NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Poprad

V Poprade sú dva zberné dvory: Zberné centrum na ul. L. Svobodu 3664 a Zberný dvor na ul. Hraničná 4942.

Zberný dvor Poprad

redakcia (ilustračné)

Adresa:

 • ZBERNÝ DVOR (JUH)
  ul. Ludvíka Svobodu
  058 01 POPRAD
  MAPA
  tel.: 052 / 7730 617
 • ZBERNÝ DVOR (ZÁPAD)
  ul. Hraničná 4942
  058 01 POPRAD
  MAPA

Prevádzkovateľ:


Zberný dvor Poprad


Otváracie hodiny:

Január

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Júl

Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Február

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

August

Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Marec

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

September

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Apríl

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Október

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Máj

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

November

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

Jún

Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é

December

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa z a t v o r e n é


Komodity:

Zberné dvory slúžia všetkým občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob, všetky komodity pre možné odovzdanie na zberných dvoroch sú rovnaké:

 • objemný odpad starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy

 • drobný stavebný odpad z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.

 • nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

 • elektroodpad - televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektricke sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod. Tento druh odpadu na základe zmluvy s firmou Brantner Poprad, s.r.o. môžu odovzdávať okrem občanov aj právnické a fyzické osoby okresu Poprad.

 • biologický rozložiteľný odpad –čerstvo pokosená tráva a lístie (nie konáre) len od občanov mesta Poprad. Tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene lístie a oddelene tráva.

 • železný šrot

 • separované zložky komunálneho odpadu
  PAPIER – Od 1.9.2010 Brantner Poprad obnovil výkup papiera a kartónu od občanov aj podnikateľov. O aktuálnych výkupných cenách sa môžete informovať na tel. čísle: 052 / 7730 617
  PLASTY – PET fľaše, fólia – čistá
  SKLO.

V Zbernom centre nie je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad

 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov

 • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry

 • výkopovú zeminu

Zberný dvor na Hraničnej ulici má rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a vykupujú tam od občanov okrem papiera aj železo a farebné kovy.

Občania môžu odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú a už ich nepotrebujú. Je to papier, plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, okrem starých vozidiel a pneumatík.

Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých vozidiel resp. spracovateľovi starých vozidiel.

Značky
zberné dvory

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.