Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) opäť otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača.

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

Foto: OLO

Zberný dvor na ulici Pri Šajbách 1 bude otvorený od 15. apríla do 30. novembra 2021. Pri vstupe a počas pobytu v ňom je potrebné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia.

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni:

  • utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod.
  • sobotu od 8.00 do 15.00 hod. s výnimkou štátnych sviatkov.

Okrem obyvateľov Rače ho môžu využívať aj obyvatelia mestských častí Nové Mesto a Vajnory.

Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestských častiach Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto MČ a vyplnenie Formulára návštevníka zberného dvora.

Vstup je možný len s vozidlom do 3,5 tony, a s prívesným vozíkom max. do objemu 1 m3 a za dodržiavania pokynov obsluhy.

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kg na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty.

Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN 14/2016 poplatkom 0,078 Eur/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislave.

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

V roku 2020 navštívilo zberný dvor v Rači 3836 návštevníkov, ktorí odovzdali skoro 546 ton odpadu.

Spoločnosť OLO a. s. prevádzkuje aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, na ktorom je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky odpady sú pravidelne odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie.

OLO je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberné dvory v Košiciach

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).