Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 31.01. - 02.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Recyklovanie v USA sa stáva neudržateľným. Mnohé mestá nevedia ako ďalej | Odpady-portal.sk | Náklady na recykláciu narastajú niekoľkonásobne. Situácia v štáte Massachusetts sa stáva neudržateľnou.

Triedený zber bioodpadu je spojený s poklesom množstva potravinového odpadu | Odpady-portal.sk | Britský prieskum potvrdil, že ak mesto či obec disponuje separovaným zberom bioodpadu, domácnosti majú tendenciu menej plytvať potravinami.

Správcu zálohového systému vyberie ministerstvo, odborná komisia má iba poradný hlas | Odpady-portal.sk | Správca zálohového systému dostane od ministerstva životného prostredia poverenie, plnenie zverených úloh má zabezpečovať nepretržitý štátny dozor.

Komentár. Vláda rozdáva monopolný biznis. Treba to zastaviť | Odpady-portal.sk | László Sólymos za sebou zanechá trafiku pre vyvoleného monopolného správcu.

Hrušovčanom pri zbere odpadu pomáhajú QR kódy | Presov.korzar.sme.sk | Systém je postavený na motivácii. Kto viac triedi, menej platí.

Na skládku vyvážajú menej. Vďaka separovaniu aj šetria peniaze | ta3.com | Hoci obyvatelia väčšiny miest a obcí na Slovensku siahnu hlbšie do peňaženiek a budú platiť viac za komunálny odpad, pri Žiari nad Hronom sa objavila výnimka. V Trnavej Hore totiž paradoxne ušetria. Podarilo sa to vďaka intenzívnemu separovaniu, ktoré spôsobilo, že vlani vyviezli na skládku až o takmer 23 ton zmesového odpadu menej ako rok predtým.

Obyvatelia môžu byť pokojnejší. Rozširovanie skládky pribrzdili | ta3.com | Ministerstvo životného prostredia stanovilo mantinely pre skládku komunálneho odpadu pri Spišskej Novej Vsi. Jej prevádzkovateľ žiadal o súhlas so štvrtou a piatou etapou rozširovania. Ministerstvo však súhlasilo len so štvrtou etapou. Vzalo do úvahy aj námietky ľudí z neďalekej obce Lieskovany. Tí sa báli, že sa po rozšírení skládky ich životné prostredie zhorší.

Odpad premieňajú na poklad. Našli nový spôsob výroby grafénu | Tech.sme.sk | Využiť sa dá odpad na báze uhlíka.

Ohlásené investície

Zámer | Marianna Gerbócová, Strážske | Zariadenie na zber a výkup odpadov - prevádzka Strážske | Účelom zriadenia prevádzky je zber a výkup železných a neželezných kovov. Zariadenie bude slúžiť pre výkup, zber, triedenie a skladovanie zhodnotiteľných ostatných odpadov činnosťou R13-skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Účelom prevádzkovania zberne je umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie alebo zneškodnenie) inými osobami na inom mieste.

Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu | Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Bratislava | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé územie Bratislavského kraja.


MONITORING ODPADY | 03.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Vranovskí poslanci dali firme na výrobu batérií stopku | SITA | Zrušili uznesenia smerujúce k nájomnej zmluve pre spoločnosť Iron Recycling.

Upracme Slovensko vyzýva obyvateľov na veľkú akciu | SITA | Občianske združenie vyzýva ľudí, aby sa k iniciatíve pripojili aj vo svojom meste alebo obci.


MONITORING ODPADY | 04.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Upracme Slovensko! Jarná upratovacia akcia pomôže vyčistiť našu prírodu. | Odpady-portal.sk | Veľké jarné upratovanie sa uskutoční na celom Slovensku v dňoch 28. 3. - 4. 4. 2020 v rámci dobrovoľníckej organizácie Upracme Slovensko.

Deti z materských škôl vyzbierali za tri roky viac ako 30 ton použitých batérií | Odpady-portal.sk | Do programu „Zbierame batérie so Šmudlom“ sa v minulom roku zapojilo takmer 7 000 detí z materských škôl na Slovensku.

Počas jesenného upratovania vyviezli z Trenčína takmer 375 ton odpadu | TASR | Do upratovania mesto investovalo 30.000 eur.

Kamaráti už z oceána vyzbierali 3,5 milióna kíl odpadu. Z plastov, ktoré vylovia, vyrábajú netradičný doplnok | Dobrenoviny.sk | Dvaja mladíci hľadali riešenie, ktoré by mohlo aspoň sčasti vyriešiť znečistenie oceánov.

Ohlásené investície

Rozsah hodnotenia | CHRENeko s.r.o., Leopoldov | Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov | Skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov.


MONITORING ODPADY | 05.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Menšie festivaly si môžu zapožičať poháre z unikátneho ekologického bioplastu | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Tesco a Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) budu tento rok opäť spolupracovať na projektoch udržateľnej budúcnosti.

Obce z okolia odkaliska Poša chcú zaradenie do mimoriadnej situácie | SITA | Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z okresu Vranov nad Topľou chcú, aby vláda SR zaradila do procesu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Chemku Strážske aj odkalisko Poša.

Ohlásené investície

Záverečné stanovisko | Peter Špilaj, Oslany | Nakladanie so starými vozidlami | Realizácia zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel, na ktoré sa vzťahuje piata časť zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.


MONITORING ODPADY | 06.02.2020

Verejná správa

LP/2020/49 Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu | Medzirezortné pripomienkové konanie | Nelegislatívny všeobecný materiál

SAŽP
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.

Médiá

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 11. 8. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 11. 8. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 7. - 3. 8. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 7. - 3. 8. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Články na Odpady-portal.sk odteraz dočítate aj bez predplatného. Spúšťame novú službu

Články na Odpady-portal.sk odteraz dočítate aj bez predplatného. Spúšťame novú službu

Ak zatiaľ nepatríte k našim predplatiteľom, môžete si zakúpiť individuálny prístup k spoplatnenému článku.