Zberné dvory v Trnave | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
Dni teplárenství a energetiky

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť .A.S.A. Ide zberné dvory na uliciach Sasinkova (Družba), J.G.Tajovského (Prednádražie), Ul. Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrová (za bývalým cukrovarom), Bottova (pri ZŠ), a Priemyselná (Vajslova dolina).

Zberné dvory v Trnave

redakcia (ilustračné)

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: .A.S.A. Trnava s.r.o.

Ďalšie informácie: Mesto Trnava

Prevádzka zberných dvorov (PDF)

INISOFT

Adresa a otváracie hodiny

Prevádzkové hodiny

 • Sasinkova (Družba)
  /Po - Pi/ 12,00 - 18,00 /So/ 8,00 – 18,00

 • Ul. J.G.Tajovského (Prednádražie)
  14,00 - 18,00 8,00 – 13,00

 • Ul. Andreja Kmeťa (Zátvor)
  12,00 - 18,00 8,00 – 18,00

 • Cukrová (za bývalým cukrovarom)
  12,00 – 18,00 8,00 – 18,00

 • Bottova (pri ZŠ)
  12,00 – 18,00 8,00 – 18,00

 • Priemyselná (Vajslova dolina)
  11,00 – 18,00 8,00 – 13,00

Zberné dvory sú bezplatnou službou pre občanov mesta Trnava, kde môžu odovzdať odpad po preukázaní sa občianskym preukazom. Zberný dvor na Priemyselnej ul. je k dispozícii i pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - kde môžu odovzdať odpad za poplatok.

Do zberného dvora môžete odovzdať:

 • vyseparované druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, Tetra Paky, plechovky, kovy)

 • problémové a nebezpečné odpady z domácností (žiarivky, oleje – opotrebované ropné produkty, jedlé tuky a oleje, autobatérie, obaly od farieb a chemikálií, liečivá, lepidlá, živice, vyradené elektrické a elektronické zariadenia – chladničky, televízory a pod.)

 • objemný, veľkorozmerný odpad (nábytok a iné zariadenia z domácností)

 • drobný stavebný odpad (max. 2,5 m3 na občana za rok)

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad), atď.

Mestská kompostáreň je umiestnená v areáli mestskej skládky odpadu na Zavarskej ceste.

Zariadenie je prístupné pre:

 • občanov mesta (bezplatná služba)

 • fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (odovzdanie odpadu za poplatok).

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov (prevádzkuje .A.S.A. s.r.o. Trnava)

 • Mestská skládka odpadov Trnava – Zavar, kategorizovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. (prevádzkovateľ .A.S.A Trnava s.r.o.)

Zdroj: http://www.trnava.sk, http://www.asa-group.com/

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.