Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Slovenské cementárne a vápenky vlani spálili takmer 350 000 ton alternatívnych palív. Domáce kapacity na pokrytie tohto dopytu nestačia.

cementáreň rozhožník

CRH (Slovensko) a.s., cementáreň Rohožník | Foto: Zväz výrobcov cementu SR

Cementárne a vápenky na Slovensku ročne spotrebujú státisíce ton alternatívnych palív, pričom väčšinu z tohto objemu tvoria tuhé alternatívne palivá (TAP) vyrábané z odpadu. Kapacity na výrobu TAP na Slovenku však ani zďaleka nestačia na pokrytie tohto dopytu.

Vyplýva to z údajov, ktoré denník Odpady-portal.sk získal od Zväzu výrobcov cementu SR a najväčšieho slovenského výrobcu TAP, spoločnosti ecorec Slovensko.

V tomto článku sa dozviete:

 • koľko TAP sa v súčasnosti na Slovensku produkuje,
 • koľko TAP spotrebujú slovenské cementárne,
 • prečo cementárne dovážajú palivo zo zahraničia,
 • aký je potenciál TAP a produkčných kapacít do budúcnosti,
 • kedy budú môcť domáce kapacity nahradiť dovoz odpadu zo zahraničia.

Prečo sa využíva TAP?

Cementárne a vápenky patria v globálnom meradle medzi najväčších producentov emisií CO2. Podľa prepočtov think-tanku Chatham House výroba cementu zodpovedá až za osem percent celkového objemu emisií CO2 vypúšťaných do ovzdušia.

Využívanie TAP je jedným z mála spôsobov, ako môžu cementárne (a vápenky) svoje emisie znížiť. K úspore emisií dochádza vďaka tomu, že cementárne týmto palivom nahrádzajú uhlie, pri ktorého spaľovaní sa uvoľňuje podstatne viac emisií CO2.

TAP je surovina vyrobená z odpadu. Na produkciu TAP slúžiodpad, ktorý je najčastejšie zaradený pod katalógovým číslom odpadu 191212– iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu, iných ako uvedených pod číslom 19 12 11, resp. 191210– horľavý odpad (palivo z odpadov). 

„Cementárenské pece pracujú pri teplotách vyšších ako 1400 °C s dlhým zádržným časom spalín, čím dochádza k dokonalej likvidácii odpadu a maximálnemu využitiu energie a popolovín,“ uvádza Zväz výrobcov cementu SR (ZVC SR).

Výhodou spaľovania TAP v cementárniach je, že tieto zariadenia dokážu zrecyklovať zostatkový popol, ktorý vďaka podobnému chemickému zloženiu nahrádza časť vstupnej suroviny, vápenca či ílu. Tento popol sa tak stáva sa súčasťou výrobku (slinku), ktorý je základnou surovinou pri produkcii cementu.

Produkcia TAP dosahuje 100 000 ton

Na Slovensku je momentálne prevádzkyschopných približne osem až desať liniek na výrobu TAP. Sú nimi ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok,T+T a.s., Dolný Hričov, Brantner Altgass s.r.o., AZ Stav s.r.o., OZO a.s. / Lupčianka s.r.o. či Rameko s.r.o., pričom ďalšie linky, ktoré však v súčasnosti nie sú v prevádzke, vlastnia samosprávy – mestá Trnava, Malacky a Žiar nad Hronom.

Dôležitejšou otázkou než počet liniek je, koľko TAP dokážu tieto zariadenia z odpadu vyprodukovať.

„Niektoré linky, najmä tie, ktoré upravujútuhý komunálny odpad, dokážu premeniť menej než 30% vstupného odpadu na vstupe na TAP. Inými slovami z 50 000 ton komunálneho odpadu dokážu vyrobiť možno len 15000 ton TAP. Na druhej strane sú zariadenia, ktoré až 90% odpadupremeniana palivo. Tie však spracovávajú spravidla iba priemyselný odpad,”vysvetľuje Juraj Číž, riaditeľ spoločnosti ecorec Slovensko.

Teoretická kapacita výroby TAP na Slovensku je v súčasnosti podľa odhadu J. Číža približne 100 tisíc ton.

„Avšak keď zvážime všetky technické skutočnosti, napríklad to, že jedna linka zhorela, dve sú zakonzervované a nie sú v prevádzke, ostatné fungujú len na dennú smenu, tak aj tento odhad môžebyť príliš odvážny,“ upozorňuje J. Číž.

Dopyt po TAP prevyšuje 300 000 ton

Druhou stranou mince je dopyt po TAP. Ten vzniká na strane zariadení, ktoré TAP energeticky využívajú.Ide pritom o prevádzky s energeticky vysoko náročným spaľovacím procesom, ako sú pece na výrobu cementu, vápna, alebo elektrárne a teplárne s kotlami na spaľovanie uhlia.

ECOREC

Na Slovensku sú aktuálne v prevádzke štyri cementárne. Sú nimi cementáreň CRH (Slovensko) a.s., v Turni nad Bodvou, cementáreň Cemmac a.s., v Hornom Srní, Považská cementáreň, a.s., v obci Ladce a cementáreň CRH (Slovensko) a.s., v Rohožníku.

Okrem nich využíva TAP aj jeden závod na výrobu vápna. Spoluspaľovanie tuhého druhotného paliva (TDP), čiže paliva príbuzného TAP, v súčasnosti prebieha v skúšobnej prevádzke aj v tepelnej elektrárni Vojany.

Cementárne, ktoré tvoria gro dopytu po TAP na Slovensku, podľa údajov cementárenského zväzu ročne spotrebujú rádovo niekoľko stoviek tisíc ton TAP.

