Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 31. 1. - 10. 2. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 31.01. - 02.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Recyklovanie v USA sa stáva neudržateľným. Mnohé mestá nevedia ako ďalej | Odpady-portal.sk | Náklady na recykláciu narastajú niekoľkonásobne. Situácia v štáte Massachusetts sa stáva neudržateľnou.

Triedený zber bioodpadu je spojený s poklesom množstva potravinového odpadu | Odpady-portal.sk | Britský prieskum potvrdil, že ak mesto či obec disponuje separovaným zberom bioodpadu, domácnosti majú tendenciu menej plytvať potravinami.

Správcu zálohového systému vyberie ministerstvo, odborná komisia má iba poradný hlas | Odpady-portal.sk | Správca zálohového systému dostane od ministerstva životného prostredia poverenie, plnenie zverených úloh má zabezpečovať nepretržitý štátny dozor.

Komentár. Vláda rozdáva monopolný biznis. Treba to zastaviť | Odpady-portal.sk | László Sólymos za sebou zanechá trafiku pre vyvoleného monopolného správcu.

Hrušovčanom pri zbere odpadu pomáhajú QR kódy | Presov.korzar.sme.sk | Systém je postavený na motivácii. Kto viac triedi, menej platí.

Na skládku vyvážajú menej. Vďaka separovaniu aj šetria peniaze | ta3.com | Hoci obyvatelia väčšiny miest a obcí na Slovensku siahnu hlbšie do peňaženiek a budú platiť viac za komunálny odpad, pri Žiari nad Hronom sa objavila výnimka. V Trnavej Hore totiž paradoxne ušetria. Podarilo sa to vďaka intenzívnemu separovaniu, ktoré spôsobilo, že vlani vyviezli na skládku až o takmer 23 ton zmesového odpadu menej ako rok predtým.

Obyvatelia môžu byť pokojnejší. Rozširovanie skládky pribrzdili | ta3.com | Ministerstvo životného prostredia stanovilo mantinely pre skládku komunálneho odpadu pri Spišskej Novej Vsi. Jej prevádzkovateľ žiadal o súhlas so štvrtou a piatou etapou rozširovania. Ministerstvo však súhlasilo len so štvrtou etapou. Vzalo do úvahy aj námietky ľudí z neďalekej obce Lieskovany. Tí sa báli, že sa po rozšírení skládky ich životné prostredie zhorší.

Odpad premieňajú na poklad. Našli nový spôsob výroby grafénu | Tech.sme.sk | Využiť sa dá odpad na báze uhlíka.

Ohlásené investície

Zámer | Marianna Gerbócová, Strážske | Zariadenie na zber a výkup odpadov - prevádzka Strážske | Účelom zriadenia prevádzky je zber a výkup železných a neželezných kovov. Zariadenie bude slúžiť pre výkup, zber, triedenie a skladovanie zhodnotiteľných ostatných odpadov činnosťou R13-skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Účelom prevádzkovania zberne je umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie alebo zneškodnenie) inými osobami na inom mieste.

Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu | Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Bratislava | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé územie Bratislavského kraja.


MONITORING ODPADY | 03.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Vranovskí poslanci dali firme na výrobu batérií stopku | SITA | Zrušili uznesenia smerujúce k nájomnej zmluve pre spoločnosť Iron Recycling.

Upracme Slovensko vyzýva obyvateľov na veľkú akciu | SITA | Občianske združenie vyzýva ľudí, aby sa k iniciatíve pripojili aj vo svojom meste alebo obci.


MONITORING ODPADY | 04.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Upracme Slovensko! Jarná upratovacia akcia pomôže vyčistiť našu prírodu. | Odpady-portal.sk | Veľké jarné upratovanie sa uskutoční na celom Slovensku v dňoch 28. 3. - 4. 4. 2020 v rámci dobrovoľníckej organizácie Upracme Slovensko.

Deti z materských škôl vyzbierali za tri roky viac ako 30 ton použitých batérií | Odpady-portal.sk | Do programu „Zbierame batérie so Šmudlom“ sa v minulom roku zapojilo takmer 7 000 detí z materských škôl na Slovensku.

Počas jesenného upratovania vyviezli z Trenčína takmer 375 ton odpadu | TASR | Do upratovania mesto investovalo 30.000 eur.

Kamaráti už z oceána vyzbierali 3,5 milióna kíl odpadu. Z plastov, ktoré vylovia, vyrábajú netradičný doplnok | Dobrenoviny.sk | Dvaja mladíci hľadali riešenie, ktoré by mohlo aspoň sčasti vyriešiť znečistenie oceánov.

Ohlásené investície

Rozsah hodnotenia | CHRENeko s.r.o., Leopoldov | Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov | Skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov.


MONITORING ODPADY | 05.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Menšie festivaly si môžu zapožičať poháre z unikátneho ekologického bioplastu | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Tesco a Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) budu tento rok opäť spolupracovať na projektoch udržateľnej budúcnosti.

Obce z okolia odkaliska Poša chcú zaradenie do mimoriadnej situácie | SITA | Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z okresu Vranov nad Topľou chcú, aby vláda SR zaradila do procesu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Chemku Strážske aj odkalisko Poša.

Ohlásené investície

Záverečné stanovisko | Peter Špilaj, Oslany | Nakladanie so starými vozidlami | Realizácia zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel, na ktoré sa vzťahuje piata časť zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.


MONITORING ODPADY | 06.02.2020

Verejná správa

LP/2020/49 Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu | Medzirezortné pripomienkové konanie | Nelegislatívny všeobecný materiál

SAŽP
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.

Médiá

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Najmodernejšia spaľovňa odpadu pribudne vo Veľkej Británii

Švajčiarska spoločnosť Hitachi Zosen Inova postaví jedno z najúčinnejších zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadu s kapacitou 350-tisíc ton ročne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 23. 2. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Zberný dvor Vranov nad Topľou

Zberný dvor Vranov nad Topľou

Stredisko sa nachádza na Toplianskej ulici.