NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Aj odpady môžu byť smart. Monitorovaný zber je efektívnejší

Systém vyvinutý slovenskou firmou umožňuje efektívne plánovať zber a zvozové trasy pomocou evidencie vyvezeného odpadu.

evidencia nádob

Foto: MIM

Kvalitné dáta znamenajú kvalitné rozhodnutia. Tak by sa dal v stručnosti zhrnúť komplexný systém, ktorého cieľom je pomôcť všetkým účastníkom zberu a zvozu odpadu: vývozným spoločnostiam, technických službám miest a obcí, ale aj samotným samosprávam.

Systém ESONA, ktorý vyvinula spoločnosť MIM, zaznamenáva automaticky každý jeden výsyp na základe kombinácie signálov z viacerých senzorov.

To vo výsledku umožňuje mať zber pod kontrolou, presnejšieho plánovať a optimalizovať zvozové trasy. Smart riešenie však používateľom poskytuje aj ďalšie výhody.

Aké sú skúsenosti v samosprávach, ktoré systém už využívajú? A ako to celé vlastne funguje?

Samosprávy si výsledky pochvaľujú

V Senci, kde systém ESONA zaviedli v rámci pilotného projektu ako v prvej samospráve na Slovensku, sú s výsledkami zatiaľ spokojní. Produkcia zmesového komunálneho odpadu vďaka evidencii a monitoringu nádob klesá, na základe čoho mesto pociťuje finančné úspory.

O svoje skúsenosti sa v rozhovore pre Odpady-portal.sk v lete 2020 podelili Jarmila Répássyová, prednostka Mestského úradu Senec a Ivica Gajdošová, referentka odpadového hospodárstva.

„Zavedenie evidencie odpadových nádob malo pre nás veľký význam. Čo sa týka fakturácie a upratania odpadového hospodárstva, s novým systémom sme veľmi spokojní. Pomaličky sa posúvame v tejto oblasti do 21. storočia,“ podotkla I. Gajdošová.

Systém odvtedy zaviedli aj v neďalekej obci Veľký Grob, kde sa inšpirovali práve skúsenosťou seneckej radnice.

„Dôvodom bola nízka miera triedenia odpadu, vysoké finančné zaťaženie obce a neefektívne monitorovanie odpadových nádob,“ vysvetlil starosta obce Viliam Rigo.

Systém eviduje každý výsyp

Základom fungovania celého systému je zber dát priamo „v teréne“ pomocou komplexných IoT(internet of things) jednotiek umiestnených priamo na vyklápači. Zariadenia nepretržite zaznamenávajú polohu vozidla, pri výsypoch prítomnosť nádoby a jej RFID identifikátor, ako aj dátum a čas výsypu každej nádoby.

Vysypávané nádoby označené RFID tagom vie obec alebo mesto jednoznačne identifikovať a „stotožniť“ s konkrétnou domácnosťou či stojiskom. Všetky údaje sú zo zariadení odosielané v reálnom čase a používatelia ich majú následne k dispozícií v systéme ESONA.

Evidencia jednotlivých výsypov zber odpadu nekomplikuje ani nepredlžuje. Na Slovensku vyrábaná multisenzorová jednotka vyhodnotí výsypy automaticky a bezkontaktne. Výhodou je, že všetky senzory, ako aj lokalizačné a komunikačné moduly, sú integrované v jedinom zariadení, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a vyžaduje si minimálne zásahy do zberového vozidla. 

MIM / ESONA

Druhou alternatívou je manuálna evidencia výsypov, ktorámôže byť výhodným riešením pre zber špecifických typov odpadu ako napríklad biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne alebo jedlé oleje a tuky.

Systém ESONA umožní pre každého poplatníka vytlačiť sadu jednorazových nálepiek s QR kódom, ktoré si poplatníci nalepia na vykladané vrecia alebo uzatvárateľné nádoby. Pracovník vývoznej spoločnosti načíta kódy pomocou mobilnej aplikácie alebo ručným čítacím zariadením a vývoz sa zaznamená do databázy.

ESONA dokáže zabezpečiť evidenciu rôznych druhov odpadov, ktorých odvoz je potrebné monitorovať a vyhodnotiť. Môže byť riešením pre zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľných komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj triedené zložky ako plasty, papier či sklo.

Optimalizácia šetrí peniaze

Vývozca odpadu a správca nádob majú všetky dáta „z terénu“ k dispozícii prostredníctvom webovej aplikácie. Získané údaje o mieste a čase výsypu všetkých odpadových nádob zobrazuje vo forme rôznych vyhodnotení, štatistík, či mapových prehľadov.

Vďaka týmto dátam dokáže vývozca optimalizovať trasovanie svojich vozidiel.Údaje o pohybe vozidiel a výsypoch nádob počas zvozov sú dobrým podkladom na správne naplánovanie trás. V mestách pripojených do systému ESONA môžu vývozcovia využívať aj rozdelenie územia na zóny a plánovanie odvozu podľa nádob plánovaných na konkrétny deň. To vo výsledku znižuje variabilné náklady na zvoz odpadu.

Podľa Petra Krasneca, generálneho riaditeľa zberovej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, môže byť systém výhodným riešením najmä v oblastiach, s ktorými vývozca zatiaľ nemá reálne zvozové skúsenosti.

„V nových regiónoch a v novo rozrastajúcich sa sídliskách, usadlostiach a obciach tento systém určite napomôže aj k takzvanému trasovaniu,“ uviedol P. Krasnec pre TA3.

Preukázateľné údaje o výsypoch zároveň umožňujú jednoduchú a transparentnú fakturáciu služieb, čo minimalizuje reklamácie nespokojných zákazníkov.

ESONA je zároveň pripravená aj na váženie odpadu. K systému je možné pripojiť dynamické váhy, ktoré merajú hmotnosť jednotlivých odpadových nádob a doplniť tento údaj k ostatným informáciám o výsype.

Takáto adresná evidencia vyvážaného odpadu umožní vývozným spoločnostiam aj samospráve nastaviť efektívny množstvový zber založený na komplexnom hodnotení vývozov.


PR článok spoločnosti MIM, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.