NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Slovenský behaviorálny projekt ukázal, čo platí na ľudí, aby nehádzali odpad na zem

Čistenie prírody littering dlhodobo neodstráni. Riešením je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu.

intervencie

Intervencie namierené proti litteringu v rámci behaviorálneho projektu / Foto: ENVI - PAK (4x)

  • Publicistika |  15.11.2021 |  Radovan Potočár / ENVI - PAK

Žuvačky na chodníkoch, cigaretové ohorky v tráve či obaly z potravín pod lavičkami. Pre mestá a obce predstavuje voľne pohodený odpad stále jeden z najväčších problémov.

Aj preto organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK spojila sily so sociálnymi vedcami. Spoločne hľadali spôsob, ako motivovať ľudí, aby odpadky neodhadzovali na zem a celému problému predchádzali.

Prevenciou proti litteringu

Na problém voľne pohodeného odpadu (litteringu) začala OZV ENVI - PAK upozorňovať už v roku 2019, kedy spustila iniciatívu Vezmi si ma. Samotné čistenie prírody a motivovanie jednotlivcov však nie je dlhodobým riešením problému.

„Dostali sme pocit, že je to never ending story. Že to nemá konca,“ uviedla Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI – PAK s tým, že skutočným riešením tzv. litteringu je prevencia a predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu.

Tlačová beseda o výsledkoch prieskumu 15. novembra 2021 | Foto: Odpady-portal.sk

ENVI - PAK preto spolu s Ústavom verejnej politiky FSEV UK a Behavioural Insight Teamom spustil jedinečný projekt, ktorého cieľom je práve predchádzanie litteringu. Projekt identifikoval, akými behaviorálnymi technikami je možné motivovať ľudí, aby zmenili svoje správanie.

„Pre realizáciu projektu sme si zvolili dve lokality – bratislavské Štrkovecké jazero a Námestie svätej Rozálie v Ivanke pri Dunaji. Behaviorálnymi technikami sme chceli osloviť rôznu skladbu ľudí - obyvateľov mesta aj obce, nakoľko sme predpokladali, že správanie ľudí, ale aj odpad, ktorý odhadzujú, sa môže v jednotlivých lokalitách líšiť,“ priblížil K. Kretter.

Záznam celej tlačovej besedy, na ktorej sa predstavovali výsledky behaviorálneho projektu, si môžete pozrieť vo videu.

Upozornili na „miesto činu“

Pozorovaním a následným mapovaním lokalít sa potvrdilo, že v okolí Štrkoveckého jazera je problém hlavne s cigaretovými ohorkami, zatiaľ čo na námestí v Ivanke pri Dunaji robí problém skôr odpad z potravín a potravinových obalov.

Následne sa v oboch lokalitách pripravili na mieru šité riešenia, ktoré sa počas 11 týždňov obmieňali.

Na Štrkovci sa zaviedli dva typy inštalácií. Na jednom mieste upozorňovali fajčiarov na blízkosť koša nálepkyna zemi. K nim sa v ďalšej fáze pridal hlasovací kôš na odhadzovanie ohorkov.

Katarína Kretter (vpravo) z OZV ENVI - PAK | Foto: Odpady-portal.sk

Na opačnej strane jazera sa v tom istom čase použili iné techniky. Najprv sa pozornosť fajčiarov upriamila na problém množstva cigaretových ohorkov na chodníkoch pomocou tzv. „miesta činu“.

Fajčiari veľakrát nevnímajú ohorok ako odpad, navyše si myslia, že sa v prírode veľmi rýchlo rozloží. Vyviesť z omylu ich mala ďalšia technika, ktorá upozorňovala na toxicitu a zloženie samotných ohorkov.

„Aj keďsa na Štrkovci nachádza pomerne dostatočné množstvo košov, k znečisteniu prostredia prispievajú do veľkej miery aj fajčiari, ktorí ohorky hádžu na zem. Tie sa hromadia najmä pri lavičkách a popri chodníkoch,“ podotkol Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov.

„Preto sme uvítali, že sa projekt realizoval aj na Štrkovci. Testovali sa viaceré riešenia, ktoré návštevníkov Štrkovca nenápadnepodstrčilik tomu, aby ohorky nehádzali na zem, ale do koša. Postupne sme registrovali aj pozitívne výsledky v podobe zníženia množstva ohorkov v sledovaných lokalitách.“

Starosta Ružinova Martin Chren | Foto: Odpady-portal.sk

Zveľadili verejný priestor

V Ivanke pri Dunaji bolo situácia iná. Sledovaná lokalita bola relatívne málo znečistená. Výraznejší problém tvorili odpady z jedla a potravinových obalov, ktoré si návštevníci prinášali z okolitých prevádzok.

Preto sa aj tu v prvej fáze inštalácií upriamila pozornosť ľudí na bezprostrednú blízkosť košov formou nálepiek pri lavičkách a tiež ceduľkami pri vstupe do areálu. Taktiež sa zveľadil priestor fontány a vysadili sa v ňom kvety, čo malo zabrániť odhadzovaniu odpadkov na tomto mieste. V ďalšom kroku sa do aktivít zapojili už aj niektoré okolité prevádzky.

„Obyvatelia našej obce pozitívne reagovali na aktivity, ktoré sa na zníženie množstva odpadu na námestí spustili. Sme veľmi radi, že sme si tieto techniky mohli otestovať v praxi aj my. Už teraz si vieme predstaviť, že by sme podobné aktivity spustili aj v ďalších lokalitách, kde vieme, že je to potrebné,“ objasňuje Vladimír Letenay, starosta Ivanky pri Dunaji.

ENVI – PAK chystá manuál pre mestá a obce

Z výsledkov vyplýva, že použité behaviorálne experimenty, ktorých cieľom je zníženie miery znečistenia odpadom, majú zmysel. Takéto techniky sa však nedajú aplikovať plošne, vždy je potrebné ich prispôsobiť danej lokalite.

„Výsledky nám naznačili množstvo zaujímavých záverov. Pri zavádzaní behaviorálnych techník by sme sa mali vždy zamerať na konkrétny typ odpadu, s ktorým je v danej lokalite problém, napríklad na už spomínané cigaretové ohorky,“ zhrnula prof. Emília Sičáková - Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK Bratislava.

„Príkladom sú nálepky na zemi s upozornením na toxické zloženie ohorkov, čo si väčšina fajčiarov vôbec neuvedomuje. Tak isto pomáha aj adresná komunikácia s prepojením na tzv. gamifikáciu, čiže poštuchnutie ľudí k želanému správaniu formou hry,“ vysvetlila.

Emília Sičáková - Beblavá | Foto: Odpady-portal.sk

Vzhľadom na sľubné výsledky projektu chce OZV ENVI - PAK povzbudiť aj ďalšie mestá a obce k podobným aktivitám.

„V najbližšej dobe pripravíme manuál, ako postupovať v prípade, že mesto alebo obec bude chcieť realizovať podobný typ projektu. V spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK plánujeme školenie pre tie mestá a obce, ktoré by pri prevencii vzniku voľne pohodeného odpadu radi vyskúšali behaviorálne techniky, ale nevedia ako nato,“ uzatvára K. Kretter.


O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku.

Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Pyrolýza plastového odpadu nie je žiadnym zázrakom, ktorý vyrieši problémy s plastovým odpadom, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

X
X
X
X