Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Ako môžu obce lepšie nakladať s odpadom: Dvůr Králové nad Labem

V snahe vyhnúť sa zneužívaniu systému, smeruje mesto k čiarovým kódom.

Ako môžu obce lepšie nakladať s odpadom: Dvůr Králové nad Labem

Odpadkové koše v ZOO Dvůr Králové | Foto: Průmyslová ekologie

Redakcia nášho partnerského českého denníka Průmyslová ekologie pripravila seriál o príkladoch dobrej praxe v odpadovom hospodárstve. Ide o prípadové štúdie obcí v Českej republike rôznej veľkosti. Postupne ich predstavíme aj v denníku Odpady-portal.sk.

Mesto so slávnou ZOO

Dvůr Králové je mesto s takmer 16 tisíc obyvateľmi v okrese Trutnov. Vo Dvore Králové sa nachádza známa zoologická záhrada s africkým safari, v ktorej sa okrem iného tiež veľmi zaujímavým spôsobom zaoberajú odpadom.

Pozoruhodné sú odpadkové koše v africkom štýle a najmä zavedenie vratných kelímkov so zálohou 30 Kč, vďaka čomu klesla v ZOO produkcia plastového odpadu na minimum.

Platí sa za reálnu produkciu

Do roku 1997 sa v meste odpady netriedili. V tom čase študentka, v súčasnosti už referentka odpadového hospodárstva a ovzdušia, ponúkla mestu svoju diplomovú prácu, ktorá riešila systém triedenia odpadov.

O rok neskôr sa systém začal realizovať. Najprv sa sprevádzkoval zberný dvor s niekoľkými kontajnermi a zaviedla sa evidencia odpadov.

Začalo sa triedenie papiera, skla a plastov do farebných kontajnerov. Mesto v roku 2000, ako jedno z prvých, podpísalo zmluvu so spoločnosťou EKO-KOM, ktorá je českou formou organizácie zodpovednosti výrobcov.

Poplatok na osobu v meste nikdy nemali, platí sa tu poplatok na nádobu. Občania si podľa skutočnej produkcie odpadov môžu objednať frekvenciu zvozu a objem nádoby na zmesový komunálny odpad.

Pokiaľ v minulosti žil v nejakej nehnuteľnosti iba jeden človek, platil pri mesačnom zvoze za kontajner menšiu sumu ako osoby žijúce v spoločnej domácnosti. V súčasnosti je však už cenník pre všetkých jednotný.

Najmenšia nádoba na zmesový komunálny odpad má objem 110 litrov, ďalšou možnosťou je 120 litrová nádoba a potom kontajnery. Frekvencia zvozu zmesového komunálneho odpadu je týždenná, štrnásťdenná a mesačná.

V prípade, že občan potrebuje svoj kontajner vyviezť pri mimoriadnej príležitosti, môže si zakúpiť vrece, na ktoré nalepí nálepku.

Vrecový zvoz na skúšku

V roku 2010 si Dvůr Králové vybral pilotnú oblasť s asi 1 000 obyvateľmi, v ktorej zaviedol vrecový zvoz. Ide o doplnkový systém v rámci triedených komodít: papiera, plastov, nápojových kartónov a kovov.

V tejto oblasti sa zvážajú vrecia s čiarovými kódmi, kvôli tomu, aby mesto vedelo, koľko odpadu od koho má, či sa do nepriehľadných vriec nepridáva zmesový komunálny odpad. V prípade, že by niekde dochádzalo k zlej kvalite, dotyčnému občanovi vysvetlia, čo robí zle.

S týmto krokom mesto nezačalo kvôli zľave na odpad. Cieľom je, aby ľudia platili menej, ak produkujú menej zmesového komunálneho odpadu. Nemá ísť o to, aby ušetrili, keď viac vytriedia.

V snahe vyhnúť sa zneužívaniu systému, smeruje mesto k čiarovým kódom.

Výsledky ukazujú, že v dotyčnej lokalite sa kontajnery nepreplňujú a kvalita triedeného odpadu z vriec je výrazne vyššia ako z kontajnerov.

Napriek tomu, že výsledky sú dobré, mesto sa rozhodlo nezaviesť vrecový zvoz na celom území mesta, lebo by to bolo ekonomicky nerentabilné. Mohlo by dôjsť k tomu, že by systém triedenia odpadov prestal byť samofinancovateľný.

Vrecia na nápojové kartóny mesto dostalo od spoločnosti EKO-KOM. Ostatné vrecia nakupuje: priehľadné sú na kovy, modrej na papier a na textil majú červené vrecia. Následne sa na nich nalepí čiarový kód.

Na začiatku sa do každej domácnosti rozdali vstupné balíky obsahujúce po dvoch vreciach z každej farby. Dostali tiež arch s čiarovými kódmi, ktoré keď sa občanom minú, tak sa zastavia ďalšie na mestskom úrade. Nové vrecia dostanú za tie odovzdané.

V prípade bytových domov príde na úrad zástupca a vezme vrecia pre všetkých.

Technické služby vrecia naložia, doplnia nové v rovnakom počte ako naložené a odvezú ich na zberné miesto, kde každý vrece zvážia, načítajú čiarový kód a dáta putujú do špeciálneho softvéru. Mesto potom vie, koľko vriec sa zviezlo a aká bola hmotnosť jednotlivých komodít.

