Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 9 - 2. 10. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 9 - 2. 10. 2019

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 27.09. - 29.09.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Elektráreň spracuje 100 000 ton odpadov ročne. Poznáme prvé podrobnosti o investícii pri Šali | Odpady-portal.sk | Obyvatelia priľahlých oblastí sa podľa investora nemusia obávať šírenia nadmerného zápachu ani hluku.

Mikroplasty v pôde sú zrejme škodlivé pre dážďovky | Odpady-portal.sk | Britskí vedci vo svojej štúdii porovnávali rast dážďoviek v čistej pôde s dážďovkami žijúcimi v pôde s mikroplastmi. Výsledky boli prekvapujúce.

Poznámka. Zelený líder prešľapuje? | Odpady-portal.sk | Zopár čísel z nemeckej štatistiky o odpadoch komentuje odborník v oblasti odpadov Marek Hrabčák.

Tesco je v znižovaní potravinového odpadu pozitívnym príkladom pre ostatné firmy, hovorí správa OSN | Odpady-portal.sk | Pri dosahovaní cieľa znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu nastal pokrok, avšak nie takým tempom, ako je potrebné.

Hurá elektromobily. Ale čo s nebezpečným odpadom, ktorý po nich zostane? | Webnoviny.sk | Elektromobily prichádzajú na trh ako ekologický variant osobnej dopravy. To však platí len do určitej miery. Samostatnou kapitolou je výroba elektriny. Ďalšia vec je kvantum lítiových akumulátorov, ktoré už nebude možné naďalej v autách používať.

Alza na Slovensku testuje balenie objednávok do vyradených reklamných bannerov | Startitup.sk | Spoločnosť Alza sa po novom rozhodla baliť zásielky do opakovane použiteľných obalov. Tie sú vyrobené z ich vyradených reklamných plachiet. Spoločnosť má taktiež záujem o nový druh ekologických tašiek, ktoré sa rozpustia v teplej vode.

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | D.S.TRADE s.r.o. Košice | Rozšírenie zariadenia na zber odpadov - prevádzka Jarmočná, Košice | Účelom predloženého oznámenia o zmene je rozšírenie jestvujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov na Jarmočnej ul. o nové parcely č. 3267/2,3,4,5,6 a 3267/14,15 a navýšenie okamžitej kapacity skladovaných ostatných odpadov o cca 1000 t.

Oznámenie | Obec Veselé | Program odpadového hospodárstva obce Veselé na roky 2016 - 2020 | Hlavným cieľom odpadového hospodárstva obce je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade: a)predchádzanie vzniku odpadov, b) príprava na ich opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické, e) zneškodňovanie odpadov.

Záverečné stanovisko | Eisen s.r.o., Šaľa | Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov | Prevádzka mobilného zariadenia na spracovanie stavebných odpadov. 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Zberné suroviny Žilina a.s. | Zariadenie na zber a výkup odpadov Dunajská Streda | zber a výkup ostatných odpadov: plasty, sklo, drevo, papier a lepenky, odpady zo železných a neželezných kovov, zber a výkup nebezpečných odpadov: batérie a akumulátory, elektroodpad a staré vozidlá.

Oznámenie o zmene | BTT s.r.o., Bratislava | Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov | Zmena navrhovanej činnosti v prevádzke Cerová sa týka zvýšenia množstva prijímaných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov. V súčasnosti povolená kapacita zariadenia predstavuje 15 000 t prijímaných odpadov, zmena navrhovanej činnosti predstavuje navýšenie kapacity na 30 000 t/rok.

Oznámenie o zmene | Spoločnosť Stredné Považie a.s., Trenčín | Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia | Zmena zloženia konštrukčných vrstiev stavebného objektu.


MONITORING ODPADY | 30.09.2019

Verejná správa

OP KŽP
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1

Médiá

Burger King ruší plastové hračky, Budweiser zase úchytky na plechovky | Odpady-portal.sk | Predchádzať vzniku zbytočného plastového odpadu sa snaží čoraz viac veľkých značiek. Najnovšie sa k iniciatívam pridávajú aj siete reštaurácií a výrobca piva.

Slovensko ako Švédsko? Príležitosti a riziká energetického zhodnocovania odpadu | Euractiv.sk | Zástancovia spaľovania odpadov tvrdia, že pre splnenie európskych cieľov nestačí investovať do recyklácie. Environmentalisti však varujú pred nadmernými kapacitami. Dobrý manažment odpadu sa bude každopádne spoliehať na prevenciu vzniku odpadu aj európsku spoluprácu.

Skládku plánujú rozšíriť, obyvatelia sa búria. Rozhodne rezort | TA3.com | Plánované rozširovanie skládky odpadu Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi so sebou prináša aj vlnu nevôle. Niektorí obyvatelia susednej obce Lieskovany tvrdia, že odpad zo skládky už teraz doma cítia. Prevádzkovateľ regionálnej skládky oponuje. Rozhodnúť musí Ministerstvo životného prostredia.

Dobrovoľníci vyzbierali v Tatrách a Pieninách takmer 900 kilogramov odpadu | SITA | Tatry i Pieniny majú za sebou veľké upratovanie. Viac ako 1 400 dobrovoľníkom sa v rámci 41. ročníka akcie Čisté hory podarilo vyzbierať dokopy takmer deväťsto kilogramov odpadu.

Kvalitu envirovzdelávania ohodnotí certifikát kvality | SITA | Koordinátorom certifikácie je Slovenská agentúra životného prostredia.

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Vyšný Žipov | Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť | Celková hodnota obstarávania: 177 689,10 EUR bez DPH 

Ohlásené investície

Správa o hodnotení | Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina | Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin | Zber a zhromažďovanie starých vozidiel sa v lokalite v súčasnosti už vykonáva na základe právoplatných povolení. Novou činnosťou bude ich spracovanie certifikovaným technickým zariadením SEDA.

Akcia je ukončená | Eisen s.r.o., Šaľa | Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov | Prevádzka mobilného zariadenia na spracovanie stavebných odpadov. 

Oznámenie o zmene | Spoločnosť Stredné Považie a.s., Trenčín | Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia | Zmena zloženia konštrukčných vrstiev stavebného objektu.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

NATUR-PACK spustil registráciu na semináre pre klientov

NATUR-PACK spustil registráciu na semináre pre klientov

NATUR-PACK organizuje semináre v štyroch slovenských mestách. Klienti sa môžu registrovať na dopoludňajší seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z a popoludňajší seminár Elektrozariadenia a batérie.

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Švajčiarska spoločnosť Hitachi Zosen Inova postaví jedno z najúčinnejších zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadu s kapacitou 350-tisíc ton ročne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.