsledkom sú kopy použitých pneumatík v autoservisoch a zberných dvoroch a vysoké poplatky za odber a zhodnotenie týchto odpadov, k čomu prispel aj zákaz skládkovať tento odpad. Český zákon zadefinoval pre takéto odpady spätný odber a stanovil minimálnu povinnosť spätného odberu pneumatík na 35 %. Daný stav u nás by na Slovensku pravdepodobne vyriešila rozšírená zodpovednosť výrobcov pneumatík.

Prevádzkovatelia skládok

Prevádzkovateľom skládok odpadov vznikne v ČR nová povinnosť informovať krajský úrad o voľnej kapacite skládok ku koncu daného roku. Okrem tejto informácie sú povinní v ČR informovať aj o výške vytvorenej finančnej rezervy, ktorá je v zákone pevne stanovená ako 100 Kč za jednu tonu nebezpečných odpadov a odpadov skupiny 20 Katalógu odpadov a 35 Kč za tonu ostatných odpadov.

Na Slovensku sa účelová finančná rezerva vypočítava podľa zákonom stanoveného vzorca. Údaje o voľnej kapacite a výške účelovej finančnej rezerve sa uvádza v evidenčnom liste skládky odpadov.

Český zákon bude účinný od októbra 2013, slovenský je vo fáze legislatívneho zámeru s cieľom predložiť paragrafové znenie do konca roku 2013.


Diskusia (1)

  1. Michal Sebíň18.06.2013 (09:12)
    Aj na tomto príklade je vidieť, ktorá vláda to myslí s podporou podnikateľského prostredia a so znižovaním administratívnej záťaže vážne.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Plasty, kovy a tetrapaky triedia spolu. Stavili na novú stratégiu a stáva sa z nich šampión EÚ

Plasty, kovy a tetrapaky triedia spolu. Stavili na novú stratégiu a stáva sa z nich šampión EÚ

High-tech triediace centrá rozdeľujú odpady z obalov do 14 homogénnych frakcií pripravených na ďalšiu recykláciu.

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

V ostatnom čase v médiách veľmi významne rezonuje diskusia o palivách vyrábaných z odpadu, tzv. druhotných palivách, a o zavedení ich zákazu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08.

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Prinášame reakciu generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK na článok „Záhada neznámeho zápachu v Senci je objasnená. Zdrojom má byť skládka odpadov.“