Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Je možné ušetriť za nakladanie s odpadom? Pozrite si príklad

Slovenské domácnosti dostávajú z roka na rok vyšší výmer poplatkov za odpady, ktoré rastú kvôli zdražovaniu samotného skládkovania.

Ako platiť menej za likvidáciu odpadu

Ceny súkromných spoločností za uloženie odpadov na skládke stúpajú, rovnako aj zákonné poplatky stanovené štátom. Ak chcú obyvatelia platiť menej, musia spolu so samosprávou viac pracovať na lepšom triedení odpadu a na tom, aby ho na skládkach končilo čo najmenej. Okrem ušetrených financií tak prispievajú aj k ochrane životného prostredia.

Samosprávy si uvedomujú, že už na odpady nemôžu doplácať. Pri stanovení miestnych poplatkov za odpady pre obyvateľov je dôležitý pomer medzi množstvom vytriedeného odpadu na ďalšie využitie a množstvom zmesového odpadu, ktorý skončí na skládke.

„Kľúčové je, koľko odpadu nakoniec obec uloží na skládke. A hoci sa samosprávy snažia rôznymi spôsobmi zvýšiť mieru triedenia, zabúdajú znižovať aj celkové množstvo vytvoreného odpadu, ktorý vyvezú na skládku,“ hovorí Marián Kobolka, odborník na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Napriek triedeniu platia stále veľa

Aj keď je v samosprávach zabezpečený triedený zber, veľa odpadu skončí v nádobách na zmesový odpad. Môže za to nedostatočná infraštruktúra pre triedený zber, slabá motivácia obyvateľov viac triediť, či nedostatočná kontrola vytriedeného odpadu.

Podľa fyzických analýz odpadov pritom vieme využiť 84 percent z toho, čo vyhadzujeme. Patrí sem aj biologicky rozložiteľný odpad. Ten priemerne tvorí 45 percent z celkového objemu zmesového odpadu.

Do bioopadu je zaradený aj kuchynský odpad, ktorý tvorí v mestách až polovicu toho, čo ľudia vyhodia. Mestá a obce ho budú musieť začať povinne triediť už od januára budúceho roku.

Samospráva môže výrazne zlepšiť svoje výsledky tým, že sa zameria na triedenie spomínaného bioodpadu. K nemu môže pridať aj zelený odpad, ktorý vzniká napríklad pri údržbe zelene. Obyvatelia alebo špecializované spoločnosti z neho vedia následne vyprodukovať kvalitné hnojivo.

Dôsledné triedenie ušetrí tisícky eur

„Samosprávy môžu dôsledným triedením ušetriť tisícky eur. Uveďme jednoduchý modelový príklad slovenského mesta s 28-tisíc obyvateľmi, ktorí ročne vyprodukujú 6 500 ton odpadu. Ak mesto dokáže vyseparovať 1 300 ton, dosiahne mieru triedenia 20 percent,“ hovorí Marián Kobolka.

Samospráva zaplatí poplatky za skládkovanie 5 200 ton odpadu, hoci by pri správnom nastavení infraštruktúry mohla túto hmotnosť zásadne znížiť. Ak by mesto začalo triediť aj bioodpad z kuchýň domácností, v kompostárni by skončilo takmer tritisíc ton odpadu.

„Celkové množstvo zmesového odpadu by kleslo na približne 3,5-tisíca ton. Z neho mesto stále dokáže vytriediť odpad vo forme papiera, skla, plastov, kovov, či tetrapak obalov,“ dopĺňa Marián Kobolka.

Určenie miery triedenia s bioodpadom

Koľko nakoniec zaplatí samospráva ročne zo svojho rozpočtu za skládkovanie, ak nevytriedi a ak vytriedi bioodpad? Predpokladajme, že v meste prevádzkuje skládku súkromná spoločnosť a za tonu uskladneného odpadu inkasuje 50 eur.

Zákonné poplatky stanovuje štát podľa miery triedenia. Kým bez vytriedeného odpadu by samospráva zaplatila zákonný poplatok 24 eur za tonu, po zbere biologického a iného triedeného odpadu by poplatok mohol byť len tretinový, teda 8 eur.

Koľko samospráva zaplatí za ročné skládkovanie odpadu?

V uvedenom prípade vie samospráva vďaka zavedeniu dôkladného triedenia odpadov ušetriť ročne viac ako štvrť milióna eur. Konečná výška úspor však záleží od veľkosti obce a od toho, koľko odpadu dokážu jej obyvatelia vyprodukovať a vytriediť.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.