Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Názor. Prečo sú povinné váhy v zberných vozidlách zlý nápad a ako chceme zmeniť zákon

Zákon o odpadoch v súčasnosti mnohým zberovým spoločnostiam a samosprávam vnucuje riešenie, ktoré sami nepotrebujú a nechcú.

Radovan Kazda

Radovan Kazda

Nakladanie s odpadom sa na Slovensku môže už čoskoro začať zbytočne predražovať. Dôvodom budú ďalšie vynútené investície, ku ktorým podnikateľov v odpadovom hospodárstve tlačí aktuálne platná legislatíva. Povinné vážiace systémy v zberných vozidlách.

Problémom tejto regulácie však nie sú iba náklady. S kolegyňami z SaS Jarmilou Halgašovou a Annou Zemanovou upozorňujeme aj na negatívne externality tejto povinnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, nevýhody pre samosprávy a nezamýšľané dôsledky množstvového zberu.

Na najbližšiu marcovú schôdzu NR SR sme preto predložili návrh novely zákona o odpadoch, ktorou chceme povinnosť váh v zberových vozidlách zrušiť. 

Mám radosť, že pod materiál sa podpísali kolegovia zo všetkých strán vládnej koalície. 

Napokon, cieľ nášho návrhu je totožný s návrhom v pozmeňovacom návrhu v bode 2, ktorý predložila poslankyňa NR SR Anna Zemanová už pri schvaľovaní novely zákona o odpadoch v novembri 2019, a s ktorým vyjadril svojim podpisom k návrhu súhlas aj súčasný minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý bol v tom čase poslancom NR SR.

Návrh teraz prejde prvým čítaním a do druhého čítania by sa mal dostať začiatkom mája. Chceme, aby sa k nemu mohli vyjadriť všetci dotknutí aktéri.

Ak sa nám novelu zákona o odpadoch podarí presadiť, samosprávy a zberové spoločnosti budú môcť inštalovať váhy do vozidiel aj naďalej. Ale dobrovoľne.

O čo ide?

Povinnosť vybaviť všetky zberné vozidlá váhami sa do slovenskej legislatívy dostala v novembri 2019 novelou zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktoré v tom čase viedol László Sólymos (Most-Híd).

Podľa ustanovenia § 16 ods. 10 zákona o odpadoch odvtedy pre každého, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalov, platí povinnosť „zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.“ Podnikatelia to pritom musia stihnúť do 1. januára 2023, čo znamená, že na inštalovanie váh im zostáva necelých 22 mesiacov.

Ministerstvo obhajovalo zavedenie tejto povinnosti najmä tým, že váženie odpadu zabezpečí preukázanie reálneho množstva vyzbieraných komunálnych odpadov a umožní obciam zavádzať tzv. množstvový zber, kedy obyvatelia neplatia paušálny poplatok za odpad, ale poplatok sa odvíja od množstva vyprodukovaného odpadu.

Argumentácia rezortu však má trhliny a, naopak, proti povinnosti váh stojí niekoľko dôležitých skutočností. Pokúsim sa ich zhrnúť.

Prečo by váhy nemali byť povinné?

Komunálny odpad sa na Slovensku váži už v súčasnosti, a to pri jeho privezení na skládku, do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov či na triediacu linku. Povinné váhy v zberných vozidlách tak budú zberové spoločnosti nútiť získavať ten istý údaj dvakrát.

Inštalovanie váh do zberných vozidiel je pritom nákladná záležitosť. Dotknuté firmy odhadujú náklady na 5 000 až 15 000 eur na jedno vozidlo. Podľa odhadu jedného z dodávateľov zvozových vozidiel na slovenský trh to bude v prípade niektorých váh až do 30 000 eur.

Nakoľko na Slovensku je v prevádzke niekoľko tisíc takýchto vozidiel, povinné inštalácie váh v slovenskom odpadovom hospodárstve vyvolajú vynútené náklady v objeme miliónov eur. 

Tie sa v konečnom dôsledku premietnu do poplatkov za komunálny odpad pre občanov, ktoré už beztak rastú, napríklad v dôsledku zavádzania povinného triedeného zberu kuchynského bioodpadu z domácností.

Povinné váhy na všetkých vozidlách budú pre zvozové spoločnosti predstavovať záťaž aj z prevádzkového pohľadu. Argumentujú, že po inštalácií váh, ktoré samy o sebe veľa vážia, klesá operatívna hmotnosť vozidiel. Jedno vozidlo preto na jedenkrát zvezie menej odpadu a musí preto najazdiť viac kilometrov, čo znamená vyššiu spotrebu pohonných hmôt a vyššiu produkciu emisií.

Ako vo svojej pripomienke v roku 2019 upozornilo združenie podnikateľov, na niektoré staršie typy vozidiel sa vážiace systémy ani nedajú namontovať. Niektoré obce by si preto museli vyžiadať kúpu nových vozidiel.

Samotné váhy sú navyše citlivé zariadenia, ktoré podľa informácií od podnikateľov podliehajú vysokej poruchovosti. Podľa skúseností z praxe navyše nie sú vhodné na použitie v kopcovitom teréne, kde neprinášajú presné výsledky.

Záver

Niektoré zberové spoločnosti a samosprávy vážiace systémy do svojich vozidiel už podľa našich informácií inštalovali. Usúdili, že investícia sa im oplatí. V budúcnosti sa k nim budú môcť pridať ďalšie. V prípade, ak usúdia, že váhy v zberových vozidlách pre nich budú zmysluplnou investíciou.

Nepodceňujme samosprávy ani podnikateľov. Sami určite dokážu posúdiť, aký spôsob zberu odpadu im vyhovuje a do čoho sa im oplatí investovať. Vytvárajme podmienky pre to, aby mohla na trhu existovať slobodná súťaž rôznych postupov a technológií, z ktorej napokon vzídu lepšie riešenia ako od „vševediacich“ tvorcov legislatívy.

Povinné inštalovanie vážiacich systémov do zberných vozidiel podľa mojich vedomostí nepozná legislatíva žiadneho iného štátu EÚ. 

Na Slovensku ide o jednu z množstva regulácií, ktoré zaťažujú podnikateľov. Treba ju zrušiť. 

Som presvedčený, že kvalitné podnikateľské prostredie musí byť prioritou aj v odpadovom hospodárstve.

Radovan Kazda
Autor je poslanec NR SR za SaS,
spoluvlastník vydavateľstva denníka Odpady-portal.sk.

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.