DTE 2021
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zlepší sa úroveň triedenia odpadov na Slovensku? Každý musí začať sám od seba

Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie zákona o odpadoch. Od roku 2016, odkedy v plnom rozsahu začal platiť princíp rozšírenej zodpovednosti (účinnosť od 1. júla 2016), ide už o deviatu novelu.

Zlepší sa úroveň triedenia odpadov na Slovensku? Každý musí začať sám od seba

Foto: NATUR-PACK

  • Publicistika |  13.06.2019 |  Mgr. Renáta Miháliková, PhD.

V praxi to znamená, že financovanie nakladania s „farebnými kontajnermi a vrecami“, t. j. triedený zber papiera, plastov, skla, kovových a nápojových obalov v mestách a obciach financujú výrobcovia – teda tí, ktorí uvádzajú na slovenský trh tovary zabalené v obaloch a neobalové výrobky z papiera, skla a plastov.

Meniaca sa legislatíva

Okrem tejto výraznej zmeny bolo zadefinovaných množstvo rôznorodých vzťahov a povinností, ktoré by už mali v tomto systéme fungovať. Deviata novela zrejme napovedá, že ešte stále to nie je „vyladené“.

Súčasne sa aktuálne zavádzajú ďalšie zmeny, ktoré sú dôsledkom nielen povinnosti transpozície európskych smerníc tzv. „Odpadového balíčka“, ale zrejmá je aj snaha nastaviť, upraviť to nefungujúce.

Dilemou je fakt, že permanentné zmeny prichádzajú aj napriek tomu, že sa tie nedávno zavedené nestihli ešte v praxi relevantne otestovať, a teda ani vyhodnotiť ich dopad.

Možno by stačilo dôraznejšie dbať na dodržiavanie platnej legislatívy a „falošných“ hráčov dôsledne sankcionovať.

Analýza zloženia triedeného odpadu

NATUR-PACK ako zástupca časti spomenutých výrobcov dôsledne plní ich prenesené povinnosti a sleduje aj meniacu sa legislatívu v európskom kontexte.

Jednou z našich aktivít priamo v teréne je sledovanie zloženia triedeného odpadu.

Aktuálne sme vykonali už takmer 70 analýz na území celého Slovenska. Sledujeme, aký je pomer nečistôt v týchto zberných nádobách, a legislatíva nám ukladá aj povinnosť sledovať pomer obalov a neobalových výrobkov, keďže zber týchto samostatných prúdov odpadu prebieha spoločne do jednej zbernej nádoby (do toho istého kontajnera sa spolu zbierajú napríklad krabica, noviny a pod.).

V súvislosti s chystaným zálohovaním jednorazových nápojových obalov sme začali sledovať, aký pomer tvoria práve tieto obaly.

V blízkej budúcnosti sa zameriame aj na zisťovanie, aký pomer tvoria jednotlivé druhy plastov v súvislosti s pripravovanou ekomoduláciou (t.j. závislosťou poplatkov výrobcov na základe recyklovateľnosti výrobkov) alebo v súvislosti s práve schválenou smernicou o zákaze jednorazových plastov atď.

FLASH analýzy NATUR-PACK

V jarných mesiacoch sme otestovali tzv. flash analýzy – rýchle analýzy obsahu jednej zbernej nádoby určenej na triedený odpad priamo v teréne.

Zrealizovali sme takúto analýzu 1 100 litrového kontajnera v meste Košice, kde sme okrem zvyčajných ukazovateľov zaradili aj otestovanie, aký vplyv má minimalizovanie objemu odpadu na naplnenosť nádoby.

Výsledky flash analýzy: kombinovaný zber: PLAST a KOV

Výsledky flash analýzy: PAPIER a LEPENKA

Obyvateľ – aktívny hráč

Obyvateľ je významný hráč v systéme triedeného zberu. On rozhoduje, či vyprodukuje odpad a ak áno, kde odpad skončí, či sa do triedeného zberu odpadu aktívne zapojí.

Aj keď sa rozhodne odpad triediť, ešte stále je podstatné, čo presne do farebných kontajnerov a vriec vhodí. Ak porušuje pravidlá pri triedení odpadu – či už zámerne svojou ľahostajnosťou, alebo nevedomky – nedostatkom informácií, zbytočne komplikuje a predražuje celý systém.

  • Ak nezminimalizuje objem, kontajner je preplnený, následne sa vozí vzduch, čím rastú požiadavky na doplnenie ďalších kontajnerov alebo na častejší vývoz.
  • Ak do farebných kontajnerov vhodí odpad, ktorý tam nepatrí, opäť zbytočne výrazne navyšuje výdavky za dotriedenie a následne odvoz takéhoto odpadu zvyčajne na zneškodnenie.

Aj obyvateľ by sa mal správať prezieravo, lebo v konečnom dôsledku sa mu na konci kruhu jeho správanie môže vrátiť vo forme zvýšených cien výrobkov, ktoré si kúpi ako spotrebiteľ. V cene výrobku je zahrnutá povinnosť recyklácie jeho obalu, a teda za zvýšené náklady za svoju nedisciplinovanosť zaplatí ako spotrebiteľ v cene výrobku, ktorý si kúpi.

Samozrejme, okrem spomenutého ekonomického efektu dôsledného triedenia odpadu pri zdroji obyvateľom je nemenej významný aj environmentálny aspekt. Motivácia dôsledne triediť odpad je jednoznačná, už len každý musí začať sám od seba.

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
riaditeľka environmentálneho oddelenia NATUR-PACK


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ohlásená kontrola nie je kontrola, ale návšteva. Ide o neefektívne míňanie štátnych peňazí

Ohlásená kontrola nie je kontrola, ale návšteva. Ide o neefektívne míňanie štátnych peňazí

To, že správne orgány na Slovensku nemôžu chodiť na neohlásené kontroly, zaráža aj mnohé európske krajiny.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2021/05

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2021/05

Čo obsahuje májové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetiku ENERGO?

Mário Kern: Ukladanie trestov za envirodelikty je často neefektívne

Mário Kern: Ukladanie trestov za envirodelikty je často neefektívne

Štát by mal hľadať zmysluplnejšie formy trestov, myslí si riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.