Zberný dvor Dubnica nad Váhom. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Dubnica nad Váhom

Stredisko sa nachádza na ulici Nádražná 4007. Pozrite si kontakty.

Zberný dvor Dubnica nad Váhom

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa

 • STZ – prevádzka zberného dvora
  Nádražná 4007
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • Mapa
 • Kontakt: Ľudmila Mallová, stredisko triedeného zberu
  administratíva surovinovo-odpadového hospodárstva
  mobil: +421 908 797 237
  e-mail: separacia.adm@tsmdubnica.sk

CMT Goup

Zberný dvor Dubnica nad Váhom

Zberný dvor Dubnica nad Váhom

Zberný dvor Dubnica nad Váhom | Foto: Mapy.cz, OpenStreetMap

Otváracie hodiny

 • pondelok: 7:00 - 16:00
  utorok: 7:00 - 16:00
  streda: 7:00 - 17:00
  štvrtok: 7:00 - 16:00
  piatok: 7:00 - 16:00
  sobota: 7:30 - 11:30
  nedeľa: zatvorené

MIM / ESONA

Stredisko triedeného zberu – prevádzka zberného dvora na Nádražnej 4007 prijíma všetky vytriedené druhy a zložky komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Nie je možné prijať bioodpady a zmesový komunálny odpad.

Starý zberný dvor na ulici Andreja Sládkoviča 1678/21 od 1.9.2018 už nepreberá od občanov Dubnice nad Váhom žiaden triedený, či netriedený komunálny odpad.

Bioodpad zo záhrad je od občanov aj naďalej odoberaný v prevádzke mestského kompostoviska na ul. Športovcov 673 (areál bývalej práčovne a čistiarne pri zimnom štadióne).

Zdroj: http://tsmdubnica.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.