Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Kam kráča komunálny odpad na Slovensku? (2. časť)

Spôsoby, akými je možné zabezpečiť plnenie cieľov odpadového hospodárstva v SR, analyzuje expert v oblasti odpadov Radoslav Jonáš. Druhá časť dvojdielneho textu.

zmesový komunálny odpad

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Nasledujúca tabuľka uvádza plnenie cieľov v oblasti recyklácie a skládkovania komunálnych odpadov a zhodnotenia všetkých odpadov.

* reálny stav
** údaj je za rok 2017
*** nezáväzný cieľ uvedený v Stratégii 2030

V tabuľke je uvedený súčasný stav (roky 2017 a 2018) a ciele vyplývajúce z právnych predpisov EU pre recykláciu a skládkovanie KO a pre zhodnotenie všetkých odpadov.

Cieľ zhodnotenia odpadov

Aj keď je tento článok primárne venovaný komunálnym odpadom, treba spomenúť vyhodnotenie cieľa zhodnotiť v roku 2020 70 % všetkých odpadov.

Prehľad o nakladaní so všetkými odpadmi je uvedené nižšie v grafe. S vysokou pravdepodobnosťou Slovensko tento cieľ nesplní, miera zhodnocovania totiž nemá žiadny dlhdobejší trend, za posledných 12 rokov sa pohybuje v rozpätí 34 % – 54 % a dokonca za posledné tri roky klesá najmä v dôsledku rastúceho množstva všetkých vznikajúcich odpadov, ktoré sa nezhodnocujú.

V tejto súvislosti je skôr zaujímavé analyzovať príčinu celkového nárastu vzniku odpadov a čo reálne znamená „iný spôsob nakladania“, ktorý je uvedený pri takmer troch miliónoch ton odpadov v roku 2017.

Ak by sme vzali do úvahy dynamiku recyklácie KO za posledných 13 rokov a lineárne ju predĺžili do budúcnosti bez zohľadnenia ďalších vplyvov, tak by budúcnosť pre oblasť recyklácie a skládkovania KO vyzerala nasledovne.

Ciele recyklácie komunálnych odpadov

Ciele pre recykláciu komunálneho odpadu sú stanovené rovnomerne v päťročných intervaloch. Doterajší vývoj recyklácie komunálneho odpadu v SR vyznieva pomerne optimisticky a ak zoberieme do úvahy priemerný doterajší nárast recyklácie komunálneho odpadu (2,8 % ročne), tak sa ciele podarí splniť už v roku 2025.

Treba však, aby sme boli obozretní, pretože ako je uvedené v časti týkajúcej sa vplyvov jednotlivých prúdov KO na jeho recykláciu, nárast je spôsobený aj jednorazovými zmenami, ktoré sa v budúcnosti nebudú zrejme opakovať.

Zavedenie zálohovania PET fliaš a hliníkových plechoviek bude mať z hľadiska ich množstva a súčasnej miery ich triedeného zberu len marginálny vplyv na celkový nárast recyklácie KO.

Cieľ skládkovania komunálnych odpadov

Prvý záväzný cieľ v oblasti skládkovania komunálneho odpadu je nastavený až na rok 2035 a je na úrovni max. 10 %.

Envirostratégia 2030 uvádza nezáväzný cieľ skládkovania komunálneho odpadu na úrovni 25 % v roku 2030.

Vzhľadom na vysokú mieru skládkovania komunálneho odpadu je zo strany štátu nezodpovedné nestanoviť priebežné záväzné ciele, napríklad v rokoch 2020, 2025 a 2030, ktoré by potvrdzovali priebežne reálnosť dosiahnutia tohto cieľa.

Dokonca cieľ stanovený v Envirostratégii je vzhľadom na záväzný cieľ 10 % v roku 2035 málo ambiciózny. Ak zoberieme do úvahy doterajšiu dvanásťročnú dynamiku poklesu miery skládkovania (1,9 % ročne), pri jej lineárnom predĺžení do r. 2035 sa bude miera skládkovania komunálneho odpadu pohybovať na úrovni 21,2 %, čo samozrejme na dosiahnutie cieľa nepostačuje.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.