NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Ružomberok

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb Ružomberok na Pivovarskej ulici č. 9.

Ružomberok

Ružomberok | Foto: Odpady-portal.sk

Kontakt

V prípade doplňujúcich otázok kontaktuje infolinku: 044/432 99 93

Aký odpad prijíma zberný dvor?

Občania (fyzické osoby) s trvalým pobytom v meste Ružomberok sem môžu bezplatne ukladať vlastný vyseparovaný odpad.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad je možné uložiť v množstve do 150 kg ročne za 1 osobu, maximálne však 500 kg na jednu bytovú jednotku. Odpad uložený nad stanovený rámec je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Drevený odpad (skrine, komody a pod.) je vhodné pred uložením rozobrať na menšie časti a odstrániť separovateľné zložky (sklo).

Ostatné zložky separovaného zberu (plast, papier, sklo, tetrapack a kovové obaly), pneumatiky, drevnú hmotu (odrezky zo stromov a kriakov), zelený odpad zo záhrad, akumulátory a batérie, použité oleje, elektrospotrebiče a svetelné zdroje môžu občania ukladať na zbernom dvore bezplatne.

Zber biologicky rozložiteľného zeleného odpadu zo záhrad je mimo priestoru zberného dvora realizovaný systémom pravidelného vývozu hnedých zberných nádob na bioodpad.

Zber elektroodpadu mimo zberného dvora je realizovaný zvyčajne dvakrát do roka. Umiestnenie kontajnerov bude zverejnené na stránke mesta Ružomberok.

Tieto pravidlá sú stanovené mestom Ružomberok a sú zverejnené na oficiálnej stránke: www.ruzomberok.eu.

Zberný dvor RužomberokZberný dvor v Ružomberku na Pivovarskej ulici 9.

Otváracie hodiny

Prevádzková doba zberného dvora odpadov:

  • Pondelok 10.00 – 16.00

  • Streda 10.00 – 16.00

  • Piatok 10.00 – 16.00

  • Sobota 9.00 – 15.00

  • Nedeľa 9.00 – 15.00

Zdroj: http://www.tsrbk.sk/

Ružomberok

Ružomberok v zime | Foto: Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X