Praha zavedie inovatívny zvoz odpadu. Smart riešenie jej poskytne slovenská firma | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Praha zavedie inovatívny zvoz odpadu. Smart riešenie jej poskytne slovenská firma

Technológia umožní zvoz odpadu podľa denne aktualizovaných zvozových trás.

Praha

Ilustračné foto: Sensoneo

Spoločnosť Sensoneo predstavila prvého mestského partnera, s ktorým plánuje realizovať projekt plošného nasadenia svojich odpadových riešení. Bude ním Praha.

Hlavné mesto Českej republiky začne od jari 2021 pilotne riadiť zvoz odpadu prostredníctvom automatizovaných zvozových trás, ktoré dokážu operatívne reagovať na zmeny v produkcii odpadu a infraštruktúre mesta.

Príprava projektu, ktorý získal spolufinancovanie z európskych zdrojov prostredníctvom programu Horizon 2020, začala už koncom roka 2021. Spustenie testovacej prevádzky dynamického zvozu odpadu je naplánované na marec 2021. Celý projekt vrátane jeho vyhodnotenia chcú uskutočniť do septembra 2022.

Riešenie má priniesť flexibilitu

Efektívne plánovanie zvozu odpadu má Prahe pomôcť znížiť environmentálnu záťaž súvisiacu s odpadom. Výhodou riešenia by okrem toho malo byť, že mesto dokáže efektívne využívať kapacitu aktuálne dostupných zvozových vozidiel a operatívne reagovať na vzniknuté zmeny.

Aktuálnym príkladom je aj prebiehajúca epidémia COVID-19, ktorá významne mení tradičné vzorce tvorby odpadu. Štandardné zvozové trasy a frekvencie na ne nedokážu flexibilne reagovať.

„Mestá po celom svete čelia výzvam spojeným so vzrastajúcou urbanizáciou, neustále sa zvyšujúcou produkciou odpadu a nedostatočnou flexibilitou, ktoré prebiehajúca koronakríza ešte znásobuje,“ hovorí Petr Hlubuček, námestník pražského primátora pre oblasť životného prostredia, infraštruktúry, technickej vybavenosti a bezpečnosti.

„Inovatívne technológie, ktoré budeme môcť v rámci pilotného projektu testovať, nadväzujú na stratégiu českej metropoly orientovanú na udržateľnosť a obehové hospodárstvo. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto projektu sa Praha stane aktívnym iniciátorom zelených technológií,“ dodáva P. Hlobuček.

Zautomatizujú zvozové trasy

Podľa Andrey Basilovej, spoluzakladateľky Sensoneo, je pražský projekt prelomový v tom, že spoločnosť zatiaľ toto riešenie v takejto komplexnej podobe nenasadila nikde inde.

„Súčasťou riešenia je však aj Analýza efektivity zvozu, ktorá slúži ako prvý krok v projekte. Tú sme už realizovali pre dve zo štyroch najväčších zvozových spoločností pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí pre ďalších dvoch klientov,” uviedla A. Basilová pre Odpady-portal.sk.

Projekt, ktorý bude Sensoneo realizovať v Prahe, má šesť súčastí:

  • analýzu efektivity súčasného zvozu odpadu pre všetky druhy odpadových komodít,
  • vytvorenie nových cyklických zvozových trás a frekvencií s cieľom zvýšiť priebežnú efektivitu a kvalitu služieb: kombinácia najkratších možných trás, včasného zvozu s ohľadom na naplnenosť a maximálneho možného využitiakapacity vozidiel s dlhodobým cieľom znížiť počet vozidiel využívaných počas zvozu,
  • zvoz odpadu podľa automatizovaných zvozových trás, ktoré bude možné denne aktualizovať podľa špecifických požiadaviek jednotlivých operátorov, napríklad s ohľadom na neočakávané preplnenie nádob,
  • všetky zvozové vozidlá budú vybavené navigáciou uspôsobenou pre špecifické potreby zvozových vozidiel, čo umožní zamestnávať ako vodičov aj osoby, ktoré nemajú s danými zvozovými trasami a jednotlivými mestskými časťami skúsenosť,
  • monitorovanie kontajnerov ASEKOL pre elektro odpad na celom území Prahy za účelom zvozu podľa aktuálnych potrieb s cieľom vyhnúť sa zbytočným trasám a zvozom a zabezpečiť pre obyvateľov dostatočnú kapacitu v kontajneroch,
  • vyhodnotenie úspešnosti zmien a porovnanie s východiskovým stavom.

Naplánujú trasy pre 130 tisíc nádob

Sensoneo sľubuje, že Praha vďaka novému riešeniu získa príležitosť otestovať technológiu, ktorá zabezpečí vyššiu efektívnosť a transparentnosť zvozu odpadu, optimálne využívanie vozidiel, zníženie spotreby a schopnosť pružne reagovať na zmeny, napríklad nové ulice, štvrte a kontajnery. 

„Digitalizácia je obrovskou témou aj v oblasti odpadového hospodárstva. Pražské služby sa dlhodobo venujú hľadaniu a implementovaniu nástrojov, ktoré môžu process zvozu zlepšiť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb,“ tvrdí generálny riaditeľ Pražských služieb, a.s. Patrik Roman.

ECOREC

Najnovší projekt podľa neho logicky nadväzuje na už zavedené systémy digitalizácie v oblasti denného plánovania, sledovania výkonu v reálnom čase a vyhodnocovania zvozov. 

„Plánovanie zvozových trás pre viac ako 130 tisíc nádob v Prahe je veľmi komplexná a náročná úloha a tento projekt nám ju v prípade úspechu môže významne zjednodušiť,” dodáva P. Roman.

Zvoz chce automatizovať aj ASEKOL

Spoločnosť Sensoneo si zvolili Prahu ako jedného z kľúčových partnerov projektu na základe skúseností s projektom monitorovania podzemných kontajnerov.

„Sme presvedčení, že mestu prinášame vďaka našim nástrojom veľkú pridanú hodnotu, ktorú dokáže využiť v každodennom fungovaní a veríme, že vyhodnotenie projektu preukáže, že mestá sú schopné zabezpečiť zvoz odpadu kvalitne a flexibilne, a to pri využití minimálneho počtu áut. Tento prístup bude mať pozitívny dopad ako na zníženie uhlíkovej stopy, takaj na efektivitu využívania zdrojov,” hovorí Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

Šárka Koháková, manažérka logistiky v spoločnosti ASEKOL, v projekte vidí príležitosť pre zefektívnenie zberu vyradených elektrozariadení. Umožní to vybavenie väčšiny kontajnerov na elektroodpad senzormi.

„Očakávame, že schopnosť zabezpečiť v kontajneroch dostatočnú voľnú kapacitu podporí pozitívny prístup občanov mesta k triedeniu elektro odpadu. V pláne máme aj čiastočné zautomatizovanie organizácie zvozu,“ vysvetľuje Š. Koháková.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie. OZV ENVI - PAK edukuje ľudí v otázkach triedenia, aby odpad nekončil na skládke ako nevyužitá surovina, ale aby sa ďalej spracoval.

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Predstava, že väčšina plastového odpadu sa prepravuje do zahraničia, je mylná. Akí sú TOP exportéri? Na deviatom mieste je malý európsky štát, ktorý nedosahuje ani rozlohu Slovenska.

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Prípad sa týka desiatok ton odpadu. Našli ho na severe Slovenska.