Zberné dvory v Košiciach. Adresy a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Košiciach

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Aktualizácia 3. marca 2022 o 15:55 hod.: Zberný dvor na Jesenského ulici je od 1. marca 2022 zrušený.


Kontakty

INISOFT

Adresy zberných dvorov:

 • Pri bitúnku 11 | Mapa
  Košice – Juh
 • Popradská ulica | Mapa
  Košice – Západ
 • Jesenského 4 | Mapa
  Košice – Staré Mesto
 • Magnezitárska 11/A | Mapa
  Košice – Ťahanovce
 • Železiarenská 49 | Mapa
  Košice – Šaca
 • Napájadlá | Mapa
  Košice – Nad Jazerom

Otváracie hodiny

Zimný režim (1.10.-31.3.):

 • Pondelok až piatok: 9.00 – 17.00
 • Sobota: 8.00 – 15.00
 • Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

Letný režim (1.4.-30.9.):

 • Pondelok až sobota: 7.00 – 18.00
 • Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

Povinnosti občana

 • Osobne sa preukázať sa občianskym preukazom alebo rozhodnutím o miestnom poplatku za KO v prípade, že vlastní byt, v ktorom nemá trvalý pobyt.
 • Pri vykladaní a uložení odpadov do kontajnerov, príp. nádob, je nutné dbať na pokyny obsluhy ZD, ktorá je pri tejto činnosti prítomná.

Zberné dvory nie sú určené pre podnikateľov, teda pre:

 • Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), právnické osoby a rôzne stavebné spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, mestské úrady, školy.
 • Preberať odpady od týchto subjektov a podnikateľov je zakázané.
 • Zberné miesta pre podnikateľov: Podnikatelia nadrozmerný, nepotrebný, alebo iný odpad môžu odovzdať priamo na spaľovni v MČ Košice – Barca za poplatok. Ak podnikatelia majú zmluvný vzťah s KOSITom a platia  bankovým prevodom, odpad môžu prinášať podľa dohodnutých zmluvných podmienok 7 dní v týždni.
 • V prípade, že podnikateľ nemá založený zmluvný vzťah s KOSITom, odpad môže doviezť do areálu košickej spaľovne v MČ Košice – Barca iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h a platbu v hotovosti môže vykonať tiež iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h priamo na spaľovni.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.

Druhy odpadov, ktoré môžete priniesť na zberné dvory: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, objemný odpad (práčky, chladničky, umývadlá, skrine…), odpad zo zelene, textil, elektronický šrot (televízor, monitor…), pneumatiky, drobný stavebný odpad do 1 m3, batérie, akumulátory, monočlánky, odpadové oleje, farby a riedidlá.

Zberné miesta pre jednočlánkové batérie: CB Elektro, Kováčska 1 | El-Con, Sp.námestie | Eluko, objekt HM Jednota | FOTO Man, Hlavná 106 | OK-Elektro, Pri Prachárni | Tesco HM, Trolejbusová | El-Con, Sp.námestie | Eluko, objekt HM Jednota | FOTO Man, Hlavná 106 | OK-Elektro, Pri Prachárni

Zdroj: Kosit.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor sa nachádza na Holubyho ulici za tehelňou smerom na Súš.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).