Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Investor chce vybudovať fabriku na zhodnocovanie odpadov. Splácať jú majú Prešovčania

Mesto Prešov plánuje na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva v pondelok 16.6. schváliť návrh už deviateho dodatku k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu, ktorá bola uzavretá ešte v auguste roku 1996 medzi mestom Prešov a mestom Hanušovce nad Topl'ou. Podľa tohto dodatku predlžuje mesto zmluvu o 18 rokov, až do roku 2032. Prešovčania budú podľa neho splácať v cene komunálneho odpadu súkromnú investíciu do fabriky na zhodnocovanie odpadov.

Investor chce vybudovať fabriku na zhodnocovanie odpadov. Splácať jú majú Prešovčania

Flickr

Dodatok má byť uzavretý medzi mestom Prešov a spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a.s., ktorá je právnym nástupcom Hanušoviec nad Topľou.

Mesto Prešov v podkladoch k dodatku odôvodňuje svoj zámer snahou splniť ciele Programu odpadového hospodárstva. Uvádza aj možnosť využitia projektu na zhodnocovanie odpadov, ktorého pripravuje spoločnosť OZÓN Hanušovce. Tá chce z komunálneho odpadu vyrábať tuhé alternatívne palivo a z jeho splyňovania následne elektrinu a teplo. Technológia má vygenerovať aj druhotné suroviny ako kovy a olej.

Podľa mesta je 18 rokov trvania zmluvy dôležitých preto, lebo projekt sa má stavať tri roky a 15 má trvať jeho návratnosť. Dodatkom k Zmluve o skládkovaní odpadu tak občania budú kryť zo svojich peňazí náklady na investíciu súkromnej firmy do zhodnocovania odpadov.


Čítajte: Mesto Prešov sa dodatkom vyhne súťaži na skládkovanie odpadov. Viacerí poslanci s tým nesúhlasia | Odpady-portal.sk, 13.06.2014


Súčasná zmluva o skládkovaní sa vykonáva prostredníctvom ďalších dvoch zmlúv. Podľa prvej dochádza k prekládke komunálneho odpadu, ktorý vyzbiera mestská spoločnosť Technické služby mesta Prešov, u spoločnosti DUTEKO, a.s. K samotnému skládkovaniu dochádza na základe zmluvy medzi Technickými službami mesta Prešov a už spomínanou firmou OZÓN Hanušovce.

DUTEKO aj OZÓN Hanušovce majú podľa výpisu z obchodného registra na internete prepojenie s podnikateľom Miroslavom Remetom, ktorého spoločnosť DÚHA pred nedávnom získala zákazku na výstavbu najdlhšieho tunela na Slovensku Višňové.

Dodatok je možno v rozpore so zákonom

Schválením dodatkou možno dôjde i k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Ten zakazuje uzatvoriť dodatok k zmluve, ak by sa jeho obsahom menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.

Samotná zmluva s mestom Hanušovce (nástupcom je OZÓN Hanušovce, a.s.) sa totiž týka iba skládkovania tuhého domového odpadu, avšak dodatok k zmluve počíta s vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Predĺženie zmluvy o 18 rokov tiež môže byť v konflikte s ustanovením o podstatnej zmene podmienok.

(Aktualizované 15. júna) Mesto neodpovedalo na otázky Odpady-portal.sk, či sa neobáva nesúladu dodatku so zákonom o verejnom obstarávaní, ani či nepovažuje dĺžku predĺženia zmluvy o 18 rokov za neštandardnú.

"Keďže ide o materiál, ktorý je predkladaný na základe uznesenia MsZ z mája, bude sa o ňom rokovať na pondelkovom zastupiteľstve. O podrobnostiach v rámci diskusie, respektíve rozpravy ohľadom tohto bodu ma spokojne kontaktujte počas MsZ a ja Vám sprostredkujem bližšie informácie či výsledok hlasovania. Momentálne mám k dispozícii len tie údaje, ktoré sú súčasťou materiálu," uviedla pre Odpady-portal.sk Veronika Kmetóny Gazdová.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.