Peter Šimurka: Problémom v odpadovom hospodárstve je aj štátna správa | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Peter Šimurka: Problémom v odpadovom hospodárstve je aj štátna správa

O aktivitách rezortu v oblasti odpadového hospodárstva, ale aj o problémoch, ktorým čelí, hovoril Peter Šimurka na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2019.

Peter Šimurka

Peter Šimurka / Foto: Odpady-portal.sk

V tomto článku Peter Šimurka hovorí:

  • ako sa postupne vyvíjala európska legislatíva v oblasti odpadu,
  • prečo je zákon o odpadoch taký zložitý,
  • čo považuje za najväčší problém pre správne fungovanie POH,
  • prečo je problémom aj odbyt,
  • prečo MŽP SR považuje za problém aj štátnu správu.

Na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2019 informoval riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na MŽP SR Peter Šimurka o aktuálnom stave a zámeroch rezortu pre oblasť odpadového hospodárstva.

Hneď na začiatku pripomenul, že smernica Rady z roku 1975 mala len 15 článkov a v preambule bolo osem bodov. Jej prvý bod nespomína nijaký environmentálny pohľad, ale primárnym účelom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž.

Ďalšia časť preambuly zdôrazňuje aplikáciu princípu „znečisťovateľ platí“, pričom podľa P. Šimurku tento princíp neplatil ani v roku 1975, ani v súčasnosti, keďže z hľadiska výrobcov, ale aj samotných spotrebiteľov v obciach, občan neplatí to, čo by platiť mal. Zhodnocovanie odpadov je tu len načrtnuté.

Smernica sa rokmi rozširovala

„Posuňme sa do roku 2006. Už máme 22 článkov, tá preambula má 16 bodov. Tu už sa rozprávame o ochrane zdravia ľudí, o ochrane životného prostredia ako o primárnom účele samotnej smernice,“ zdôrazňuje P. Šimurka.

Spoločenstvo ako celok má pritom podľa smernice zabezpečiť kapacity na to, aby sa stalo sebestačným. Tento bod nakoniec Európa aplikovala zvláštnym spôsobom, a to tak, že naložila vzniknutý odpad do kontajnerov a prepravila ho do Ázie.

V smernici z roku 2006 sa opäť spomína zhodnocovanie, pričom v tomto prípade sa už spomína opätovne použiteľný odpad.

Aktuálna smernica obsahuje 43 článkov a samotná preambula má až 49 bodov. Zdôrazňuje sa, že použitie zhodnocovaného materiálu má byť podporované s cieľom zachovania prírodných zdrojov.

Smernica je veľmi zložito napísaná, tvrdí P. Šimurka

„Keď si to prečítate päťkrát, ja osobne úplne neviem, čo tým chcela Komisia povedať,“ konštatuje P. Šimurka. Týmto príkladom chcel ilustrovať aj to, čo je často vyčítané samotnému MŽP SR, a to fakt, že zákon o odpadoch je veľmi zložito napísaný.

Aktuálne je predmetom odpadového balíka aj úprava ustanovenia, kde Komisia oznámila Slovensku, že nesprávne transponovalo ustanovenie o predúprave odpadu a celá transpozícia bola chybná.

P. Šimurka zdôrazňuje, že zákon o odpadoch je tak zložito napísaný z toho dôvodu, že ministerstvo jednoducho inú možnosť nemalo.

Obehová ekonomika bez kooperácie rezortov nie je možná

Dôležitou súčasťou vývoja je aj Program predchádzania vzniku odpadu. P. Šimurka hodnotí pozitívne skutočnosť, že ministerstvo hospodárstva si uvedomuje svoju úlohu v celom systéme predchádzania vzniku odpadu, ale aj v systéme obehovej ekonomiky.

Zároveň dodáva, že oba rezorty už absolvovali spoločné stretnutia, výsledkom čoho je tvorba pracovnej skupiny.

Je pritom presvedčený, že keby oba rezorty pracovali oddelene, Slovensko by sa k obehovej ekonomike v praxi nikdy nedostalo.

Systém je zdeformovaný

P. Šimurka sa dotkol aj problematiky zálohovania na Slovensku. „Pre nás to malo výborný vedľajší efekt, a to, že v celej svojej nahote sa ukázalo, ako je ten systém zdeformovaný.

Podľa neho je častým argumentom to, že sa všetko zdraží, o čom svedčia aj viaceré analýzy, ktoré poukazujú na výpadok zo systému. P. Šimurka je však presvedčený, že systém konečne začne fungovať tak, ako by mal.

Pripomína tiež, že budúci rok čakajú slovenskú politiku veľké zmeny. Ak nastane zmena aj na poste ministra životného prostredia, je možné, že zálohovanie nakoniec ani nebude.

Najväčším problémom sú financie

Ďalšou dôležitou súčasťou je aj Program odpadového hospodárstva. Ide o strategický dokument, v ktorom podľa P. Šimurku chce ministerstvo zabezpečiť, aby systém fungoval poriadne a aby všetky zúčastnené strany vedeli vzájomne kooperovať.

Na týchto rokovaniach sa pritom zúčastnilo viac ako sto odborníkov pre danú oblasť vrátane zamestnancov univerzít či priemyslu.

A čo je teda výsledkom týchto pracovných skupín? P. Šimurka zdôrazňuje, že na každom jednom stretnutí sa riešili predovšetkým financie.

„Hovorili sme o zbere samotných materiálov, o tom, čo vstupuje, o kapacitách, o odbyte, a zase len o financovaní,“ konštatuje ďalej.

Problémom je aj odbyt

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie. OZV ENVI - PAK edukuje ľudí v otázkach triedenia, aby odpad nekončil na skládke ako nevyužitá surovina, ale aby sa ďalej spracoval.

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Predstava, že väčšina plastového odpadu sa prepravuje do zahraničia, je mylná. Akí sú TOP exportéri? Na deviatom mieste je malý európsky štát, ktorý nedosahuje ani rozlohu Slovenska.

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Prípad sa týka desiatok ton odpadu. Našli ho na severe Slovenska.