Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Rakúsky odpadový monopol utŕžil vysokú pokutu

Organizácia zodpovednosti výrobcu ARA bránila hospodárskej súťaži.

Rakúsky odpadový monopol utŕžil vysokú pokutu

Komisia udelila pokutu spoločnosti Altstoff Recycling Austria (ARA) vo výške 6 miliónov eur za to, že od roku 2008 do roku 2012 blokovala konkurentom možnosť vstúpiť na rakúsky trh organizácií, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie odpadov z obalov. To je v rozpore s protimonopolnými pravidlami EÚ.

Pokuta bola napokon znížená o 30 %, pretože ARA spolupracovala s Komisiou na vyšetrení prípadu.

Margrethe Vestager, komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: "Odvetvie odpadového hospodárstva je dôležitou súčasťou obehového hospodárstva. Účinná hospodárska súťaž je rozhodujúca pre to, aby recyklácia bola pre spotrebiteľov cenovo dostupná. ARA však znemožnila konkurencii prístup k základnej infraštruktúre a blokovala ich vstup na trh nakladania s odpadmi."

V Rakúsku sú výrobcovia tovarov povinní dať zrecyklovať časť odpad z obalov, ktorý vzniká z použitia ich výrobkov. Túto úlohu však môžu preniesť na spoločnosť, ktorá sa postará o ich zber a recykláciu za licenčný poplatok, ktorý zaplatia výrobcovia tovaru.

Ide o podobný systém rozšírenej zodpovednosti firiem ako je na Slovensku, kde ho zabezpečujú najmä organizácie zodpovednosti výrobcov. ARA bola dominantným poskytovateľom týchto služieb pre obalové odpady v Rakúsku najmenej od roku 2008, kedy začal infringement.

Komisia dospela k záveru, že celoštátna infraštruktúra zberu (napríklad stojiská a smetné koše – pozn. red.), ktorú čiastočne manažovala a vlastnila ARA, nemôže byť duplikovaná.

Súťažiaci, ktorí chceli vstúpiť alebo expandovať na tomto trhu, boli závislí na prístupe k tejto existujúcej infraštruktúre.

Prešetrovaním sa tiež zistilo, že medzi marcom 2008 a aprílom 2012 ARA odmietla poskytnúť prístup k tejto infraštruktúre, takže konkurenti boli vylúčení z trhu a z hospodárskej súťaže.

Takéto správanie je v rozpore s článkom 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zakazuje zneužitie dominantného postavenia na trhu. Komisia zároveň uložila opravný prostriedok na riešenie tohto problému. Navrhla ho samotná ARA, ktorá spolupracovala s Komisiou.

Po tom, čo Komisia začala vyšetrovanie, Rakúsko prijalo v septembri 2013 nový zákon o odpadoch a ARA začala poskytovať prístup k infraštruktúre zberu komunálneho odpadu. Následne na trh vstúpili niekoľkí konkurenti.

Spolupráca s ARA spočívala v tom, že spoločnosť uznala porušenie súťaže a sama navrhla štrukturálnu nápravu. Presnejšie povedané, ARA ponúkla, že predá časť svojej infraštruktúry iným záujemcom.

Nebude tak už môcť vylúčiť svojich konkurentov v prístupe k tejto infraštruktúre. Komisia vzala túto spoluprácu do úvahy a pri výpočte pokuty, ktorú znížila o 30%.

Čaká Česko podobný osud?

Podobne ako kedysi v Rakúsku, v Českej republike je podnes monopolnou autorizovanou spoločnosťou pre obaly spoločnosť EKO-KOM.

V roku 2015 sa na trh pokúšala dostať spoločnosť INTERSEROH Czech, no nebola jej udelená autorizácia. V súčasnosti skúša vstúpiť na tento trh spoločnosť REMA AOS.

Rozhodnutie Európskej komisie má veľký význam aj pre Českú republiku,“ uviedol pre Odpady-portal.sk Mag. Bernhard Hager, LL.M. z advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners.

Tlačovú správu EK v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Traja najziskovejší hráči v slovenskom odpadovom hospodárstve vlani dosiahli tržby viac ako 130 miliónov eur.

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Švajčiarsko má jednu z najvyšších mier recyklácie komunálneho odpadu v Európe, aspoň pokiaľ ide o hliník a sklo. Väčšina plastov sa však spaľuje. Cieľom novej iniciatívy je tento trend zvrátiť.