NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 11. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 11. 2021

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 04.11.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Dodržiavanie pravidiel o jednorazových plastoch nie je harmonizované, upozorňuje priemysel | Odpady-portal.sk | Rozličná miera implementácie smernice v členských štátoch podkopáva vnútorný trh Únie a nie je v súlade s konceptom harmonizovaných pravidiel, myslia si spracovatelia plastov.

Podiel komunálneho odpadu, ktorý smeruje na skládky, v Česku vzrástol na 48 % | Odpady-portal.sk | Celková produkcia odpadu v ČR prvýkrát prevýšila 38 miliónov ton. Komunálneho odpadu však ubudlo.

Marián Kobolka: Stabilizácia biologickej zložky prinesie o pätinu menej odpadu na skládkach | Odpady-portal.sk | Nadsitná frakcia z úpravy odpadov sa bude od roku 2027 materiálovo alebo energeticky zhodnocovať, zo skládok sa vďaka tomu odkloní okolo 75 % z množstva ZKO, ktorý vstúpi do MBÚ, očakáva konateľ JRK.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2021/11 | Odpady-portal.sk | Čo obsahuje novembrové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetiku ENERGO?

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na aeróbne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (kompostáreň), určenej pre spracovávanie biologicky rozložiteľných komunálnych ostatných „O“ odpadov kompostovaním tzn. riadeným mikrobiálnym rozpadom organickej hmoty, pri ktorom vzniká kompost.

Zámer | Redana s.r.o. | Výkupňa druhotných surovín – Račí potok, Košice | Účelom je pokračovanie v prevádzke jestvujúceho zariadenia na zber a výkup papiera a kovových odpadov v radovej garáži.


MONITORING ODPADY | 05.11.-07.11.2021

Verejná správa

MŽP SR
Ľudia zo zemplínskeho trojuholníka smrti sa dočkali. Štát začal s likvidáciou PCB sudov

Médiá

OLO chce v Bratislave postaviť kompostáreň. Spracovávať má najmä kuchynský odpad | Odpady-portal.sk | Mestský podnik plánuje vybudovať kompostáreň s ročnou kapacitou pre takmer 50 000 ton odpadu.

Štát oficiálne začal s likvidáciou PCB sudov a kontaminovanej pôdy na Zemplíne | Odpady-portal.sk | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra následne vykoná analýzu nebezpečných látok a určí spôsob ich ďalšieho zneškodnenia.

Európska komisia chystá zákaz vývozu odpadu. Týka sa aj recyklovaných surovín | Odpady-portal.sk | Recyklátori upozorňujú, že navrhovaná legislatíva neprispeje k cirkulárnej ekonomike.

Komunálneho odpadu vlani v Česku ubudlo. Na Slovensku to bolo naopak | Odpady-portal.sk | Priemerný obyvateľ Slovenska vlani vyhodil do odpadových nádob 446 kg smetí, v Česku to bolo o 90 kg odpadu viac.

Z vôd Slovenska vylovili tisícdvesto ton prevažne plastového odpadu. Na výstrahu putoval do fontán | SITA | Slovenské vody sú ľahšie o 1 200 ton prevažne plastového odpadu. Môže za to projekt Nenechajme to plávať od spoločnosti Lidl.

Trampoty s kuchynským odpadom? Pomôcť má častejší odvoz, či zberné nádoby v zemi | SITA | Aj keď je triedený zber kuchynského odpadu zatiaľ iba v plienkach, mestá a obce hlásia rastúci záujem svojich obyvateľov o separáciu. Evidujú však aj ponosy občanov na hnilobný zápach, vytekanie tekutiny alebo červy v nádobách.

Ľudia v Dubnici nad Váhom odovzdali viac ako 75 ton objemného odpadu | TASR | Nepotrebný objemný odpad spred rodinných domov a kontajnerových stojísk odvážali technické služby mesta.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Hlohovec | Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec - 3. etapa (ul. Nitrianska) | Predpokladaná hodnota: 119 920,85 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | BIOELEKTRA Martin a. s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina | Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Martin | Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba moderného recyklačného zariadenia pre materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na báze inovatívnej nespaľovacej technológie RotoSTERIL – autoklávové zariadenie na hygienizáciu komunálneho odpadu.


MONITORING ODPADY | 08.11.2021

Verejná správa

LP/2021/651 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 719) | Medzirezortné pripomienkové konanie

OP KŽP
Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Zníženie alokácie 15. výzva

Médiá

Do recyklácie nebezpečného odpadu poputuje výrazne menej eurofondov | Odpady-portal.sk | Ministerstvo životného prostredia argumentuje pomalým čerpaním eurofondov a rizikom prepadnutia prostriedkov. Finančné prostriedky preto zvýšilo v inej oblasti.

V Lamači vyzbierali za necelý mesiac skoro 16 t kuchynského bioodpadu | TASR | Rovnako tak v prípade tých samospráv, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú a území, kde nie je triedený zber technicky možný.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | CRH (Slovensko) a.s. | Využitie odpadov na zakladanie vydobytých priestorov - dobývací priestor Gemerská Hôrka | Účelom navrhovanej činnosti je využitie inertných odpadov na zakladanie v dobývacom priestore Gemerská Hôrka.

Zámer | EUROVIA SK a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov | Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie drviaceho čeľusťového zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov typu Nordberg C 100 B s maximálnou prevádzkovou kapacitou 312 000 – 416 000 t/rok.

Zámer | Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica – Kráľová 974 05 | Zber odpadov zo servisnej činnosti Zeppelin SK s.r.o. | V rámci servisnej činnosti navrhovateľ bude vykonávať servisnú činnosť tzv. in situ /poľný servis/ na mieste umiestnenia strojného zariadenia u zákazníka, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce daného strojného zariadenia s následným prevzatím, respektíve zberom odpadov, ktoré pri tejto servisnej činnosti in situ vzniknú.


MONITORING ODPADY | 09.11.2021

Verejná správa

MŽP SR
Spravodlivosť pri odstraňovaní envirozáťaží

Médiá

Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy | Odpady-portal.sk | Piaty ročník konferencie organizovanej spoločnosťou EKOS PLUS sa bude konať kombinovanou prezenčnou a online formou.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Odpad z domáceho testovania môžete vyhodiť do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad, tvrdí envirorezort.

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

Často vznikajúce “vláčiky” nádob s odpadom popri bytových domoch nahradia veľkoobjemovými kontajnermi na papier, plasty a sklo.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.