Zberné dvory v Košiciach. Adresy a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Košiciach

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Aktualizácia 3. marca 2022 o 15:55 hod.: Zberný dvor na Jesenského ulici je od 1. marca 2022 zrušený.


Kontakty

INISOFT

Adresy zberných dvorov:

 • Pri bitúnku 11 | Mapa
  Košice – Juh
 • Popradská ulica | Mapa
  Košice – Západ
 • Jesenského 4 | Mapa
  Košice – Staré Mesto
 • Magnezitárska 11/A | Mapa
  Košice – Ťahanovce
 • Železiarenská 49 | Mapa
  Košice – Šaca
 • Napájadlá | Mapa
  Košice – Nad Jazerom

Otváracie hodiny

Zimný režim (1.10.-31.3.):

 • Pondelok až piatok: 9.00 – 17.00
 • Sobota: 8.00 – 15.00
 • Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

Letný režim (1.4.-30.9.):

 • Pondelok až sobota: 7.00 – 18.00
 • Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

Povinnosti občana

 • Osobne sa preukázať sa občianskym preukazom alebo rozhodnutím o miestnom poplatku za KO v prípade, že vlastní byt, v ktorom nemá trvalý pobyt.
 • Pri vykladaní a uložení odpadov do kontajnerov, príp. nádob, je nutné dbať na pokyny obsluhy ZD, ktorá je pri tejto činnosti prítomná.

Zberné dvory nie sú určené pre podnikateľov, teda pre:

 • Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), právnické osoby a rôzne stavebné spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, mestské úrady, školy.
 • Preberať odpady od týchto subjektov a podnikateľov je zakázané.
 • Zberné miesta pre podnikateľov: Podnikatelia nadrozmerný, nepotrebný, alebo iný odpad môžu odovzdať priamo na spaľovni v MČ Košice – Barca za poplatok. Ak podnikatelia majú zmluvný vzťah s KOSITom a platia  bankovým prevodom, odpad môžu prinášať podľa dohodnutých zmluvných podmienok 7 dní v týždni.
 • V prípade, že podnikateľ nemá založený zmluvný vzťah s KOSITom, odpad môže doviezť do areálu košickej spaľovne v MČ Košice – Barca iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h a platbu v hotovosti môže vykonať tiež iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h priamo na spaľovni.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.

Druhy odpadov, ktoré môžete priniesť na zberné dvory: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, objemný odpad (práčky, chladničky, umývadlá, skrine…), odpad zo zelene, textil, elektronický šrot (televízor, monitor…), pneumatiky, drobný stavebný odpad do 1 m3, batérie, akumulátory, monočlánky, odpadové oleje, farby a riedidlá.

Zberné miesta pre jednočlánkové batérie: CB Elektro, Kováčska 1 | El-Con, Sp.námestie | Eluko, objekt HM Jednota | FOTO Man, Hlavná 106 | OK-Elektro, Pri Prachárni | Tesco HM, Trolejbusová | El-Con, Sp.námestie | Eluko, objekt HM Jednota | FOTO Man, Hlavná 106 | OK-Elektro, Pri Prachárni

Zdroj: Kosit.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor sa nachádza na Holubyho ulici za tehelňou smerom na Súš.

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).