Iniciatíva Vezmi si ma už vyzbierala viac ako tri tony voľne pohodeného odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Iniciatíva Vezmi si ma už vyzbierala viac ako tri tony voľne pohodeného odpadu

Projekt OZV ENVI - PAK sa zameriava na boj proti voľne pohodenému odpadu v prírode. V minulom roku sa spojil aj s dvoma dôležitými iniciatívami s podobným cieľom a zrealizoval množstvo samostatných aktivít.

Iniciatíva Vezmi si ma už vyzbierala viac ako 3 tony a 1 800 vriec odpadu

Ilustračné foto: Dreamstime

Do iniciatívy Vezmi si ma sa od jej spustenia aktívne zapojilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí pomohli so zbieraním odpadkov na celom Slovensku. Išlo o jednotlivcov, ktorí si len vyšli na prechádzku, influencerov, ktorí sa snažili k čisteniu prírody priviesť svojich fanúšikov, mestá a obce, či dokonca celé firmy. Výsledkom je slovenská príroda čistejšia o tri tony a 1 800 vriec odpadkov.

Projekty získali prepojením na sile

V roku 2020 vznikla na podujatí firemného dobrovoľníctva Naše mesto spoločná kategória „Vezmi si ma – čistenie odpadkov v prírode“ pre všetky aktivity zamerané na zbieranie odpadkov či čistenie neporiadku v prírode.

Do týchto aktivít sa zapojilo takmer 300 zamestnancov z 25 firiem, ktorí spoločne vyzbierali 720 vriec odpadu. Medzi najpočetnejšie odpadky patrili plechovky, plastové a sklenené fľaše, plastové vrchnáky aj obaly zo sladkostí.

Podobná aktivita sa osvedčila už v roku 2019, keď Vezmi si ma prinieslo na podujatie Naše mesto nový svetový ekologický trend plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov. 

„Radi sa spájame s iniciatívami, ktoré sa snažia o dosiahnutie rovnakého cieľa ako my. Pre nás všetkých je dôležité vyčistiť slovenskú prírodu od odpadu a ten následne správne triediť. Ochotne a pravidelne preto spájame sily, vďaka čomu prinášame väčší efekt,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu OZV ENVI - PAK.

Počas Svetového čistiaceho dňa sa Vezmi si ma spojilo s iniciatívou Upracme Slovensko. Účastníci v zapojených mestách a obciach vyzbierali takmer 500 vriec a vyše 2 tony odpadu v kontajneroch.

Na Slovensku každoročne pribúda množstvo vyprodukovaného odpadu. Podľa údajov Štatistického úradu vyprodukoval v roku 2019 jeden človek v priemere až 435 kilogramov odpadu. Miera recyklácie tohto odpadu bola 39 %. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme sa v triedení zlepšili, stále však máme čo robiť, aby sme splnili európske ciele – koncom roka 2020 sme mali dosiahnuť mieru recyklácie 50 %.


Mapa bojovníkov proti odpadu

Súčasťou Vezmi si ma je aj Mapa bojovníkov proti odpadu. Označuje viac ako 270 „zelených“ miest a obcí, v ktorých sa ľudia starajú o poriadok vo svojom okolí. Či už je to samospráva, dobrovoľnícky spolok alebo partia jednotlivcov, každý môže miesto, na ktorom žije, vysvietiť nazeleno.

„Počas náročných mesiacov pandémie, keď nebol lockdown, ľudia radi trávili čas v prírode a začali si túto formu oddychu aj viac vážiť. Voľne pohodený odpad im v prostredí, ktoré im malo slúžiť na oddych, čoraz viac prekážal. Mnohí si preto zvykli so sebou zobrať aj vrece na odpadky a vyzbierať neporiadok, ktorý našli. Mapa bojovníkov proti odpadu sa tak minulý rok rozrástla o veľa zelených miest,“ hovorí Katarína Kretter.

Vezmi si ma podporujú známe osobnosti

Počas Dňa Zeme sa do zbierania odpadkov v prírode zapojili aj známe osobnosti, herci a influenceri, aby ľuďom ukázali, že aj počas pandémie COVID 19 sa dá čas v prírode stráviť príjemne a užitočne. Známe osobnosti vyzývali ľudí, aby počas prechádzok v prírode neboli ľahostajní voči svojmu okoliu a pozbierali porozhadzované odpadky.

Cieľom bolo motivovať ľudí, aby sa k svojmu okoliu a životnému prostrediu správali zodpovedne. Influenceri svojimi príspevkami oslovili viac ako 330-tisíc ľudí. Desiatky jednotlivcov z rôznych kútov Slovenska sa k nim aj pridali a zdieľali svoje fotky s vyzbieraným odpadom.

Viac o projekte Vezmi si ma

Projekt Vezmi si ma informuje ľudí o problémoch s voľne pohodeným odpadom. Zároveň motivuje a inšpiruje ľudí, aby sa začali zodpovednejšie správať k životnému prostrediu. 

Cieľom projektu nie je nahrádzať existujúce iniciatívy, ktoré proti litteringu aktívne bojujú, ale ich prepájať a podporovať. Vezmi si ma mobilizuje komunity a spája samosprávy, neziskové organizácie, firmy, známe osobnosti aj bežných ľudí – všetkých tých, ktorým záleží na životnom prostredí. 

Vezmi si ma! inšpiruje ľudí k dvom aktivitám:

  • Vziať odpad zo zeme a hodiť ho do správneho koša
  • Vziať so sebou príbuzných, kamarátov a známych a spoločne vyčistiť neporiadok v prírode

O spoločnosti

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch.

Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


ENVI-PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.