Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

K odkláňaniu odpadu zo skládok prispeje aj mechanicko-biologická úprava (píše Juraj Číž)

Pri plánovaní je však potrebné zladiť kapacity MBÚ s dopytom a naďaľej zintenzívňovať triedenie odpadov pri zdroji.

MBÚ

Linka MBÚ / Foto: Juraj Číž

Trend rastúcej produkcie komunálneho odpadu, nízka miera triedenia a ambiciózny cieľ znížiť skládkovanie na 10 % - to sú výzvy, ktorým musí Slovensko čeliť.

Na to, aká je úloha mechanicko-biologickej úpravy (MÚ), bolo už prezentovaných veľa názorov. Jej význam môže byť diskutabilný, no v podmienkach Slovenska je niekoľko špecifík, ktoré je potrebné zohľadniť.

Zabezpečenie súladu zo smernicou o skládkach

Európska komisia vytýka Slovensku, že skládkovanie neupraveného odpadu je porušením smernice o skládkach odpadov.

Slovensko, ako aj iné krajiny EÚ, musí podľa rozsudku súdneho dvora zabezpečiť, aby sa na skládku odpadu ukladal len upravený odpad. Zmesové odpady, ktoré idú na skládku, musia byť pred ich uložením na skládku vytriedené a biologicky rozložiteľné odpady stabilizované. 

Juraj Číž | Foto: Odpady-portal.sk

Nakoľko sa nedá predpokladať, že zo zmesového odpadu bude vyseparovaných 100 % biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), jeho mechanicko-biologická úprava, prípadne priame spaľovanie, je nevyhnutné.

Súčasná právna úprava je len získavaním času. Posunutý termín na 1. januára 2023 je odďaľovaním povinnosti, ktorú sme si mali splniť už dávno. A ako sa vraví, dovtedy sa povinnosť odkladá, až kým si to Európska komisia nevšimne.

Prioritu vždy musí mať triedenie pri zdroji

Názor, že popri separovanom zbere zložiek je prevádzka MBÚ zbytočnou duplicitou, nie je úplne správny. Úloha MBÚ je stabilizovať zostatkový biologický odpad a využiť energetický potenciál spáliteľnej zložky na TAP (tuhé alternatívne palivo).

Aj pri najlepšie zavedenom separovanom zbere ostanú v zmesovom komunálnom odpade zhodnotiteľné zložky. Realisticky je však v MBÚ možné vytriediť zo zmesového odpadu už len kovy a biofrakciu.

Naopak, možnosť vytriedenia plastov či papiera je značne obmedzená. Preto je potrebné prioritne sa zamerať na triedenie u pôvodcu.

Čím lepšie sa odpad vytriedi pri zdroji, tým rastie podiel materiálového zhodnotenia, a tým efektívnejšia je prevádzka linky MBÚ (menší podiel biologickej frakcie s potrebou stabilizácie, a väčší podiel frakcie smerujúcej na TAP a energetické zhodnotenie).

Prioritou musí byť ekomodulácia, triedenie pri zdroji a následná recyklácia. To je najväčšia výzva do budúcnosti. Napríklad Nemecko, ktoré pri zákaze skládkovania, dokonalej dostupnosti zariadení ZEVO a MBÚ recykluje až 68 % komunálneho odpadu (a 49 % plastov).

Schéma: R. Pomberger

Miera skládkovania (na obrázku „Deponierung“) sa na Slovensku postupne znižuje a zvyšuje sa miera recyklácie. Pri ďalšom poklese skládkovania sa musí zvýšiť energetické zhodnocovanie („Verbrennung“), ktoré sa dlhodobo podieľa len 10 % na zhodnocovaní komunálneho odpad v SR.

Potrebujeme viac kapacít na výrobu TAP

Slovenské cementárne a vápenky ročne spracovávajú približne 350 tisíc ton TAP. Podľa Zväzu výrobcov cementu (ZVC) je možné očakávať nárast až na 400 tisíc ton. Navyše, o možnom využívaní TAP uvažujú aj teplárne či elektráreň Vojany. Tým sa dopyt po TAP môže ešte zvýšiť.

Na druhej strane súčasné výrobné kapacity sú na úrovni približne 100 až 120 tisíc ton TAP. Program odpadového hospodárstva pritom predpokladá využitie lokálneho TAP na úrovni 200 tisíc ton už v roku 2025.

To znamená, že Slovensko má dvakrát menšie kapacity na výrobu TAP, ako by potrebovalo.


Pozrite si: 


Faktom je, že najkvalitnejšie TAP sa vyrába z priemyselného odpadu. Množstvo výhrevného priemyselného odpadu na Slovensku je však obmedzené. Takže ak chce byť Slovensko sebestačné a znížiť závislosť na dovozoch TAP zo zahraničia, musí okrem navýšenia výrobných kapacít riešiť aj dostatok vstupnej suroviny.

Tou môže byť práve ľahká frakcia z MBÚ, resp. priamo TAP vyrobený na týchto zariadeniach. Kvalitatívne sa však rozprávame o menej výhrevnom TAP. To nemusí byť technologicky až taký problém, nakoľko TAP s nižšou výhrevnosťou môže byť využitý pri spoluspaľovaní v elektrárňach, prípadne v kalcinátore rotačnej cementárenskej pece.

ECOREC

Takisto existuje technologická možnosť jeho dosušovania pomocou odpadového tepla v cementárni. Najdôležitejšie bude naprojektovať optimum kapacít MBÚ, aby boli v rovnováhe možnosti odbytu TAP s kapacitami zariadení, ktoré ho vedia využiť.

Významný dopad na emisie skleníkových plynov

Možno ešte dôležitejším cieľom než znižovanie množstva odpadu putujúceho na skládky je znížiť emisie skleníkových plynov.

Celosvetovo emisie zo skládok odpadu prispievajú piatimi percentami k celosvetovým emisiám skleníkových plynov.

 
 

Zostáva vám 38% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.