Zberný dvor Rožňava. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Rožňava

Zberný dvor sa nachádza na ulici Štítnická 21, prevádzkuje ho spoločnosť Brantner Gemer.

Zberný dvor Rožňava

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Účel: zber všetkých druhov odpadov z územia mesta Rožňava od obyvateľov nad rámec platného harmonogramu zberu odpadov. Do zberného dvora je možné odovzdať všetky druhy odpadov bezplatne.

Prevádzkovateľ: Branter Gemer

INISOFT

AdresaOtváracie hodiny:

 • Pondelok - 6:00 – 14:30 hod.

 • Utorok - 6:00 – 14:30 hod.

 • Streda - 6:00 – 18:00 hod.

 • Štvrtok - 6:00 – 14:30 hod.

 • Piatok - 6:00 – 14:30 hod.

 • Sobota - 6:00 – 12:00 hod.

 • Nedeľa - zatvorené

Do zberného dvora je možné doviesť nasledovné druhy odpadov:

 • papier - finančne motivované (vyplácaná finančná hotovosť na mieste alebo dodanie toaletného papiera),

 • plasty (plastové fľaše od nápojov, plastové fľaše od sirupov, farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, kuchynské plastové nádoby),

 • sklo (sklenené fľaše od nápojov, sklenené poháre z konzervovaných potravín, sklo z okien, skúmavky, sklo z okuliarov),

 • kovy (plechovky od nápojov, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, kovové obaly od lakov),

 • nepoužiteľný elektroodpad z domácností (práčky, chladničky, mrazničky, televízory, počítače, vysávače, žehličky, žiarivky, žiarovky, trubice),

 • nepoužiteľný objemný odpad (stoličky, váľandy, gauče, fotely, drevené skrine, stoly),

 • drobný stavebný odpad (pochádzajúci zo stavebných úprav vlastných príbytkov v rámci individuálnej výstavby a kompletnej bytovej výstavby vykonávaných svojpomocne),

 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (odpad z kosenia trávy, odpad pochádzajúci z orezávania konárov stromov a rôznych krovín, opadané lístie zo stromov, opotrebované jedlé oleje a tuky, zelenina, ovocie, zvyšky nespotrebovaných jedál),

 • opotrebované pneumatiky z osobných automobilov

 • batérie a akumulátory (vyradené batérie a akumulátory z osobných motorových vozidiel),

 • motorové oleje (motorové oleje z osobných motorových vozidiel)

Zberný dvor na odpady v meste Rožňava slúži na zber všetkých druhov odpadov z územia mesta Rožňava od obyvateľov nad rámec platného harmonogramu zberu odpadov. Do zberného dvora je možné odovzdať všetky druhy odpadov bezplatne, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka.

Do zberného dvora je možné doviesť podľa Šlamona nasledovné druhy odpadov, ako papier, plasty, sklo, ale aj kovy, či nepoužiteľný elektroodpad z domácností, nepoužiteľný objemný odpad, drobný stavebný odpad pochádzajúci zo stavebných úprav vlastných príbytkov v rámci individuálnej výstavby a kompletnej bytovej výstavby vykonávaných svojpomocne.

Zberný dvor prijíma aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, batérie a akumulátory a aj motorové, či jedlé oleje.Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Košiciach

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).