Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Slovenské cementárne a vápenky vlani spálili takmer 350 000 ton alternatívnych palív. Domáce kapacity na pokrytie tohto dopytu nestačia.

cementáreň rozhožník

CRH (Slovensko) a.s., cementáreň Rohožník | Foto: Zväz výrobcov cementu SR

Cementárne a vápenky na Slovensku ročne spotrebujú státisíce ton alternatívnych palív, pričom väčšinu z tohto objemu tvoria tuhé alternatívne palivá (TAP) vyrábané z odpadu. Kapacity na výrobu TAP na Slovenku však ani zďaleka nestačia na pokrytie tohto dopytu.

Vyplýva to z údajov, ktoré denník Odpady-portal.sk získal od Zväzu výrobcov cementu SR a najväčšieho slovenského výrobcu TAP, spoločnosti ecorec Slovensko.

V tomto článku sa dozviete:

  • koľko TAP sa v súčasnosti na Slovensku produkuje,
  • koľko TAP spotrebujú slovenské cementárne,
  • prečo cementárne dovážajú palivo zo zahraničia,
  • aký je potenciál TAP a produkčných kapacít do budúcnosti,
  • kedy budú môcť domáce kapacity nahradiť dovoz odpadu zo zahraničia.

Prečo sa využíva TAP?

Cementárne a vápenky patria v globálnom meradle medzi najväčších producentov emisií CO2. Podľa prepočtov think-tanku Chatham House výroba cementu zodpovedá až za osem percent celkového objemu emisií CO2 vypúšťaných do ovzdušia.

Využívanie TAP je jedným z mála spôsobov, ako môžu cementárne (a vápenky) svoje emisie znížiť. K úspore emisií dochádza vďaka tomu, že cementárne týmto palivom nahrádzajú uhlie, pri ktorého spaľovaní sa uvoľňuje podstatne viac emisií CO2.

TAP je surovina vyrobená z odpadu. Na produkciu TAP slúžiodpad, ktorý je najčastejšie zaradený pod katalógovým číslom odpadu 191212– iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu, iných ako uvedených pod číslom 19 12 11, resp. 191210– horľavý odpad (palivo z odpadov). 

„Cementárenské pece pracujú pri teplotách vyšších ako 1400 °C s dlhým zádržným časom spalín, čím dochádza k dokonalej likvidácii odpadu a maximálnemu využitiu energie a popolovín,“ uvádza Zväz výrobcov cementu SR (ZVC SR).

Výhodou spaľovania TAP v cementárniach je, že tieto zariadenia dokážu zrecyklovať zostatkový popol, ktorý vďaka podobnému chemickému zloženiu nahrádza časť vstupnej suroviny, vápenca či ílu. Tento popol sa tak stáva sa súčasťou výrobku (slinku), ktorý je základnou surovinou pri produkcii cementu.

Produkcia TAP dosahuje 100 000 ton

Na Slovensku je momentálne prevádzkyschopných približne osem až desať liniek na výrobu TAP. Sú nimi ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok,T+T a.s., Dolný Hričov, Brantner Altgass s.r.o., AZ Stav s.r.o., OZO a.s. / Lupčianka s.r.o. či Rameko s.r.o., pričom ďalšie linky, ktoré však v súčasnosti nie sú v prevádzke, vlastnia samosprávy – mestá Trnava, Malacky a Žiar nad Hronom.

Dôležitejšou otázkou než počet liniek je, koľko TAP dokážu tieto zariadenia z odpadu vyprodukovať.

„Niektoré linky, najmä tie, ktoré upravujútuhý komunálny odpad, dokážu premeniť menej než 30% vstupného odpadu na vstupe na TAP. Inými slovami z 50 000 ton komunálneho odpadu dokážu vyrobiť možno len 15000 ton TAP. Na druhej strane sú zariadenia, ktoré až 90% odpadupremeniana palivo. Tie však spracovávajú spravidla iba priemyselný odpad,”vysvetľuje Juraj Číž, riaditeľ spoločnosti ecorec Slovensko.

Teoretická kapacita výroby TAP na Slovensku je v súčasnosti podľa odhadu J. Číža približne 100 tisíc ton.

„Avšak keď zvážime všetky technické skutočnosti, napríklad to, že jedna linka zhorela, dve sú zakonzervované a nie sú v prevádzke, ostatné fungujú len na dennú smenu, tak aj tento odhad môžebyť príliš odvážny,“ upozorňuje J. Číž.

Dopyt po TAP prevyšuje 300 000 ton

Druhou stranou mince je dopyt po TAP. Ten vzniká na strane zariadení, ktoré TAP energeticky využívajú.Ide pritom o prevádzky s energeticky vysoko náročným spaľovacím procesom, ako sú pece na výrobu cementu, vápna, alebo elektrárne a teplárne s kotlami na spaľovanie uhlia.

ECOREC

Na Slovensku sú aktuálne v prevádzke štyri cementárne. Sú nimi cementáreň CRH (Slovensko) a.s., v Turni nad Bodvou, cementáreň Cemmac a.s., v Hornom Srní, Považská cementáreň, a.s., v obci Ladce a cementáreň CRH (Slovensko) a.s., v Rohožníku.

Okrem nich využíva TAP aj jeden závod na výrobu vápna. Spoluspaľovanie tuhého druhotného paliva (TDP), čiže paliva príbuzného TAP, v súčasnosti prebieha v skúšobnej prevádzke aj v tepelnej elektrárni Vojany.

Cementárne, ktoré tvoria gro dopytu po TAP na Slovensku, podľa údajov cementárenského zväzu ročne spotrebujú rádovo niekoľko stoviek tisíc ton TAP.

INISOFT

„Zhodnotenie alternatívnych palív vo všetkých štyroch cementárniach na Slovensku v tonách bolo za rok 2019 na úrovni 353 000 t, čo predstavovalo 61% náhradu celkového tepla potrebného na výpal slinku v rotačných peciach,“ uviedol pre Odpady-portal.sk výkonný riaditeľ ZVC SR Rudolf Mackovič.

Z celkového objemu 353 000 ton alternatívnych palív predstavovali palivá typu TAP podľa jeho slov v minulom roku 313 800 ton. Po pripočítaní objemu TAP, ktorý sa na Slovensku spotrebuje pri výrobe vápna, dosahuje ročná potreba TAP na Slovensku okolo 340 000 ton.

Domáce kapacity môžu nahradiť dovoz

Z aktuálnych čísel o ponuke a dopyte po TAP na Slovensku však vyplýva, že rozdiel medzi kapacitou na výrobu TAP a jeho spotrebou je okolo 240 000 ton ročne. Tento objem TAP, ktorý na Slovensku z domácich zdrojov nie je dostupný, preto výrobcovia cementu a vápna musia pokrývať inak. K dispozícii majú dve možnosti – dovoz TAP zo zahraničia alebo zvyšovanie spaľovania uhlia.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Veľká novela zákona o odpadoch1, ktorá bola prijatá minulý rok, nadobúda svoju účinnosť postupne už od 27. 12. 2019, pričom posledná časť zmien nadobudne účinnosť až v roku 2023. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Úvodník vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Za odpad, ktorý vznikne z ich výrobkov, musia platiť firmy, ktoré si svoje zákonné povinnosti plnia. Dlhodobé ignorovanie tohto problému môže viesť k úplnej deformácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.