Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory Zvolen

Občania Mesta Zvolen môžu odovzdať bezplatne objemný odpad v zberných dvoroch spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Zberné dvory Zvolen

Zberné dvory sa nachádzajú tu:

  • ul. M. R. Štefánika 3355, Zvolen

  • Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec

Drobný stavebný odpad sa môže odovzdať v množstve 1 m3/rok.

Na zbernom dvore možno odovzdať tiež nasledovné zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovový šrot, pneumatiky, svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), jedlé oleje a tuky, opotrebované motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, počítače, rádiá, tranzistory, pračky, sporáky).

Tieto zložky komunálneho odpadu sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad ani do vriec a nádob na sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové oblay.

OTVÁRACIE HODINY

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Zvolen - M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen):

Pondelok

6:30

-

15:00

Utorok

6:30

-

15:00

Streda

6:30

-

15:00

Štvrtok

6:30

-

15:00

Piatok

6:30

-

15:00

Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen

Prevádzkové hodiny – zberný dvor (Lieskovec - Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen)

Pondelok

6:30

-

15:00

Utorok

6:30

-

15:00

Streda

6:30

-

15:00

Štvrtok

6:30

-

15:00

Piatok

6:30

-

15:00

Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Zvolen a obce Lieskovec

Zdroj: www.urad.zvolen.sk, http://www.mariuspedersen.sk/prevadzky/zvolen/


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa nachádza zberný dvor na ulici Okružná 63, ktorý prevádzkuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA.

Zberný dvor Snina

Zberný dvor Snina

Stredisko sa náchadza v sídle VPS Snina na Budovateľskej ulici.

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.