Aj odpady môžu byť smart. Monitorovaný zber je efektívnejší | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Aj odpady môžu byť smart. Monitorovaný zber je efektívnejší

Systém vyvinutý slovenskou firmou umožňuje efektívne plánovať zber a zvozové trasy pomocou evidencie vyvezeného odpadu.

evidencia nádob

Foto: MIM

Kvalitné dáta znamenajú kvalitné rozhodnutia. Tak by sa dal v stručnosti zhrnúť komplexný systém, ktorého cieľom je pomôcť všetkým účastníkom zberu a zvozu odpadu: vývozným spoločnostiam, technických službám miest a obcí, ale aj samotným samosprávam.

Systém ESONA, ktorý vyvinula spoločnosť MIM, zaznamenáva automaticky každý jeden výsyp na základe kombinácie signálov z viacerých senzorov.

To vo výsledku umožňuje mať zber pod kontrolou, presnejšieho plánovať a optimalizovať zvozové trasy. Smart riešenie však používateľom poskytuje aj ďalšie výhody.

Aké sú skúsenosti v samosprávach, ktoré systém už využívajú? A ako to celé vlastne funguje?

Samosprávy si výsledky pochvaľujú

V Senci, kde systém ESONA zaviedli v rámci pilotného projektu ako v prvej samospráve na Slovensku, sú s výsledkami zatiaľ spokojní. Produkcia zmesového komunálneho odpadu vďaka evidencii a monitoringu nádob klesá, na základe čoho mesto pociťuje finančné úspory.

O svoje skúsenosti sa v rozhovore pre Odpady-portal.sk v lete 2020 podelili Jarmila Répássyová, prednostka Mestského úradu Senec a Ivica Gajdošová, referentka odpadového hospodárstva.

„Zavedenie evidencie odpadových nádob malo pre nás veľký význam. Čo sa týka fakturácie a upratania odpadového hospodárstva, s novým systémom sme veľmi spokojní. Pomaličky sa posúvame v tejto oblasti do 21. storočia,“ podotkla I. Gajdošová.

Systém odvtedy zaviedli aj v neďalekej obci Veľký Grob, kde sa inšpirovali práve skúsenosťou seneckej radnice.

„Dôvodom bola nízka miera triedenia odpadu, vysoké finančné zaťaženie obce a neefektívne monitorovanie odpadových nádob,“ vysvetlil starosta obce Viliam Rigo.

Systém eviduje každý výsyp

Základom fungovania celého systému je zber dát priamo „v teréne“ pomocou komplexných IoT(internet of things) jednotiek umiestnených priamo na vyklápači. Zariadenia nepretržite zaznamenávajú polohu vozidla, pri výsypoch prítomnosť nádoby a jej RFID identifikátor, ako aj dátum a čas výsypu každej nádoby.

Vysypávané nádoby označené RFID tagom vie obec alebo mesto jednoznačne identifikovať a „stotožniť“ s konkrétnou domácnosťou či stojiskom. Všetky údaje sú zo zariadení odosielané v reálnom čase a používatelia ich majú následne k dispozícií v systéme ESONA.

Evidencia jednotlivých výsypov zber odpadu nekomplikuje ani nepredlžuje. Na Slovensku vyrábaná multisenzorová jednotka vyhodnotí výsypy automaticky a bezkontaktne. Výhodou je, že všetky senzory, ako aj lokalizačné a komunikačné moduly, sú integrované v jedinom zariadení, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a vyžaduje si minimálne zásahy do zberového vozidla. 

ODPADY 2023

Druhou alternatívou je manuálna evidencia výsypov, ktorámôže byť výhodným riešením pre zber špecifických typov odpadu ako napríklad biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne alebo jedlé oleje a tuky.

Systém ESONA umožní pre každého poplatníka vytlačiť sadu jednorazových nálepiek s QR kódom, ktoré si poplatníci nalepia na vykladané vrecia alebo uzatvárateľné nádoby. Pracovník vývoznej spoločnosti načíta kódy pomocou mobilnej aplikácie alebo ručným čítacím zariadením a vývoz sa zaznamená do databázy.

ESONA dokáže zabezpečiť evidenciu rôznych druhov odpadov, ktorých odvoz je potrebné monitorovať a vyhodnotiť. Môže byť riešením pre zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľných komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj triedené zložky ako plasty, papier či sklo.

Optimalizácia šetrí peniaze

Vývozca odpadu a správca nádob majú všetky dáta „z terénu“ k dispozícii prostredníctvom webovej aplikácie. Získané údaje o mieste a čase výsypu všetkých odpadových nádob zobrazuje vo forme rôznych vyhodnotení, štatistík, či mapových prehľadov.

Vďaka týmto dátam dokáže vývozca optimalizovať trasovanie svojich vozidiel.Údaje o pohybe vozidiel a výsypoch nádob počas zvozov sú dobrým podkladom na správne naplánovanie trás. V mestách pripojených do systému ESONA môžu vývozcovia využívať aj rozdelenie územia na zóny a plánovanie odvozu podľa nádob plánovaných na konkrétny deň. To vo výsledku znižuje variabilné náklady na zvoz odpadu.

Podľa Petra Krasneca, generálneho riaditeľa zberovej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, môže byť systém výhodným riešením najmä v oblastiach, s ktorými vývozca zatiaľ nemá reálne zvozové skúsenosti.

„V nových regiónoch a v novo rozrastajúcich sa sídliskách, usadlostiach a obciach tento systém určite napomôže aj k takzvanému trasovaniu,“ uviedol P. Krasnec pre TA3.

Preukázateľné údaje o výsypoch zároveň umožňujú jednoduchú a transparentnú fakturáciu služieb, čo minimalizuje reklamácie nespokojných zákazníkov.

ESONA je zároveň pripravená aj na váženie odpadu. K systému je možné pripojiť dynamické váhy, ktoré merajú hmotnosť jednotlivých odpadových nádob a doplniť tento údaj k ostatným informáciám o výsype.

Takáto adresná evidencia vyvážaného odpadu umožní vývozným spoločnostiam aj samospráve nastaviť efektívny množstvový zber založený na komplexnom hodnotení vývozov.


PR článok spoločnosti MIM, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prevzali ISOH a vyplatili dodávateľov. Ministerstvo na súde nepochodilo

Prevzali ISOH a vyplatili dodávateľov. Ministerstvo na súde nepochodilo

Rezort chce teraz cez nové verejné obstarávanie hľadať firmu, ktorá informačný systém dobuduje podľa nových požiadaviek legislatívy.

Naše úvery pomôžu obciam, ktorým všetko nepokryje dotácia, hovorí šéf Environmentálneho  fondu (ROZHOVOR)

Naše úvery pomôžu obciam, ktorým všetko nepokryje dotácia, hovorí šéf Environmentálneho fondu (ROZHOVOR)

Žiadateľov o dotácie bodujeme, kto neuspeje, môže sa z hodnotenia poučiť, tvrdí riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

Chýba komplexná reforma EIA, povoľovanie trvá príliš dlho (ROZHOVOR)

Chýba komplexná reforma EIA, povoľovanie trvá príliš dlho (ROZHOVOR)

Slovensko potrebuje urýchliť komunikáciu s dotknutými subjektmi a zjednotiť riadenie povoľovania. Bez energetického zhodnocovania odpadov sa nepohneme, hovorí Martin Kovačič, odborník na EIA a konateľ spoločnosti EKOS PLUS.