Zberný dvor Topoľčany. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberný dvor Topoľčany

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • Pivovarnícka 20, Topoľčany
 • Mapa
 • INEHLSEN - EKO
  Mgr. Barbora Čanecká - vedúca pracovníčka
  mob.: 0901 700 223
  mail: dd@nehlseneko.sk 

MIM ESONA

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok:  7:00 - 15.30

  Sobota: 9.00 - 13.00 (marec až október)

                9:00 - 11:00 (november až február)

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany | Foto: Mapy.cz

Druhy odpadov

Druhy odpadov, ktoré môžete bezplatne doniesť do zberného dvora:

 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • kovy
 • elektronický šrot (televízor, monitor, práčky, chladničky a pod.)
 • pneumatiky
 • batérie, akumulátory, monočlánky
 • odpadové oleje
 • farby a riedidlá

Zdroj: https://akovybavit.topolcany.sk/dotriedovaci-dvor-mesta-topolcany.html, redakcia 


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Košiciach

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).