Zberné dvory Zvolen | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zberné dvory Zvolen

Občania Mesta Zvolen môžu odovzdať bezplatne objemný odpad v zberných dvoroch spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Zberné dvory Zvolen

Zberné dvory sa nachádzajú tu:

  • ul. M. R. Štefánika 3355, Zvolen

  • Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec

Drobný stavebný odpad sa môže odovzdať v množstve 1 m3/rok.

Na zbernom dvore možno odovzdať tiež nasledovné zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovový šrot, pneumatiky, svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), jedlé oleje a tuky, opotrebované motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, počítače, rádiá, tranzistory, pračky, sporáky).

Tieto zložky komunálneho odpadu sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad ani do vriec a nádob na sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové oblay.

OTVÁRACIE HODINY

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Zvolen - M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen):

Pondelok

6:30

-

15:00

Utorok

6:30

-

15:00

Streda

6:30

-

15:00

Štvrtok

6:30

-

15:00

Piatok

6:30

-

15:00

Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Lieskovec - Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen)

Pondelok

6:30

-

15:00

Utorok

6:30

-

15:00

Streda

6:30

-

15:00

Štvrtok

6:30

-

15:00

Piatok

6:30

-

15:00

Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen a obce Lieskovec

Zdroj: www.urad.zvolen.sk, http://www.mariuspedersen.sk/prevadzky/zvolen/


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.