Separovaný odpad z kontajnerov zváža zvozová firma na triediacu linku a mestu vykazuje odvezené kontajnery, posiela údaje o počte odvezených kontajnerov a hmostnosť jednotlivých komodít.

Triedené komodity odváža vždy tá firma, ktorá predložila lepšiu ponuku: plasty Marius Pedersen, sklo a kovy miestnej zberňa Lukas trade s.r.o., papier technické služby, ktoré ho predávajú miestnej firme.

Zmesový komunálny odpad vozia technické služby mesta a odpad vozia na prekladisko, kde sa odpad zloží. Následne ho firma Marius Pedersen naloží a odvezie na skládku do Trutnova Kryblice.

Domáce kompostovanie aj nádoby na bioodpad

V Dvore Králové si možno prenajať i kompostér. Cieľom je znížiť skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov pri súčasnom dosiahnutí úspor či zabezpečenie čo najnižšieho vplyvu na náklady na odpadové hospodárstvo.

Mesto na nákup kompostérov obdržalo opakovane dotáciu od Banskobystrického kraja. V súčasnej dobe ich je medzi ľuďmi okolo tisícky. Kompostéry sú občanom prenajímané na päť rokov za cca 10% obstarávacej ceny.

Vybraným záujemcom boli spoločne s kompostérmi poskytnuté aj odpadkové koše na bioodpad. Po uplynutí uvedených piatich rokov prejdú kompostéry vrátane odpadových košov do vlastníctva nájomcu.

Ak niekto nemá záujem o kompostér, môže bioodpad odviezť do zberného dvora a odtiaľ potom putuje do kompostárne Agro Česká Skalice.

K tomu, aby občania mohli kompostovať aj konáre z odrezkov stromov a kríkov, bolo zakúpených cca 20 ks štiepkovačov, ktoré sú zadarmo zapožičiavanie v technických službách mesta.

V tomto roku získalo mesto dotáciu od Štátneho fondu životného prostredia na nákup celkom 230 ks nádob s objemom 140, 240 a 770 litrov na zber bioodpadu.

Tieto nádoby budú v budúcom roku občanom poskytnuté za poplatok, ktorý však bude nižší ako poplatok na nádobu na zmesový komunálny odpad.

Cieľom je dosiahnuť, aby občania, ktorí nekompostujú bioodpad na svojom vlastnom pozemku, taktiež zaviedli jeho triedenie.

Kam s tým?

V meste sa nachádza zhruba 100 hniezd s kontajnermi na papier, plasty, biele a farebné sklo. Na niektorých sú aj nádoby na elektroodpad, textil a kovy. V meste je päť zberní druhotných surovín, takže je pre občanov dostupná aj možnosť predaja niektorých komodít.

Dvůr Králové má zmluvu s kolektívnymi systémami EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp a ECOBAT. Elektroodpad sa tiež zbiera na zbernom dvore aj vo verejných budovách. Ďalšie eventualitou sú mobilné zvozy, ktoré prebiehajú dvakrát ročne, na jar a na jeseň.

Stavebný a demolačný odpad majú občania možnosť zadarmo odviezť na zberný dvor, ale len v prípade, že ide o malé množstvo - maximálne pol kubíka na občana a rok.

Keď majú väčšie množstvo tohto odpadu, môžu si za odplatu objednať kontajner od technických služieb alebo si ho musia sami odviezť.

Nebezpečný odpad obyvatelia tiež ukladajú do zberného dvora a dvakrát za rok majú možnosť odpad odovzdať v rámci mobilných zvozov. Nebezpečný odpad zváža firma Suez a.s. do Pardubíc.

Aj komunikácia je dôležitá

V Dvore Králové kladú veľký dôraz na motiváciu občanov, veľmi dôležitú úlohu hrá komunikácia s verejnosťou a najmä vzdelávanie detí cez informovanie o triedení odpadov, pretože získané informácie následne odovzdávajú svojim rodičom.

Pre informovanie občanov využíva mesto aj miestnu tlač, webové stránky, výlepové plochy, či vyrába hry pre deti, napríklad pexesá.

Osvetu šíria aj v rámci "Chodníkov lesnej múdrosti", brožúry "Návod pre triedenie domového odpadu", výstavy "Kam s nimi, alebo všetko o triedení odpadov v našom meste" a edíciou odpadových kalendárov.

Náklady vs. príjmy

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Rozhovor. Bez zavedenia systému rozšírenej zodpovednosti má zber textilu neistú budúcnosť

Krajine chýba slovenská linka na triedenie slovenského textilného odpadu. Know-how máme, problémom je však nedostatok financií.

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Richard Biznár: Slovensku chýba infraštruktúra na nebezpečný odpad

Na prelome rokov 2019/2020 sa mnohým, najmä priemyselným podnikom zvýšili ceny za spracovanie nebezpečných odpadov. Ing. Richard Biznár, konateľ Remko Sirník, hovorí o tom, prečo ceny za túto kategóriu odpadu rastú a aké sú ich perspektívy.

Komentár. Zálohy a koronakríza. Keď vábivé nápady rozhodujú

Komentár. Zálohy a koronakríza. Keď vábivé nápady rozhodujú

Taoistickú múdrosť, že víťazstvo je začiatkom prehry, nikdy nezaškodí použiť aj pri rozhodovaní o vážnych krokoch.