Zberný dvor Spišská Nová Ves | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Spišská Nová Ves

Zberný dvor v Spišskej Novej Vsi sa nachádza na Sadovej ulici.

zberný dvor

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa:

Prevádzkovateľ: Brantner Nova, s.r.o. prevádzkuje od roku 2001

 • Sadová ulica (cca 100 m od firmy v smere ku záhradkam) | MAPA

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. prevádzkuje od roku 2001 Zberný dvor v Spišskej Novej Vsi, na Sadovej ulici (cca 100 m od firmy v smere ku záhradkam), kde je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov.


INISOFT


Zložky komunálneho odpadu:

 • sanitárny odpad - vane, WC misy, umývadlá a pod.
 • objemný odpad - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne
 • nebezpečný odpad - použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie, konáre - tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene od ostatných odpadov

Tieto zložky komunálneho odpad môžu odovzdať "LEN" fyzické osoby z mesta Spišská Nová Ves po predložení občianského preukazu.


Zberný dvor Spišská Nová Ves


Triedený zber:

 • PET fľaše, kovové obaly a tetrapacky
 • sklo
 • papier - možnosť výkupu za € / výmeny za hyg.potreby
 • elektrický a elektronický odpad - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky, autobatérie, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia
 • jedlé oleje a tuky - všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), vrátane olejov, ktoré slúžia ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.)

Tento triedený zber môžu odovzdať fyzické aj právnické osoby z mesta Spišská Nová Ves, ako aj z okolitých obcí.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • oblečenie, obuv a handry
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • drobný stavebný odpad (aj bytové jadrá) z prestavby bytov a rodinných domov.

Ten môžu občania mesta odovzdať po predložení občianskeho preukazu na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II, Spišská Nová Ves (skládka sa nachádza pri štátnej ceste Sp. Nová Ves – Markušovce).


Otváracie hodiny:

 • pondelok: voľný
 • utorok-piatok 8:00 - 16:00 hod.
 • sobota: 8:00 - 12:00 hod.

Obedňajšia prestávka v priebehu celého roka od 12.00 - 12.30 hod.

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora. Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Pri nedodržaní tohto zákazu porušujete VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) Mesta Spišská Nová Ves, č. 9/2015 o nakladaní s KO a DSO, č. 6/2003 o čistote mesta.


Rastlinný olej

Mesto Spišská Nová Ves rozšírilo zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov v Zbernom dvore na Sadovej ulici.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje, slúžiace ako nálev rôznych potravín.

Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno alebo zvyšky jedál. Použitý rastlinný olej a tuky treba do Zberného centra priniesť v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť. Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.

Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.