MEVA-SK

„Zhodnotenie alternatívnych palív vo všetkých štyroch cementárniach na Slovensku v tonách bolo za rok 2019 na úrovni 353 000 t, čo predstavovalo 61% náhradu celkového tepla potrebného na výpal slinku v rotačných peciach,“ uviedol pre Odpady-portal.sk výkonný riaditeľ ZVC SR Rudolf Mackovič.

Z celkového objemu 353 000 ton alternatívnych palív predstavovali palivá typu TAP podľa jeho slov v minulom roku 313 800 ton. Po pripočítaní objemu TAP, ktorý sa na Slovensku spotrebuje pri výrobe vápna, dosahuje ročná potreba TAP na Slovensku okolo 340 000 ton.

Domáce kapacity môžu nahradiť dovoz

Z aktuálnych čísel o ponuke a dopyte po TAP na Slovensku však vyplýva, že rozdiel medzi kapacitou na výrobu TAP a jeho spotrebou je okolo 240 000 ton ročne. Tento objem TAP, ktorý na Slovensku z domácich zdrojov nie je dostupný, preto výrobcovia cementu a vápna musia pokrývať inak. K dispozícii majú dve možnosti – dovoz TAP zo zahraničia alebo zvyšovanie spaľovania uhlia.

 
 

Zostáva vám 21% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

 1. Tomáš D.01.10.2020 (12:39)
  Energetické zhodnocovanie nie je riešením! V rámci problematiky cirkulárnej ekonomiky by som rád poznamenal par faktov. Nevidím dôvod, prečo mnoho článkov na odpady-portál a na iných portáloch je zameraných v prospech propagácie spaľovania odpadu a to z viacerých dôvodov: 1. Spaľovanie odpadu je podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 6 ods. (1) v záväznej hierarchii druhá najhoršia možnosť spracovania odpadu. Jej nadradeným riešením je recyklácia, následne príprava na opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadu. V tejto dobe máme na výber niekoľko unikátnych, efektívnych a životaschopných technológii separácie a čistenia, až sterilizácie komunálnych odpadov. Odpady-portál však neustále ospevuje spaľovanie. Prečo??? 2. Energetické zhodnocovanie NIE JE ZÁSTUPCOM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY!!! Ako sa môžete dočítať prostredníctvom tohto oficiálneho odkazu: https://zerowasteeurope.eu/2020/09/press-release-a-just-transition-has-to-be-circular/ Energetické zhodnocovanie nebude podporované zo strany EU. Nie je vhodné, ak chceme dodržať ciele karbónovej neutrality stanovenej EU. Nerozumiem ako môžete a dovolíte takto nekorektne nazývať energetické zhodnocovanie odpadov cirkulárnych riešením. Ako a Prečo? 3. Nie je ich treba. Na Slovensku je dostatok jestvujúcich zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu. Niekoľko zariadení prechádza zmenou od uhlia na odpady, aby zaručili spoju životaschopnosť a priblížili sa k stanovenému percentu karbónovej stopy. Spaľovanie uhlia totižto niekoľkokrát presahuje množstvo CO2 oproti odseparovanej frakcii odpadov vhodnej na energetické zhodnotenie. V SR máme Viac ako 8! takýchto zariadení (Cementárne - https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105426/cementarne-spotrebuju-statisice-ton-paliva-vyrobeneho-z-odpadu-cast-musia-dovazat-zo-zahranicia.aspx, Spaľovne – KOSIT, OLO, Elektrárne - Nováky – transformácia na zelenšie palivo). Spolu viac ako 700.000 ton alternatívneho paliva z odpadu ročne! Slovensko vyprodukuje Viac ako 2mil. Odpadu ročne. Po optimálnej recyklácii odpadov je cca 20-30% frakcii, ktorá nie je vhodná na opätovné využitie , možné využiť na energetické zhodnotenie (Nebavíme sa teraz o technológii, ktorá vie spotrebovať >90% komunálneho odpadu). To je 400-600tis. ton odpadu ročne. Treba si aj pozrieť rozdiel emisných limitov medzi TAP (tuhé alternatívne palivo) a TDP (tuhé druhotné palivo) a logicky určiť, čo je a čo nie je vhodné páliť. Existuje na to legislatíva. Pár otázok teda na zamyslenie: • Načo treba stavať nové Spaľovne ak ich je dostatok? • Aby sme dodržali Smernice Európskeho parlamentu a rady 2018/851 máme recyklovať do roku 2035 - 65% odpadu! Energetické zhodnocovanie odpadov nie je recykláciou a už vôbec zástupcom cirkulárnej / obehovej ekonomiky. Ako to teda chceme dosiahnuť? • Nie je logické a priam asi jediným riešením stavať recyklačné linky, ktoré dosahujú >70% možnosti triedenia a recyklácie? ( v priemere s energetickým zhodnocovaním, ktoré do toho nespadá musíme mať viac ako 65%). • Takéto technológie existujú a sú účinné a spoľahlivé. Na čo nám teda treba spaľovne a zvyšovať uhlíkovú stopu? • Nie je táto propaganda iba „chytanie sa slamky“ starších lobbingových štruktúr a skupín presadzujúcich neaktuálnu, neekonomickú a neekologickú technológiu?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Veľký obchodný reťazec spustil projekt, ktorým chce dokázať, že ich vyzbierané mäkké plasty skončia v recyklácii.

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Základnou prevenciou je zatvárať kontajnery. K dispozícii sú však aj ďalšie riešenia.

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.