Zberný dvor Poprad. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Poprad

V Poprade sú dva zberné dvory: Zberné centrum na ul. L. Svobodu 3664 a Zberný dvor na ul. Hraničná 4942.

Zberný dvor Poprad

redakcia (ilustračné)

Adresa:

 • ZBERNÝ DVOR (JUH)
  ul. Ludvíka Svobodu
  058 01 POPRAD
  MAPA
  tel.: 052 / 7730 617
 • ZBERNÝ DVOR (ZÁPAD)
  ul. Hraničná 4942
  058 01 POPRAD
  MAPA

INISOFT

Prevádzkovateľ:


Zberný dvor Poprad


Otváracie hodiny:

Január

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Júl

Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Február

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

August

Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Marec

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

September

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Apríl

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Október

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Máj

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

November

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Jún

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

December

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é


Komodity:

Zberné dvory slúžia všetkým občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob, všetky komodity pre možné odovzdanie na zberných dvoroch sú rovnaké:

 • objemný odpad starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy

 • drobný stavebný odpad z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.

 • nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

 • elektroodpad - televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektricke sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod. Tento druh odpadu na základe zmluvy s firmou Brantner Poprad, s.r.o. môžu odovzdávať okrem občanov aj právnické a fyzické osoby okresu Poprad.

 • biologický rozložiteľný odpad –čerstvo pokosená tráva a lístie (nie konáre) len od občanov mesta Poprad. Tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene lístie a oddelene tráva.

 • železný šrot

 • separované zložky komunálneho odpadu
  PAPIER – Od 1.9.2010 Brantner Poprad obnovil výkup papiera a kartónu od občanov aj podnikateľov. O aktuálnych výkupných cenách sa môžete informovať na tel. čísle: 052 / 7730 617
  PLASTY – PET fľaše, fólia – čistá
  SKLO.

V Zbernom centre nie je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad

 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov

 • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry

 • výkopovú zeminu

Zberný dvor na Hraničnej ulici má rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a vykupujú tam od občanov okrem papiera aj železo a farebné kovy.

Občania môžu odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú a už ich nepotrebujú. Je to papier, plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, okrem starých vozidiel a pneumatík.

Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých vozidiel resp. spracovateľovi starých vozidiel.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.