Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Je zber a odvoz odpadov na Slovensku v ohrození?

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve žiada, aby pracovníci odpadových prevádzok boli prioritne zaočkovaní proti vírusu COVID-19.

APOH

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

V súčasnosti zažívame ťažké obdobie, ktoré v takom obrovskom rozsahu ľudstvo od konca druhej svetovej vojny nezažilo. Pandémia COVID-19 postihla celý svet, odpadové hospodárstvo nevynímajúc.

Pracovníci v odpadovom hospodárstve, predovšetkým tí na prevádzkach, ktorí zabezpečujú každodenný zber a odvoz odpadov, sú dennodenne v styku s odpadmi, ktoré môžu byť ale aj často sú infikované vírusom COVID-19. A to nielen s odpadmi, ktoré sa zneškodňujú ale aj odpadmi, ktoré sa triedia a následne zhodnocujú.

Poslednú dobu sa totiž vo výrazne väčšej miere vyskytujú použité COVID testy alebo iné odpady z testovania na COVID-19 v žltých kontajneroch a tie následne končia na našich dotrieďovacích linkách. 

Vzniká tu reálna hrozba nákazy daných pracovníkov ochorením COVID-19, čo sa prejavilo už na viacerých prevádzkach tak, že niektoré činnosti (triedenie odpadov, zber odpadov) boli v krízovom režime, resp. dočasne úplne pozastavené.

Na niektorých prevádzkach sa bohužiaľ už vyskytli už aj smrteľné prípady, ktoré zasiahli život a celkový chod na prevádzkach veľmi negatívne.

APOH apeluje na prioritné očkovanie

Od začiatku pandémie v roku 2020, spoločnosti združené v Asociácii podnikateľov v odpadovom hospodárstve niekoľkokrát listami/emailmi apelovali na predstaviteľov štátu (hlavného hygienika, ministra životného prostredia, ministra zdravotníctva, premiéra Slovenskej republiky a pod.), aby činnosť zberu/zhodnotenia a zneškodnenia odpadov spadalo pod služby osobitného významu a aby sa pozeralo na odpadové hospodárstvo ako na činnosť, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup zo strany štátu. Bohužiaľ do dnešného dňa bez akejkoľvek pozitívnej odozvy.

Napríklad na našu ďalšiu žiadosť, a to zo 7. januára 2021 sme zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dostali 22. januára 2021 zamietavé stanovisko s odôvodnením, citujeme: „pri očkovaní budeme postupovať podľa daných fáz, ktoré sa odvolávajú na vek a zdravotný stav občanov.“

Už v januári 2021 sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňovali, že zaradenie zamestnancov zberových spoločností do kategórie pracovníkov inej kritickej infraštruktúry za účelom účasti v I. vlne očkovania bolo viac ako dôvodné.

Argumentovali sme §1, ods. 2, písm. e) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67, z 27. decembra 2020, v rámci ktorej boli zamestnanci zberových spoločností zaradení ako osoby v osobitnom režime.

Napriek tomuto zaradeniu vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola požiadavka asociácie ministerstvom zdravotníctva v prvej fáze zamietnutá, čo sa v súčasnosti negatívne odzrkadľuje na chode odpadového hospodárstva v Slovenskej republike zvýšenou chorobnosťou zamestnancov spoločností združených v našej asociácií na COVID-19.

„Home office“ nepripadá do úvahy

Spoločnosti združené v našej asociácií každodenne zabezpečujú služby zvozu a ďalšieho spracovania odpadov z obcí, miest, priemyslu a aj zo zdravotníckych zariadení, pohybujú sa v rizikovom prostredí a ich zamestnanci sú neustále ohrozovaní.

Pracovníci v odpadovom hospodárstve zabezpečujú pre domácnosti, verejnú správu aj pre súkromné spoločnosti nevyhnutné služby, bez vykonávania ktorých môže dôjsť až ku kolapsu systému odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Túto prácu nie je možné vykonávať ako „home office“ a z týchto dôvodov je vo verejnom záujme, aby boli zaočkovaní v čo najkratšom čase.

V prípade, ak sa opätovne dostaneme do pozície „outsidera záujmu“ zo strany štátu hrozí, že skolabuje celý výkon zberu, zhodnotenia a zneškodnenia odpadov a tým pádom sa dostaneme do pozície, že odpady nebudú vyvážané a zneškodnené tak, ako sú bežne na to občania a firmy zvyknutí.

Hrozí, že sa odpady, aj tie, ktoré môžu a sú kontaminované vírusom COVID-19, budú hromadiť pred našimi domami, prevádzkami a nebude ich mať kto vyviezť a odborne zneškodniť a hromadením týchto odpadov vznikne iná, výrazne horšia „pandémia“.

V mene Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve si aj touto formou dovoľujeme apelovať na predstaviteľov štátu, aby odpadové hospodárstvo brali konečne vážne, aby rovnako vnímali, že dané odvetvie spadá pod služby osobitného významu a je potrebné pozerať sa na danú oblasť ako jednu z dôležitých súčastí zabezpečenia chodu celého štátu.

Bez výkonu odpadového hospodárstva sa totiž vrátime o niekoľko sto rokov dozadu bez možnosti rýchleho opätovného návratu späť. Preto žiadame, aby pracovníci prevádzok (vodiči, závozníci, dispečing, obsluha skládky, spaľovní, triediacich liniek a pod.) boli prioritne zaočkovaní proti vírusu COVID-19 a predišlo sa tým nenapraviteľným problémom spôsobených zastavením zberu, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov.


Článok je tlačovou správou Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH). K stanovisku sa pripojilo Združenie organizácií verejných prác (ZOVP SR).Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

S príchodom Volva bude tlak ešte väčší. Podľa priemyselnej asociácie treba viac kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov.

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Výsledky vládneho auditu envirorezortu posúva polícii. Jeho kompletné znenie však nezverejnili.

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Problémom nebudú ani drobné častice, ktoré sa z plastových výrobkov štiepia opotrebovávaním. Aj tie sa v životnom prostredí prirodzene odbúrajú.